Cardano opas

Cardanosta (ADA) on tullut yksi nopeimmin kasvavista blockchain-varoista koko kryptovaluutta-alalla. ADA on ollut markkina-arvoltaan kymmenen parhaan kryptovaluutan joukossa sen julkaisemisen jälkeen vuonna 2015, ja se on kerännyt merkittävää hypeä. Sen tekniikka etenee nopeaa vauhtia ja näyttää ottavan vastaan ​​Ethereumin kaltaiset rakennettaessa massiivista lohkoketjuekosysteemiä.

Cardano erottuu käyttämällä matemaattisia periaatteita konsensusmekanismissaan ja ainutlaatuista monikerroksista arkkitehtuuria, joka tekee siitä erottuvan muista kilpailevista lohkoketjuista. Tiimin kanssa, jolla oli käsi Ethereumin luomisessa, monet ovat vakuuttuneita siitä, että Cardano on seuraavan sukupolven salausvaluuttaratkaisuja.

Cardano on tunnettu nimi kryptomaailmassa. CoinMarketCap on sijoittanut Cardanon kolmen arvokkaimman kryptovaluutan joukkoon. Cardanon natiivirahakkeen, ADA:n, myyntiarvo on vaihdellut vuosien mittaan 0,02 dollarista, saavuttaen jopa 2 dollarin rajan. Artikkelin kirjoitushetkellä toukokuussa 2022 ADA:n kurssi oli noin 0,80 dollaria.

Kryptomarkkinoita on dominoinut kaksi konkaria, Bitcoin ja Ethereum, jo yli vuosikymmenen ajan. Monet pitävät Bitcoinia ultimaattisena, lohkoketjupohjaisena digiomaisuutena, kun taas Ethereum on paras alusta hajautettujen sovellusten (dApps) kehittämiseen.

Ethereum-lohkoketjulla jo olevien sovellusten silkalla määrällä on varjopuolensa ja yksi niistä on korkeat palvelumaksut ruuhka-aikoina.

Cardano esittää itseään vaihtoehdoksi Ethereumille.

Kyseessä on kunnianhimoinen lohkoketjuprojekti, jossa on mukana tiimi insinöörejä, akateemikkoja sekä tietenkin yksi Ethereumin perustajista, Charles Hoskinson. Tiimi teki yhteistyötä luodakseen muita lohkoketjuja kestävämmän järjestelmän.

Tämä kaikki herättää luultavasti ajatuksen, “Mikä tämä Cardano-juttu oikein on?”

No, Finvesting.net -tiimi loi tämän oppaan esitelläkseen Cardanon ja auttaakseen lukijaansa ymmärtämään, kuinka kyseinen lohkoketjualusta toimii.

Mikä on Cardano?

Cardano on digitaalinen kolikko, jota voidaan käyttää sijoituskohteena tai lähettää ja vastaanottaa varoja. ADA toimii Cardano-lohkoketjussa, ensimmäinen laatuaan hajautettu verkko, joka perustuu täysin tieteellisiin ja matemaattisiin periaatteisiin ja jonka ovat suunnitelleet salauksen ja tekniikan asiantuntijat. Cardano -lohkoketjua voidaan käyttää älykkäiden sopimusten, hajautettujen sovellusten sekä protokollien luomiseen. Lisäksi kyvyllä lähettää ja vastaanottaa varoja heti pientä maksua vastaan, on monia sovelluksia liike-elämässä ja rahoituksessa.

Sen sijaan, että yrittäisi estää maailmanlaajuisia sääntelyviranomaisia, Cardano rakentaa lohkoketjua sääntelyn mukaisesti tarjotakseen rahoituspalveluja kaikille.

Cardano on avoimeen lähdekoodiin perustuva lohkoketjuprojekti, joka sallii kehittäjien rakentaa skaalautuvia ja turvallisia sovelluksia. Järjestelmä on rakennettu mahdollistamaan älysopimusten luominen.

Cardano-lohkoketju pyörittää proof-of-stake- konsensusalgoritmia mahdollistaen visionääreille maailmanlaajuisia, positiivisia muutoksia edistävien lohkoketjusovellusten luomisen.

