chainlink

Täydellinen opas ChainLink

ChainLink on ehkä huomattavin lohkoketjuprojekti sitten Bitcoinin. DeFi-sektorilla ChainLink on kiistatta uraauurtavin tähän mennessä. Tämä on rohkea toteamus, mutta ottaen huomioon edeltäjät, hehkutuksen ja alustaa pyörittävän vankan teknologian, on se täyttä faktaa.

San Franciscossa kesäkuussa 2017 tapahtuneesta julkaisustaan lähtien yhtiö on vakiinnuttanut asemansa yhtenä alansa avainpelaajista, joka on ansainnut paikkansa markkina-arvonsa sekä suosionsa suhteen – Bitcoinin ja Ethereumin jälkeen, tietenkin.

ChainLinkin kehittänyt yhtiö on yksi menestyneimmistä hajautetuista oraakkeliratkaisuista. Oraakkeliratkaisut toimivat siltoina perinteisten tietolähteiden, älysopimusten ja lohkoketjuprojektien välillä käyttäen $LINK -rahaketta.

Olemassa on useita lohkoketjuprojekteja, osa on hyödyttömiä, jotka väittävät pystyvänsä ratkaisemaan maailmaa piinaavat ongelmat tekemättä kuitenkaan mitään – ja sitten on ChainLink.

Monet ihmettelevät mikä tekee kyseisestä projektista erityislaatuisen, ja mistä sitä ympäröivä hehkutus johtuu.

Lyhyt vastaus: ChainLink ratkaisi älysopimuksia ja niiden luotettavuutta koskevan pulman (“oraakkeliongelman”).

ChainLink on lohkoketjuyhtiö, josta jokaisen kryptofanin tulisi tietää muutama asia. Siksi Finvesting.net -tiimi on luonut tämän oppaan, jossa esitellään ChainLinkia sekä kyseisen lohkoketjualustan toimintaa.

Mikä ChainLink on?

ChainLink on hajautettu verkosto, joka tarjoaa tietoja lohkoketjun ulkopuolisista lähteistä ja syöttää nämä tiedot lohkoketjun älysopimuksiin ’oraakkelien’ välityksellä; siksi sen sanotaan ratkaisseen oraakkeliongelman.

Upeinta älysopimuksissa on niiden muuttumattomuus, mikä tekee niistä täydellisen teknologian läpinäkyvien tapahtumien automatisointiin. Älysopimusten varjopuolena on niihin syötetty tieto; kuinka voimme olla varmoja tietojen tarkkuudesta? Älysopimukset, kuten mikä tahansa muukin teknologia, tuottaa sekä syöttää tietoa. Täydellinen esimerkki roskat ulos- ja roskat sisään- tilanteesta.

Älysopimukset saavat tietonsa oraakkeleilta, jotka ovat ketjun ulkopuolisia tietolähteitä. Jos älysopimukselle syötetään tietoa haitalliselta tai epäluotettavalta oraakkelilta, älysopimus prosessoi koodin silti, mutta tuotos on epäluotettava ja erittäin arvaamaton.

Edellä mainittua kutsutaan nimityksellä “oraakkeliongelma” ja ChainLink auttoi sen ratkaisemisessa. ChainLink -tiimi, Sergei Nazarovin ja Steve Ellisin johdolla, löysi nerokkaan tavan noutaa ja jakaa tietoa oraakkeleilta riskeeraamatta lohkoketjualustan turvallisuutta.

He saivat tämän aikaan luomalla hajautetun lohkoketjun, joka toimi siltana oraakkelien ja älysopimusten välillä. ChainLink -järjestelmä toimii siis nimensä veroisesti.

Järjestelmä on ennen kaikkea kokoelma erillisiä noodeja, jotka keräävät ja varmistavat älysopimuksia yksilöllisesti. Tämän tuloksena ChainLink loi älysopimusinfrastruktuurin.

Kyseinen ChainLinkin infrastruktuuri antaa älysopimuksille pääsyn lähteisiin, jotka ovat varmistettavissa, kuten pankkitilitapahtumiin, tietosyötteisiin ja web-API:in. Älysopimuksilla on nyt mahdollisuus valita monista eri tietolähteistä yhteen lähteeseen tukeutumisen sijaan.

Useat uskovat ChainLinkin olevan teknologia, joka viimein valtaa älysopimukset ja koko lohkoketjuvaltavirran. Tämän teknologian avulla perinteiset lainvoimaiset sopimukset vanhentuvat ja ne korvataan älysopimuksilla, jotka ovat korruptoitumattomia sekä paikkansapitäviä.

Kuinka ChainLink toimii?

Prosessi on suoraviivainen: lohkoketju yhdistyy ulkoisiin sovelluksiin, jotka sijaitsevat oikeassa maailmassa. Nämä ulkoiset sovellukset ovat enimmäkseen tietosyötteitä ja web-API: ta. ChainLink -infrastruktuurin yksi pää yhdistyy lohkoketjuun, joka isännöi tietynlaisia älysopimuksia, kun taas toinen pää integroituu web-API: in.

Jotta ChainLink pystyy tähän, se jakaa toimintonsa kahteen prosessiin; ketjun ulkopuolisiin ja ketjulla oleviin prosesseihin.

