Warrantit

Kiinnostaako sijoittaminen, mutta et osaa vielä päättää, miten lähtisit sijoitussalkkuasi kokoamaan? Kun mahdollisuuksia on pilvin pimein aina tusinasta eri rahastotyyppejä osakesäästötileihin ja warrantteihin, ei ihmekään, jos päätä alkaa huimata. Tulemme tässä tekstissä syventymään mielenkiintoiseen sijoitusinstrumenttiin, jotka tunnetaan nimellä warrantit. Vaikket olisi koskaan kuullutkaan tästä sijoitusmuodosta, ei hätää, sillä tulemme tämän artikkelin myötä kertomaan aivan perustasolla siitä, mitä varrantit ovat, miten ne toimivat, kenen niihin kannattaa sijoittaa ja mistä niitä voi ostaa.

Mitä ovat warrantit?

Warrantti tai varrantti on helpointa määritellä sen kolmen tärkeimmän ominaisuuden perusteella; ensinnäkin kyseessä on pörssilistattu arvopaperi, eli sen kaupankäynti tapahtuu pörssissä osakkeiden tavoin. Toisekseen varrantit ovat johdannaisia, eli ne kohdistuvat tiettyyn kohde-etuuteen, joka voi olla esimerkiksi osake, indeksi tai raaka-aine… Tämän kohde-etuuden hinnan kehitys määrittää warrantin arvon. Kolmanneksi, tämän sijoitusinstrumentin tärkeä piirre on niiden rajoitettu voimassaoloaika, josta puhutaan myös juoksuaikana. Pähkinänkuoressa varrantin voisi todeta olevan siis pitkän aikavälin johdannaissopimus, jolla käydään kauppaa pörssissä.

Miten warrantit toimivat? Valitettavasti nämä sijoitustuotteet ovat varsin monimutkaisia, joten niiden tarkkoihin toimintamekanismeihin syventyminen tässä artikkelissa olisi vain karhunpalvelus, mikäli luet aiheesta ensimmäistä kertaa. Tästä sijoitustuotteesta puhuttaessa relevanttia on tietää, kumpaan varranttilajiin sijoitat; ostowarrantteihin vai myyntiwarrantteihin. Ostovarrantteja ostetaan silloin, kun sijoittaja näkee niiden arvon kehittyvän positiiviseksi ja oikean arvion tapauksessa arvon todella kasvaessa sijoittaja hyötyy sijoituksestaan tuottoina, jos etuuden hinta jää yli lunastushinnan. Jos hinta jää alle lunastushinnan tai sen tasolle, sijoitus on arvoton. Myyntivarrantti toimii täysin päinvastaisella tavalla; jos sijoittaja uskoo kohde-etuuden arvon kehittyvän negatiiviseksi, maksetaan oikeasta arviosta tuottoa samoin kuin ostovarrantin tapauksessa. Väärä arvio johtaa jälleen sijoituksen erääntymiseen arvottomana. Eräpäivällä on vaihdannassa suuri merkitys, sillä se määrittää sijoituksen voimassaoloajan. Johdannaisen hinnan kehityksen heijastaminen sen voimassaoloaikaan on tämän sijoitustyypin A ja O, sillä tämän sijoitusmuodon arvon heilahtelut jo lyhyellä aikavälillä ovat suuria. Aiemmin kuvaillun osto- ja myyntivarrantin lisäksi sijoittajan on hyvä tietää käsite turbowarrantti, joka raukeaa jo voimassaoloaikanaan. Tämä edellyttää kohde-etuudelta ehtojen tason hinnan saavuttamista jo ennen juoksuajan päättymistä. Turbovarranteille tyypillistä on korkea riski, mutta myös korkea tuottopotentiaali suuremman vipuvaikutuksensa vuoksi.

Sivusimme jo aiemmin termiä vipuvaikutus, joka on avainkäsite tässä johdannaissijoitustavassa sekä vipusijoittamisessa yleensä. Tämä sijoitustuote päätyy osaksi sijotussalkkuja juuri sen vipuvaikutuksen tähden; kurssin nousu nostaa ostovarrantin arvoa enemmän kuin itse kohde-etuuden arvoa. Tämä tekeekin varranteista viputuotteen. Viputuotteilla on vipukerroin, joka kertoo etuuden päivittäisen tuoton tällä kertoimella. Mitä korkeampi vipukerroin on, sitä korkeampi saatu tuotto on. Huomaa kuitenkin, että korkeampi kerroin on suoraan yhteydessä myös korkeamman tappion mahdollisuuteen.