Cardano, toisin kuin muut lohkoketjut, on yksi niistä utilitaristisista projekteista, joiden tavoitteena on tehdä maailmasta parempi paikka.

Projektia oli luomassa insinöörien ja ohjelmoijien lisäksi akateemikkoja Charles Hoskinsonin johdolla. Hoskinson oli alustan voittoa tavoittelemattomuutta koskevan kiistan päätteeksi jättänyt paikkansa Ethereumin perustajana.

Idea Cardanosta sai alkunsa vuonna 2015 yksittäisten henkilöiden ja organisaatioiden toimesta; huomattavampien joukkoon kuuluvat Cardano Foundation, Emurgo ja IOHK (Input-Output Hong Kong).

Nämä yhtiöt yhdistivät voimansa tavoitellessaan yhteistä päämäärää: suojella ja edistää Cardano-protokollaa, rakentaa maailmaa parantavaa teknologiaa ja tukea kehittäjiä, jotka haluavat luoda näitä kyseisiä utilitaristisia teknologioita.

Cardanon perustajan mukaan Bitcoin oli liian hidas ja jäykkä Ethereumin kärsiessä lukuisista suorituskykyongelmista, joiden vuoksi se ei ollut skaalautuva. Vuonna 2017 Cardanon lohkoketjualusta julkaistiin virallisesti. Sen nimi, Cardano, sisältää symboliikkaa. Alusta nimettiin italialaisen matemaatikon, Gerolamo Cardanon, mukaan ja natiivirahake ADA sai nimensä Augusta Adalta, brittiläiseltä matemaatikolta, jota pidetään yhtenä ensimmäisistä tietokoneohjelmoijista.

Kuinka Cardano toimii?

Cardanon tavoitteena on käydä käsiksi niin Bitcoinia, kuin Ethereumiakin vaivaaviin skaalautuvuus- ja infrastruktuuriongelmiin.

Cardano toimii kehittämällä lohkoketjua tieteellisellä lähestymistavalla, joka on alalla ensimmäinen laatuaan. Kiitos kokeneiden akateemikkojen ja insinöörien, alustaa myös vertaisarvioidaan.

Sen lohkoketju on muita lohkoketjuja ylivoimaisempi Cardanon erilaisen lähestymistavan ja mallin vuoksi. Lohkoketjussa on kaksi kerrosta: ratkaisukerros sekä laskennallinen kerros. Ratkaisukerros mahdollistaa käyttäjille ADA:n lähettämisen ja vastaanottamisen yhdestä lompakosta toiseen. Laskennallinen kerros sallii käyttäjien aloittaa älysopimuksia verkostossa.

Cardano-lohkoketju koostuu kahdesta ydinkomponentista. Cardano Settlement Layer (CSL) toimii tiliyksikkönä ja on paikka, jossa tunnuksen haltijat voivat lähettää ja vastaanottaa ADA:n välittömästi pienin transaktiomaksuin. Cardano Computational Layer (CCL) on joukko protokollia, jotka ovat lohkoketjun selkäranka ja auttavat suorittamaan älykkäitä sopimuksia, varmistamaan turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden sekä mahdollistamaan muita kehittyneitä toimintoja, kuten mustan listan ja identiteetin tunnistamisen. Cardanon avoimen lähdekoodin kirjoituksessa käytetään Haskellia, joka on yleisesti tunnustettu ja turvallinen ohjelmointikieli.

Cardano työskentelee erityisesti suunnitellun PoS (block-proof-of-kaal) blockchain -protokollan puolesta, jonka nimi on Ouroboros. Tämä yhteisymmärrysmekanismi mahdollistaa ADA:n lähettämisen ja vastaanottamisen helposti ja turvallisesti kaikkina aikoina samalla kun se varmistaa Cardanon lohkoketjun älykkäiden sopimusten turvallisuuden. Samaan aikaan Poob -konsensusmekanismina Ouroboros tarjoaa palkkioita rahakkeiden haltijoille, jotka panostavat ADA -verkkoonsa ja auttavat varmistamaan verkon konsensuksen.

