Indeksirahastot

Kiinnostaako rahastosäästäminen ja haluaisitko vihdoin päästä kiinni korkoa korolle -ilmiöön pitkällä aikavälillä? Vaikka lähtötietosi olisivat ruosteiset tai kaipaat vain hieman preppausta sijoitusasioissa, tämän artikkelin läpi lukeminen kannattaa, sillä tulemme kertomaan mitä rahastosäästäminen on, miten se eroaa suhteessa ETF-rahastoihin, miten hommassa pääsee alkuun ja lopuksi vielä vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tämän artikkelin myötä indeksirahastojen lyhyt oppimäärä tulee varmasti omaksuttua selkärankaan asti ja pääset aloittamaan matkasi kohti kaupankäyntiä esimerkiksi Helsingin pörssin kautta.

Mitä indeksirahastot on?

Indeksirahastot ovat pähkinänkuoressa pitkän aikavälin sijoitusrahastoja, jotka seuraavat indeksiä ja joiden keskimääräinen tuotto on yleensä hyvä. Nimitys ‘indeksirahasto’ juontaa juurensa rahaston toimintaperiaatteeseen; tässä sijoitusrahastossa rahat sijoitetaan vertailuindeksin, eli kyseisen rahaston indeksin mukaiseen osakekoriin. Rautalangasta väännettynä tämä tarkoittaa siis sitä, että rahasto muodostuu osakkeista, jotka valikoituvat rahastoon indeksin suhteen mukaisesti salkunhoitajan toimesta.

Indeksirahastoa voisi kuvata yksinkertaiseksi mekaaniseksi koneeksi – koska osakkeet valikoituvat rahastoon indeksin mukaisesti, rahasto toimii hyvin passiivisesti ja muutosta osakerakenteeseen tehdään vain osakeindeksirakenteen muuttuessa. Yleensä tilanne tarkistetaan pari kertaa vuodessa. Tällaisella rahastolla ei siis ole juurikaan määritettyä näkemystä tai pyrkimystä tietynlaiseen osakejakaumaan, mutta kuten esimerkiksi ETF-rahastojen tapauksessa, myös näitä rahastoja voidaan jaotella esimerkiksi maantieteellisten alueiden perusteella.

Indeksi- ja ETF-rahaston ero

Olet ehkäpä jo tutustunut Finvesting.netin ETF-rahastoista kertovaan materiaaliin ja sinulla on jo hieman tuntumaa rahastosijoittamisesta. Olivatpa ETF- tai rahastosijoittaminen kuinka tuttuja juttuja tahansa, lienee näiden käsitteiden selittäminen paikallaan, sillä indeksirahastot liippaavat toiminnaltaan hyvin läheltä ETF-rahastoja. ETF-rahastot ovat pörssinoteerattuja rahastoja, eli niillä käydään kauppaa pörssissä. Tämä onkin indeksi- ja ETF-rahastojen suurin ero, sillä indeksirahastoja ei ole listattu pörssiin ja niillä kaupankäynti on tässä suhteessa hieman kankeampaa; rahastojen osuuksien osto ja myynti tapahtuu pääsääntöisesti kerran päivässä suoraan rahastoyhtiöstä, pankista tai sijoituksen välittäjältä. Näiden rahastojen passiivisen luonteen vuoksi tämä on kuitenkin aivan järkeenkäypä menettelytapa.

Tarkoituksenamme ei ole luoda minkäänlaista vastakkainasettelua erilaisten rahastojen välille, vaan lähinnä valottaa tämän rahaston passiivista luonnetta esimerkin kautta. Samaan salkkuun voi ja kannattaakin hajauttaa erilaisia sijoituksia, ja indeksi- ja ETF-rahastot sopivat samaan salkkuun oikein hyvin.

rahastosijoittaminen

Rahastosijoittamisen hyvät puolet

Miksi rahastoihin sijoittaminen ylipäätään kannattaa? Rahastosijoittamisen hienous piilee siinä, että se kannattaa aina; sijoittajan kokemus ja sijoitusstrategia vaikuttavat tosin siihen, kuinka suuri osa sijoitussalkusta on sijoitettuna erilaisiin rahastoihin. Tämän artikkelin myötä ymmärrät indeksirahastojen toimintamekanismeja ja osaat arvioida, onko kyseessä sinun lähtökohtiisi ja sijoitusstrategiaasi sopiva sijoitustapa.