Kuten tästä toimintamekanismien kuvauksesta saattoikin jo päätellä, warranttisijoittamisen riskit ovat korkeat. On totta, että parhaimmillaan tuotot ovat hyvin korkeita, mutta kääntöpuolena on korkea riski rahojensa menettämisestä. Vipusijoittaminen vaatii jo taituruutta, sillä tässä sijoittamismuodossa sijoittamista tulee ymmärtää sekä kohde-etuuden, että sen johdannaisen tasolla. Siksi Finvesting painottaa jo tässä vaiheessa tätä artikkelia, että kyseessä on riskialtis sijoitustapa, jonka siivun sijoitussalkusta ei kannata olla liian korkea. Vaikkei vipusijoittaminen olisi vielä ajankohtaista, kannattaa lukeminen kuitenkin eteenpäin, sillä viputuotteita voi ja kannattaa valita salkkuunsa, kun taustatiedot ovat riittävät.

WARRANTTI

Miten warrantit eroavat optioista?

Warrantit toimivat loppujen lopuksi hyvin samalla tavalla kuin optiot, mutta erovaisuuksiakin on. Optiot ovat samoin arvopapereita, jotka perustuvat johdannaissopimukseen. Myös optiot ovat johdannaisia kohdistuen tiettyyn kohde-etuuteen. Tämän lisäksi optioilla on tietty voimassaoloaika. Kuulostaa melko identtiseltä varrantteihin verrattuna, eikö vain?

Ero kulminoituu kuitenkin siihen tahoon, joka nämä arvopaperit laskee liikkeelle. Optiot ovat kahdenvälisiä sopimuksia option taustalla toimivan tahon ja niihin sijoittavan henkilön välillä. Warrantit lasketaan liikkeelle puolestaan pankin tai rahoituslaitoksen toimesta, jolloin ne listataan arvopaperipörssiin; optioille ei aina tehdä näin. Myös optioiden ja varranttien erääntymisessä on pieniä eroja, sillä varrantit lunastetaan aina käteisenä, kun taas optioilla voidaan merkitä kohde-etuuksia, kuten osakkeita.

Warranttien hyvät ja huonot puolet

Warranttien hyvänä puolena on ehdottomasti mahdollisuus hyvin korkeaan tuottoon myös pitempiaikaisissa sijoituksissa. Tätä edesauttaa vipuvaikutus, jonka myötä johdannainen kasvattaa arvoaan nopeammin kuin kohde-etuus. Korkean tuottopotentiaalin liseäksi kyseessä on myös erinomainen tapa hajauttaa sijoitussalkkuaan. Hyvänä puolena on myös se, että sijoittaja tietää jo valmiiksi potentiaaliset tappionsa, eli ne eivät tule enää yllätyksenä. Tämä mahdollistaa salkun riskiarvion kartoittamisen. Lyhykäisyydessään varranttien hyviä puolia ovat siis ainakin:

 • Warrantit tarjoavat mahdollisuuden korkeaan tuottoon
 • Vipuvaikutus tuottojen kasvattajana
 • Salkun hajautuksen edut
 • Mahdolliset tappiot tiedossa alusta asti

Toisaalta, korkeaan tuottopotentiaaliin liittyy aina korkea riski, jonka voi lukea warrantin heikkoudeksi. Todennäköisyys kaiken sijoittamansa pääoman menettämiselle on todellinen. Jos warrant-sijoittamisen perustiedot ontuvat, on niihin sijoittaminen silkkaa uhkapeliä. Tästä syystä Finvesting painottaakin, että ennen sijoittamisen aloittamista pohjatietojen tulee olla riittävän laajat. Korkean riskitason lisäksi tämän sijoitustavan heikkouksiksi voisi lukea joissain tapauksissa myös vipuvaikutuksen kääntöpuolen: varranttien hinnan heilahtelut korostuvat vipuvaikutuksen seurauksena, joten siinä missä vipu voi kasvattaa tuottoa nopeasti hinnankehityksen ollessa suotuisa, epäsuotuisana vipuvaikutus kasvattaa myös tappiota. Warranttien huonoja puolia ovat pähkinänkuoressa seuraavat:

 • Korkea riskitaso, sijoittaja voi menettää kaiken
 • Vipuvaikutus voi toimia myös sijoittajaa vastaan
 • Korkea hinnan vaihtelu voi toimia sijoittajaa vastaan
warrantit

Miten warrantteja voi ostaa?