Cardanon toimintatavan vahvuutena ovat älysopimukset, joita voidaan muokata sopimaan loppupään käyttäjien tarpeisiin. Älysopimuksia voidaan luoda noudattamaan eri maiden varanhoitoasetuksia natiivirahakkeeseen (ADA) vaikuttamatta. Tämä johtuu siitä, että älysopimukset luodaan laskennallisessa kerroksessa ja rahakkeiden lähetys sekä vastaanotto tapahtuu rakennuskerroksessa.

Tiimi voi myös tehdä muutoksia laskennallisessa kerroksessa forkin avulla ilman huolta ADA-rahakkeiden lähettämistä ja vastaanottamista käsittelevän rakennuskerroksen logiikan tahattomasta häiritsemisestä.

Tämä kaksikerros-teknologia omaa etuja, joiden ansiosta Cardano-lohkoketjua pidetään Ethereum-verkostoa parempana.

Cardanon konsensusprotokolla

Cardano hyödyntää Ouroboros-proof-of-stake-mallia konsensusalgoritmissaan. Verkkosivujensa mukaan Ouroboros-protokolla on “ympäristön kannalta kestävä, varmennettavissa oleva ja tiukat turvallisuustakuut omaava proof-of-stake-protokolla”.

Ouroboroksen protokolla on eräänlainen hybridi. Se tarjoaa PoW-konsensusmallin mukaisia turvallisuustakuita, jotka yhdistyvät PoS-mallin energiatehokkuuteen. PoS-malli on todistanut olevansa hieman parempi konsensusmallina. Se käyttää vähemmän energiaa verrattuna PoW-malliin, mutta tarjoaa heikomman turvallisuustakuun. Ouroboroksen hybridiprotokollan tavoitteena on ratkaista tämä pulma.

Cardanon verkkosivun mukaan Ouroboros käyttää hyväkseen kryptografiaa, kombinatoriikkaa sekä matemaattista peliteoriaa vastatakseen PoW-algoritmin tarjoamaa tietojen eheyttä.

Cardano: kolmannen sukupolven lohkoketju

Kolmannen sukupolven lohkoketju käyttää paljon kehittyneempää teknologiaa, kuin ensimmäisen ja toisen sukupolven lohkoketjut.

Ethereumia pidetään toisen sukupolven ketjuna. Charles Hoskinson, yksi Ethereumin perustajista, oivalsi toisen sukupolven lohkoketjuissa esiintyvän ongelmia, jotka hidastavat niiden kasvua pitkällä tähtäimellä.

Hänen erimielisyytensä koskien Ethereumin kehittämistä irtaannuttivat Hoskinsonin yhtiöstä ja saivat hänet luomaan Cardanon. Cardano ratkaisee kestävyyteen, turvallisuuteen ja skaalautuvuuteen liittyvät ongelmat. On mainitsemisen arvoista kertoa, että nämä pulmat liittyvät ensimmäisen ja toisen sukupolven lohkoketjuihin.

Cardanon natiivirahake, ADA

Cardano, kuten Bitcoinkin, omaa loputtoman natiivirahakevaraston. Bitcoinin kokonaisvaraston ollessa 21 miljoonaa BTC:tä, ADA ohittaa sen omalla 45 miljoonallaan.

ADA on Cardanon natiivirahake ja sitä käytetään alustan vertaisrahansiirroissa sekä steikkauksessa. Rahakkeen haltijat toimivat varmistajina alustalla; haltijat toimivat steikkausnodeina PoS-protokollan vuoksi.

Tämän artikkelin kirjoittamisen aikaan yksi ADA vastaa noin 0,80 dollaria.

Miksi Cardano on älysopimusalustojen tulevaisuus

Cardano on lohkoketjujen sekä älysopimusten tulevaisuus useistakin syistä. Tässä niistä tärkeimpiä:

Parannettu turvallisuus

Cardano lupaa olla turvallisempi, kuin yksikään saatavilla oleva lohkoketju. Tämän mahdollistaa Ouroboroksen konsensusprotokolla, joka hyödyntää kryptografiaa sekä matemaattista peliteoriaa.

Se tarjoaa alustalle eheyttä, jollaista ei ole ennen nähty millään olemassa olevalla lohkoketjualustalla.