Mutta miksi sijoittaminen juuri indeksirahastoon kannattaa? Mitä ovat indeksirahastojen hyvät puolet? Ensinnäkin kerrottakoon, millaiselle sijoittajalle nämä rahastot sopivat parhaiten. Nämä rahastot ovat hyvä lisäys pitkäjänteisen sijoittajan salkkuun. Rahastot eivät ole keino rikastua yön yli ja indeksirahaston tuotto on luonnollisesti onnistuneita yksittäisten osakkeiden kauppoja vähäisempää.

Indeksirahastojen passiivisuus näyttäytyy positiivisessa valossa rahastojen matalien hallinnointikulujen muodossa aktiivisesti hallinnoituihin rahastoihin verrattuna. Pienet kulut ovat ensisijaisen tärkeitä pitkäaikaissijoittajan näkökulmasta, sillä hallinnointikulut ovat suoraan tuotoista pois. Jos indeksirahaston hallinnoinnin palkkiot ovat esimerkiksi 0.5% (niin kuin ne keskimäärin ovat), niiden vaikutus tuottoihin on pieni. Näitä rahastoja voisi siis luonnehtia varsin kustannustehokkaiksi ja tämän lisäksi ne ovat myös melko verotehokkaita.

Passiivinen indeksirahasto on joidenkin tutkimusten mukaan tuotto-osuuksiensa valossa myös melko samoilla viivoilla aktiivisten osakerahastojen tuotto-osuuksien kanssa. Passiivisuudessa on sekin hyvä puoli, että aktiivisen salkunhoitajan puuttuessa salkunhoitajan henkilökohtaiset valinnat eivät aiheuta riskejä sijoituksille. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että sijoittamiseen liittyy aina riskinsä, vaikka rahastojen tapauksessa ne ovatkin pieniä.

Näiden rahastojen hyviksi puoliksi voisi lukea myös salkun sisällön läpinäkyvyyden kiitos orjallisen indeksin seurannan. Tulemme edempänä tässä artikkelissa kertomaan, miten ja mistä näiden rahasto-osuuksien ostaminen onnistuu. Pähkinänkuoressa indeksirahastojen hyviä puolia ovat siis:

 • Kustannustehokkuus
 • Indeksirahastosijoittamisen aloittaminen mahdollista myös pienellä pääomalla
 • Salkun läpinäkyvyys
 • Hajautus mahdollista joidenkin kriteerien perusteella (maantieteellinen alue ja toimiala)
 • Helppo kaupankäynti

Indeksirahastot – Mahdolliset heikkoudet

Kuten kaikilla asioilla tässä maailmassa, myös indeksisijoittamisen kolikolla on kaksi kääntöpuolta. Indeksirahastoihin sijoittaminen ei välttämättä sovi kaikille sijoittajatyypeille. Ensinnäkin kyseessä on melko hidas tapa vaurastua, ja sijoitustapa sopii parhaiten pitkäjänteisille sijoittajille, jotka arvostavat mielenrauhaa nopean toiminnan tuomaa jännitystä enemmän. Indeksirahastot replikoivat indeksiä, eli seuraavat sitä automaattisesti ja armollisesti, eikä tulos siten ole indeksiä parempi. Hyvin hallinnoiduilla aktiivisilla sijoitusrahastoilla tulos voi kuitenkin olla indeksiä parempi, mutta huomattavaa on se, että kulut ovat paljon korkeammat.

Tällaisten rahastojen ongelmakohdaksi voisi luonnehtia myös vähäisemmän valinnanvaran; näitä rahastoja on yksinkertaisesti paljon vähemmän kuin aktiivisesti sijoittavia rahastoja. Olevaa indeksirahastojen valikoimaa rajaavat myös joidenkin rahastojen minimisijoitusrajoitukset, jotka sulkevat osan rahastoista piensijoittajien ulottumattomiin; joissakin näistä rahastoista sisään pääsee vasta miljoonapanoksilla. Näiden rahastojen haasteiksi ja huonoiksi puoliksi voisi lukea pähkinänkuoressa seuraavat ominaisuudet:

 • Hidas tuotto
 • Sijoittajan vähäinen vaikutusvalta
 • Rahastojen rajoitettu määrä
indeksirahastot

Indeksirahastosijoittamisen aloittaminen

Sijoittaminen on aihealue, josta löytyy roppakaupalla kirjallisuutta ja kirjoituksia, kuten tämä Finvesting.netin sinulle tarjoama artikkeli. Tosiasia on kuitenkin se, että kehittymisen kannalta on erittäin tärkeää aloittaa sijoittaminen heti kuin se on mahdollista (eli nyt, eikä huomenna), sillä rahastosijoittamisen tapauksessa harjoitus on ainoa tie mestariksi. Anna kun autamme sinut alkuun indeksirahastosijoittamisen ja rahastosäästämisen ihmeelliseen maailmaan vaihe vaiheelta.