Koska varrantit lasketaan liikkeelle pankkien ja rahoituslaitosten toimesta, on mahdollisia ostopaikkoja riittävästi. Niistä sopivaa valitessasi huomiota kannattaa kiinnittää vaihdannan kuluihin, palvelun luotettavuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen sekä esimerkiksi kielivaihtoehtoihin, sillä et varmastikaan halua tehdä hutiostoksia vain sen takia, että ymmärsit jonkin termin tai sanan väärin. Ymmärrämme kyllä, jos kaikkien netin rahoituslaitosten läpikahlaaminen ei juuri nyt innosta, ja siksi Finvesting on koonnut sinua varten listan täysin luotettavista toimijoista, joista voit valita suosikkisi omien kriteeriesi perusteella. Huomaathan, että toimijoita ei ole tietenkään listattu minkäänlaiseen parhausjärjestykseen.

 • Oman pankkisi sijoituspalvelut; Luotettavia warrant-välittäjiä Suomessa toimivien pankkien tapauksessa ovat muun muassa DanskeBankNordea ja OP. Kiinnitä kuitenkin huomiota vaihdannan kuluihin, ne voivat vaihdella paljonkin. Myös pankkiasiakkuussuhteella voi olla vaikutuksensa sijoittamisen kuluihin.
 • Nordnet: Pohjoismaiden suosituin osake- ja rahastovälittäjä, jolla on konttorinsa myös Helsingissä.
 • Degiro: Hollantilaislähtöinen, vuodesta 2013 toiminut osake- ja rahastosijoitusvälittäjä. Palvelu on saatavilla myös suomenkielisenä.

Warranttien ostaminen vaihe vaiheelta

Tulemme tässä kappaleessa kertomaan, miten warranttien ostaminen onnistuu vaihe vaiheelta. Finvesting painottaa kuitenkin, että ennen varsinaisiin sijoitustoimiin ryhtymistä on ensisijaisen tärkeää ymmärtää, miten tämä sijoitustuote toimii ja miten sillä käydään kauppaa. Aihealueesta täytyy olla tuntumaa, muuten touhu menee uhkapelaamisen puolelle. Pääset konkreettisesti aloittamaan sijoittamisen varrantteihin seuraavia vaiheita seuraamalla:

 1. Saavuta riittävät pohjatiedot tähän sijoitustapaan liittyen esimerkiksi tämä artikkeli läpi lukemalla ja täydennä osaamistasi esimerkiksi valitsemasi sijoituspalvelun tarjoamien materiaalien avulla. Voit myös lähestyä sijoituspalvelun sijoitusneuvojaa, mikäli haluat vielä henkilökohtaista preppausta.
 2. Tee sijoitussuunnitelma. Millä summalla lähdet hommaa kokeilemaan? Miten aiot hajauttaa salkkusi? Kuinka suuren osuuden salkustasi haluat warranttien kattavan? Riskialttiuden vuoksi suosittelemme maltillisuutta, etenkin jos kyseessä on ensimmäinen kerta tämän sijoitusmuodon parissa.
 3. Avaa käyttäjätunnus sinua kiinnostavaan, laadukkaaseen ja edulliseen varranttien vaihdannan mahdollistavaan palveluun. Löydät laadukkaita ja luotettavia palveluntarjoajia listattuna aiemmin tästä artikkelista.
 4. Kartoita mihin varrantteihin haluat sijoittaa. Tämä vaihe on onnistuneen sijoituksen kannalta kaikista tärkein. Tarkista, mihin kohde-etuuteen varrantti kohdistuu. Miten näet sen arvon kehittyvän? Tämä johtaa valintaan osto- ja myyntivarrantin välillä. Selvitä odotettu hinnanvaihtelu, eli arvio kohde-etuuden hinnan vaihtelusta. Korkeampi hinnanvaihtelu johtaa korkeampaan warrantit hintaan, sillä tällaisella sijoituksella on suurempi todennäköisyys voittoon. Tarkista tässä yhteydessä myös odotetut osingot, juoksuaika eli varrantin “ikä”, jonka pituus kielii korkeammasta mahdollisuudesta tuottoon kuin lyhyt juoksuaika. Seuraa myös alati muuttuvaa hintajoustoa ja deltaa, joista ensimmäinen kertoo varrantin arvonmuutoksesta prosentteina ja jälkimmäinen arvonmuutoksesta euroina.
 5. Suorita osto. Tässä vaiheessa sinun tulee syöttää se varranttien määrä, jonka haluat ostaa. Tunnistat valitsemasi sijoitustuotteen sen kirjainsymbolista, jonka alun kolme ensimmäistä kirjainta kertovat sen kohde-etuudesta, näiden jälkeinen numero sen erääntymisvuodesta, tämän jälkeinen kirjain varrantin osto- tai myyntiluonteesta, tämän jälkeinen numero lunastushinnasta ja viimeinen kirjainyhdistelmä kertoo sen liikkeellelaskijan. Kirjainsymboleja tulee oppia ensin lukemaan, ennen kuin varrantteihin voi alkaa sijoittaa. Tunniste kannattaa tarkastaa muutamaan kertaan aivan varmuuden vuoksi ennen ostotapahtuman päättämistä, sillä näppäilyvirhe tässä vaiheessa voi olla kriittinen.
 6. Suuntaa ajatuksesi kohti sijoitussalkkusi hajauttamista ja mieti, mitkä muut sijoitusmuodot stabiloisivat sitä.
 7. Onnittelut, olet juuri ostanut ensimmäiset varranttisi! Nyt on hyvä hetki miettiä omaa pitkän tähtäimen sijoittamissuunnitelmaa; miten tästä eteenpäin? Minkälaisilla summilla haluan jatkaa sijoittamista vaikkapa kuukaudessa?