Parempi suorituskyky ja skaalautuvuus

Lohkoketju-järjestelmien nykyinen sato ei ole kestävä kryptojen valtavirtaistamiseen. Esimerkiksi Ethereum prosessoi vaivaiset 15 rahansiirtoa sekuntia kohti (TPS).).

Jotta krypto saavuttaa valtavirta-aseman, tarvitaan korkeampi rahansiirtonopeus. Cardano pystyy prosessoimaan jopa 257 rahansiirtoa sekuntia kohti.

Tämä jää kuitenkin yhä keskitettyjen maksuteknologioiden jalkoihin. Esimerkiksi VISA pyörittää yli 1700 rahansiirtoa sekuntia kohti.

Energiatehokkuus

Ouroboroksen PoS-mekanismi varmistaa vielä suuremman energiatehokkuuden verrattuna muiden lohkoketjuverkostojen PoS-protokolliin, tai Bitcoin-lohkoketjun PoW-protokollaan.

Selkeämmän kuvan saamiseksi voidaan kuvitella valtion kokonaisenergiankulutus, jota sitten verrataan yhden talouden kulutukseen.

Yhteentoimivuus

Cardanon tavoitteena on luoda linkki tai verkosto, jossa jokainen olemassa oleva rahake (joita on tuhansia) voi yhteentoimia. Tämä johtaisi lopulta saumattomaan ja tehokkaampaan arvonsiirtoon lohkoketjujen välillä.

Kuka loi Cardanon?

Charles Hoskinson, yksi sen perustajista, Ethereumin alkuaikoina näki tarpeen standardoidummalle ja skaalautuvammalle lohkoketjulle. Matematiikan taustallaan Hoskinson alkoi miettiä tieteellisempää tapaa rakentaa lohkoketju. Tänä aikana Hoskinson liittyi yhteen Ethereumin entisen työtoverinsa Jeremy Woodin kanssa, joka halusi luoda paremman lohkoketjun ja älykkäiden sopimusten alustan. Molemmat alkoivat harjoittaa Cardanoa sellaisena kuin se on nykyään.

Onko Cardano parempi kuin Ethereum?

Sekä Cardanolla että Ethereumilla on samankaltaiset tavoitteet ja toiveet, koska kumpikin haluaa olla maailman ensisijainen hajautettu lohkoketjualusta uusien työkalujen ja protokollien rakentamiseen. Kun Hoskinson lähti Ethereumista, hän huomasi, että tarvitaan erilainen lohkoketju, joka olisi heti skaalautuva ja turvallinen – kaksi asiaa, joita hän pelkäsi Ethereumin ikinä olevan. Tällä hetkellä Ethereumilla on omat ongelmansa skaalautuvuuteen, ja se on jo käymässä läpi toisen iterointinsa Ethereum -lohkoketjussa skaalauksen lisäämiseksi. Ja vaikka Ethereumin markkina-arvo on noin kymmenen kertaa Cardanon kokoinen, projektilla on ollut merkittävä etumatka.

Usein kysytyt kysymykset

Käyttämällä Yoroi-lompakkoa on mahdollista steikata Cardanoa ja ansaita kuukausittaista tai vuotuista voittoa.

Näiden kahden lohkoketjun ero on hiuksenhieno. Cardanon järjestelmässä älysopimukset jo toimivat, mutta Bitcoin ei välttämättä ikinä saavuta tätä ominaisuutta.

Bitcoinin TPS on 4,6 rahansiirtoa sekuntia kohti, Cardanon 257 TPS. Cardano on nopeampi, skaalautuvampi sekä energiatehokkaampi, kuin Bitcoin.

Cardanossa ja Ethereumissa on joitain samankaltaisuuksia, mutta Cardano on parempi. Useat ovatkin kutsuneet Cardanoa ”Ethereumin tappajaksi”.

Kummallakin on älysopimusominaisuus, niille voidaan rakentaa hajautettuja sovelluksia ja niiden luojana, ainakin osittain, on toiminut sama henkilö.

Cardanoa voi ostaa jokaisella luotettavalla vaihtoalustalla. Finvesting suosittelee Binancea, sillä se on maailman suurin ja tunnetuin vaihtoalusta, joka on tunnettu myös edullisista kuluistaan! Avaa ilmainen Binance -tili tästä!