Kuinka se toimii ketjulla

ChainLinkin luojat kehittivät ketjulla tapahtuvan prosessiin Ethereum-verkostossa. Ketjulla tapahtuva prosessi sisältää kolme pääkomponenttia, joiden ansiosta se toimii: mainesopimus, tilaussopimus sekä kerääntyvä sopimus. Mainesopimus seuraa oraakkelin metriikkaa, tilaussopimus vastaanottaa huutoja kultakin noodilta älysopimuksen luojien asettamien yksimielisyyksien ja parametrien perusteella.

 

Keräyssopimus kerää yksittäisten noodien antamia vastauksia ja laskee ultimaattisen vastauksen käyttäjän kysymykselle. Ketjulla tapahtuva prosessi on kolmiosainen sisältäen:

  • oraakkelivalinnan
  • tietojen raportoinnin ja
  • lopulliset vastaukset yhteen kerättyinä.

Kuinka se toimii ketjun ulkopuolella

Ketjun ulkopuolinen prosessi on ChainLinkin loistavin ominaisuus. Verkosto on myös osana ketjun ulkopuolista prosessia, joka yhdistää jokaisen noodin ChainLinkin arkkitehtuurissa. Nämä noodit keräävät tietoa ketjun ulkopuolelta yhdistymällä ketjun ulkopuolisiin varantoihin.

Kaikki tämä tapahtuu API:n välityksellä. Tavoitteena on kerätä vastauksia jokaiseen älysopimuksen sopimukseen. Ne voivat myös yhdistyä kolmannen osapuolen API: hin kerätäkseen lisää tietoa, joka sitten yhdistetään älysopimuksille.

Mutta kuinka ChainLink lukee ketjun ulkopuolista dataa? ChainLinkin ydinohjelmisto kääntää ketjun ulkopuolisen datan niin, että se pystytään lukemaan ketjulla.

Ketjulla tapahtuvan ja ketjun ulkopuolisen prosessin synergia on saumaton. Ketjulla tapahtuva prosessi auttaa luomaan oraakkelirekisteriä ennen yksimielisyyden toteuttamista ketjun ulkopuolella ja ketjulle olevalle infrastruktuurille raportoimista.

Kuka loi ChainLinkin?

ChainLinkin loi yhtiö nimeltään SmartContract. Se oli vielä startup-vaiheessa laittaessaan alulle ajatuksen kyseisen projektin kehittämisestä ja nyt se on markkina-arvoltaan yksi 10 suurimmasta kryptovaluuttaprojektista.

Sergey Nazarov on yksi projektin perustajista ja sen toimitusjohtaja. Steve Ellis on myös ollut mukana perustamisessa ja toimii yhtiön teknologiajohtajana. He loivat yhtiön vuonna 2014, mutta ChainLinkin white paper julkistettiin vasta 2017.

Ari Juelsia pidetään yhtiön kolmanneksi tärkeimpänä hahmona. Hän kirjoitti ChainLinkin white paperin yhdessä kahden muun perustajan kanssa.

Andrew Miller, entinen tietokonekäsittelyopin professori, toimii ChainLinkin neuvonantajana.

Hudson Jameson, joka on merkittävä Ethereum-kehittäjä, toimii tiimin neuvonantajana.

$LINK -rahake

LINK -rahake on ERC_20 -rahake ERC-223 -toiminnallisuudella. Tämä tarkoittaa, että älysopimuksen voidaan sallia vastaanottavan ja käsittelevän rahakkeita yhdessä ainoassa tapahtumassa.

LINK -rahakkeella maksetaan noodioperaattoreille ChainLink -verkostossa. ChainLink on tällä hetkellä yksi tuottavimmista kryptovaluutoista, jota jokaisen kryptosijoittajan tulisi pitää hallussaan myymisen sijaan. Tämän artikkelin kirjoittamisen aikaan LINK -rahakkeen arvo on yli 25$ ja se on markkina-arvoltaan yhdeksänneksi suurin krypto.

LINK -rahake kerää arvonsa useilta verkoston ketjun ulkopuolella työskenteleviltä verkostoilta. Kyseisen lohkoketjualustan lukuisat käyttötapaukset vaikuttavat myös LINK -rahakkeen arvon nousuun.

LINK -rahakkeen kokonaismäärä on 1 miljardia kolikkoa, joista yhtiö pitää 30% jatkuvan kehityksen ja henkilöstön hyvinvoinnin takaamiseksi.

Virallisella verkkosivustolla olevan tiedon mukaan “35% rahakkeista omistettiin ICO:lle. Jäljelle jäävä 35% rahakkeista (eli 350 miljoonaa rahaketta) tulevat olemaan saatavilla verkoston kannustukseen, toisin sanoen noodioperaattoreiden maksuihin.”

UKK

Mistä voin ostaa $LINK:iä?

ChainLinkin rahakkeita voidaan ostaa suurimmista vaihtopalveluista. Binance on paras kryptovaihtopalvelu $LINK:in ostamiseen.

Kuka osallistuu ChainLink-verkostoon?

ChainLinkin ekosysteemi sisältää satoja dAppseja, lohkoketjuja, noodioperaattoreita sekä tietojen tarjoajia, sekä laajan anoin lähde- ja tutkimusyhteisön.

Hyödyllisiä linkkejä

ChainLink price prediction
https://stormgain.com/blog/chainlink-link-price-prediction

ChainLink: an open-source network?
https://github.com/smartcontractkit/chainlink