Warrantit – kannattaako niihin siis sijoittaa?

Mihin sijoittaa 2022 vuonna? Osakkeisiin, rahastoihin vai kenties varrantteihin? Vastaus tähän kysymykseen vaihtelee sen perusteella, millainen olet sijoittajatyyppinä. Kuinka korkeaa tuottoa haet ja kuinka suuri on riskinsietokykysi? Paljonko kokemusta sinulla on viputuotteisiin sijoittamisesta? Vaikka osa tiedoista tuntui vielä liian monimutkaisilta ja warrantit vaikuttavat vielä toistaiseksi liian riskialttiilta sijoituksilta esimerkiksi aloittelijan salkkuun, kannattaa uuden opettelu aina. Vaikka olisit sijoittamisessa vielä vasta-alkaja ja enimmäkseen kiinnostunut vielä muista varmemmista sijoitustavoista, tämä lukemasi artikkeli voi auttaa sinua myöhemmin kehityttyäsi sijoittajana. Voit sillä välin lukea muita Finvesting.netin sinulle tarjoamia sijoittamiseen ja eri sijoittamistapoihin liittyviä artikkeleita. Löydät nettisivuiltamme artikkeleita esimerkiksi erilaisiin rahastoihin, osakkeisiin ja osakesäästötilisijoittamiseen liittyen. Moneen eri sijoitustyyppiin tutustuminen kannattaa jo sijoitussalkun hajauttamisen vuoksi. Finvesting toivottaa sinulle antoisia ja opettavaisia hetkiä sijoittamisen parissa!

Usein kysytyt kysymykset

Kyseessä on rajoitetun voimassaoloajan käsittävä johdannaissopimus, jolla käydään kauppaa pörssissä. Johdannaissopimus kohdistuu tiettyyn kohde-etuuteen, joka voi olla esimerkiksi indeksi tai raaka-aine, jonka hinnan kehitys määrittää sen arvon.

Viputuotteet sopivat heille, joilla on jo jonkin verran kokemusta sijoittamisen parissa. Jos taustatiedot varranteista ovat puutteelliset, sijoittaminen on silkkaa uhkapelaamista, jolloin onnistuneen sijoituksen todennäköisyys on paljon pienempi kuin asioista perillä olevalla sijoittajalla.

Viputuotteisiin, kuten varranteihin, kohdistuu vipuvaikutus, joka nostaa viputuotteen arvoa enemmän kuin sen kohde-etuuden arvoa. Kyseessä on siis johdannaisten ominaisuus, jolla pyritään kasvattamaan sijoitussalkun tuottoa.

Kun varrantin lunastaa juoksuajan päätyttyä, maksusuorituksesta tulee maksaa tuloverolain alaista luovutusvoiton veroa. Jos varrantti raukeaa arvottomana, ei arvonsa menettäneestä arvopaperista luonnollisesti tarvitse maksaa veroa.