Parhaat indeksirahastot 2024

Ennen rahasto-osuuksien ostoa on vastattava yhteen hyvin oleelliseen kysymykseen: mihin rahastoon sijoittaminen kannattaa? Varman päälle pelaava passiivinen rahastosijoittaja voisi valita esimerkiksi jonkin Nordnetin neljästä maantieteellisesti rajatusta indeksirahastosta, joista yksi käsittää osakkeita koko maailmasta ja loput ovat maantieteellisesti rajattuja USA:n, Euroopan ja kehittyvien maiden markkinoille. Laajat perusindeksit ovat järkevä valinta pitkän tähtäimen rahastosijoittamisessa, sillä tällaisten rahastojen osakkeet on hajautettu hyvin laaja-alaisesti. Rahastojen erilaiset maantieteelliset rajaukset antavat sijoittajalle lisäksi hieman liikkumatilaa, jolloin sijoittamiseen voi ottaa mukaan myös hieman henkilökohtaista näkemystä eri maantieteellisten alueiden kehityksestä.

 • Nordnet Indeksi Maailma (Seuraa yli 1500 kansainvälisesti suurimman yhtiön kehitystä.)
 • Nordnet Indeksi USA (Seurattava indeksi S&P 500, joka seuraa 500 markkina-arvoltaan suurinta yhtiötä Yhdysvalloissa.)
 • Nordnet Indeksi Eurooppa (Seuraa toimialoittain laaja-alaisesti Euroopan suurimpien talouksien suurimpia yhtiöitä.)
 • Nordnet Indeksi Kehittyvät Markkinat (Seuraa yli 1000 yhtiötä 26 eri kehittyvällä markkinalla.)

Aloittelijan kannalta mielenkiintoinen rahasto rahastosijoittamisen alkutaipaleelle on myös Nordnetin Suomen Indeksirahasto, joka tunnettiin aiemmin nimellä Superrahasto. Toki maantieteellisesti laaja-alaisempi ja täten hajautetumpi rahasto on matalariskisempi, mutta tämän rahaston kuluttomuus tekee siitä viehättävän vaihtoehdon tai testirahaston rahastosijoittamista ensi kertaa kokeileville. Tässäpä siis yksi mahdollinen indeksirahasto aloittelijalle:

 • Nordnet Indeksirahasto Suomi (Suomen ainoa täysin kuluton indeksirahasto, joka seuraa OMXH25-indeksiä, joka vastaa Helsingin pörssin 25 aktiivisimmin vaihdetun osakkeen kehitystä.)

Avaa ilmainen Nordnet tili tästä ja aloita sijoittaminen indeksirahastoihin!

Mitä kautta indeksirahastoilla kannattaa käydä kauppaa?

Jotta voisit konkreettisesti aloittaa rahastoihin sijoittamisen, tulee sinun luoda käyttäjätunnus jollekin rahasto-osuuksia tarjoavalle sivustolle eli sijoituspalveluita välittävälle toimijalle. Koska toimijoita on alalla todella paljon, esittelemme mielellämme sinulle niistä muutamia. Etsiessäsi sinulle sopivinta palvelua, on tärkeää vertailla eri toimijoiden kilpailukykyä rahasto-ostojen ja -myynnin kulujen valossa, ja selvittää, minkälaisia provisioita palveluihin sisältyy. Muita tärkeitä seikkoja ovat tietenkin turvallisuus, käyttäjäystävällisyys ja esimerkiksi kielivalikoima. Finvesting suosittelee sinua tutustumaan esimerkiksi seuraaviin rahastopalveluja tarjoaviin toimijoihin.

 • Oman pankkisi tarjoamat rahastot; Indeksirahastopalveluita tarjoavat Suomessa toimivista pankeista esimerkiksi HandelsbankenNordea ja OP. Kiinnitä kuitenkin huomiota rahastojen kuluihin, sillä pankeilla niihin voivat vaikuttaa esimerkiksi erilaiset omistaja-asiakassuhteet.
 • Nordnet: Pohjoismaiden suosituin osake- ja rahastovälittäjä, jolla on konttorinsa myös Helsingissä, ja jonka rahastoista kerroimme aiemmin lyhyesti.
 • Indeksirahastoja voivat tarjota myös alan muut sijoitusjätit, kuten eToro ja Plus500 (72 % piensijoittajien CFD-tileistä menettää rahaa.) Näiden toimijoiden rahastovaihtoehtojen painotus on kuitenkin usein ETF-rahastoissa.

Indeksirahastosijoittaminen vaihe vaiheelta

Tiedät nyt, miten indeksirahastot pääpiirteittään toimivat ja olet jo mahdollisesti kiinnostunut jostakin tietystä rahastosta, johon mielellään sijoittaisit rahaa. Tässä vaiheessa on tärkeää päästä kiinni sijoittamiseen konkreettisella tasolla, jotta homma ei jää jahkailun tasolle. Seuraamalla seuraavia vaiheita rahastosijoittamisen aloittamiseksi, voit pian kutsua itseäsi rahastosijoittajaksi!

 1. Kartuta riittävät pohjatiedot esimerkiksi tämän artikkelin avulla. Rahastoihin sijoittaminen ei ole hankalaa ja jotta todella kehittyisit sijoittajana, tulee käytännön sijoittaminen aloittaa mahdollisimman pian. Pääset indeksirahastoihin kiinni jo pienillä sijoituksilla riskin ollessa matala.
 2. Tee sijoitussuunnitelma. Millä summalla haluat aloittaa? Minkälainen on pitkän tähtäimen suunnitelmasi? Mikä on kuukausittainen säästösummasi vai perustuuko sijoittamisesi johonkin muuhun aikajänteeseen?
 3. Avaa käyttäjätunnus sinua kiinnostavaan, turvalliseen ja edulliseen rahastosijoittamisen mahdollistavaan palveluun. Löydät ylempää tästä artikkelista lisää tietoa erilaisiin rahastosijoituspalveluja tarjoaviin yrityksiin liittyen.
 4. Kartoita, mihin rahastoon tai -rahastoihin haluat sijoittaa. Onko kyseessä jokin aiemmin viittaamistamme perusvarmoista rahastoista? Kiinnitä huomiota rahastojen kuluihin, hintoihin, suosioon ja tuotto-odotukseen. Nämä perustiedot löytyvät rahastontarjoajasta riippumatta, jotta pystyt tekemään informatiivisen päätöksen.
 5. Käy kauppaa, kun olet päättänyt ensisijoituksesi suuruuden. Ensisijoitus voi olla pieni, jos haluat vain testata, miten homma toimii, tai vastaavasti suurempi summa, jota alat kartuttamaan kuukausittaisilla säästöerillä saadaksesi korkoa korolle.
 6. Onnittelut, olet nyt käynyt kauppaa ensimmäistä kertaa indeksirahasto-osuudella ja sijoitussalkkusi on nyt täydentynyt rahastosijoituksilla! Nyt on hyvä hetki miettiä sotasuunnitelmaa jatkoa varten; miten jatkat sijoittamista tästä eteenpäin? Millaisen sijoitussalkun haluat muodostaa?

Indeksirahastot – Aloita kaupankäynti jo tänään

Me Finvestingillä toivotamme sinulle antoisia ja palkitsevia hetkiä sijoittamisen parissa sekä lyhyellä, että pitkällä tähtäimellä. Sijoittaminen kannattaa aloittaa heti kun se on mahdollista. Indeksirahastot on erinomainen tapa saada tuntumaa sijoittamiseen tai hajauttaa jo olevaa sijoitussalkkua. Mitä siis vielä odotat?

Usein kysytyt kysymykset

Ne ovat sijoitusrahastoja, jotka seuraavat nimensä mukaisesti indeksiä.

Minimisijoitus vaihtelee valitsemasi sijoituspalvelun tarjoajan mukaan. Esimerkiksi Nordnetissä rahastojen sijoitusten alaraja on 15€, joten alkuun pääsee pienilläkin summilla.

Rahastot sijoittavat osingot uudelleen. Voitot maksetaan, kun rahasto-osuudet myydään.

Nämä rahastot ovat verotehokkaita, koska osingot sijoitetaan automaattisesti uudelleen. Tästä syystä pääomatuloveroa maksetaan vain rahasto-osuuksia myytäessä.