Chainlink opas

ChainLink on ehkä huomattavin lohkoketjuprojekti sitten Bitcoinin. DeFi-sektorilla ChainLink on kiistatta uraauurtavin tähän mennessä. Tämä on rohkea toteamus, mutta ottaen huomioon sen edeltäjät, hehkutuksen sekä alustaa pyörittävän vankan teknologian, on se täyttä faktaa.

San Franciscossa kesäkuussa 2017 tapahtuneesta julkaisustaan lähtien yhtiö on vakiinnuttanut asemansa yhtenä alansa avainpelaajista, joka on ansainnut paikkansa markkina-arvonsa sekä suosionsa suhteen – Bitcoinin ja Ethereumin jälkeen, tietenkin.

ChainLinkin kehittänyt yhtiö on yksi menestyneimmistä hajautetuista oraakkeliratkaisuista. Oraakkeliratkaisut toimivat siltoina perinteisten tietolähteiden, älysopimusten ja lohkoketjuprojektien välillä käyttäen $LINK -rahaketta.

Olemassa on useita lohkoketjuprojekteja – osa on hyödyttömiä, jotka väittävät pystyvänsä ratkaisemaan maailmaa piinaavat ongelmat tekemättä kuitenkaan mitään – ja sitten on ChainLink.

Monet ihmettelevät mikä tekee kyseisestä projektista erityislaatuisen ja mistä sitä ympäröivä hehkutus johtuu.

Lyhyt vastaus: ChainLink ratkaisi älysopimuksia ja niiden luotettavuutta koskevan pulman (“oraakkeliongelman”).

ChainLink on lohkoketjuyhtiö, josta jokaisen kryptofanin tulisi tietää muutama asia. Siksi Finvesting.net -tiimi on luonut tämän oppaan, jossa esitellään ChainLinkiä sekä kyseisen lohkoketjualustan toimintaa.

Mikä on ChainLink?

ChainLink on hajautettu verkosto, joka tarjoaa tietoja lohkoketjun ulkopuolisista lähteistä ja syöttää nämä tiedot lohkoketjun älysopimuksiin ’oraakkelien’ välityksellä; siksi sen sanotaan ratkaisseen oraakkeliongelman.

ChainLink on siis hajautettu ohjelma, joka on rakennettu Ethereumin päälle. ChainLink näyttää kaikki korkealaatuiset tiedot älykkäitä sopimuksia varten. Älykkäät sopimukset ovat lohkoketjuun ohjelmoituja ohjelmia, jotka suorittavat automaattisesti niille osoitetut toiminnot ja poistavat ne kolmansilta osapuolilta kuin myös muista hankalista luottamusprosesseista. On myös mahdotonta manipuloida tai muuttaa älykkäitä sopimuksia jälkikäteen.

Älykkäillä sopimuksilla on kuitenkin myös rajansa. Älykkäiden sopimusten suuri heikkous on, että ne eivät voi itsenäisesti käyttää tietoja lohkoketjun ulkopuolella. Jos älykäs sopimus haluaa käyttää tietoja lohkoketjun ulkopuolella, se on yhdistettävä tietolähteen oraakkeliin. Jos älykäs sopimus käyttää vain yhtä keskitettyä oraakkelin tietoa, se heijastuu suoraan tietojen luotettavuuteen. Älykkään sopimuksen luotettavuus vaarantuu merkittävästi, jos älykäs sopimus käyttää tietolähteenä vain yhtä keskitettyä oraakkelia.

ChainLink on projekti, jonka tavoitteena on vastata älykkäiden sopimusten käyttämien keskitettyjen oraakkelien haasteisiin. ChainLink on ratkaissut älykkäiden sopimusten oraakkeliongelman luomalla hajautetun oraakkelipoolin, joista jokainen pyrkii tuottamaan korkealaatuista tietoa. Älykkäät sopimukset, joissa hyödynnetään hajautettua puhekokoelmaa, parantavat niiden luotettavuutta.

ChainLink on kehittänyt järjestelmän, jonka algoritmi luokittelee oraakkelien tietojen luotettavuuden mukaan. ChainLinkin kehittämässä järjestelmässä oraakkelit palkitaan ChainLinkin LINK -tunnuksilla. Korkealaatuista tietoa tuottavat oraakkelit ansaitsevat itselleen LINK-tunnuksia, kun taas huonolaatuista tietoa tuottavat oraakkelit menettävät tunnuksensa. ChainLinkin kehittämä järjestelmä kannustaa oraakkelia tuottamaan korkealaatuista tietoa älykkäitä sopimuksia varten.

Upeinta älysopimuksissa on niiden muuttumattomuus, mikä tekee niistä täydellisen teknologian läpinäkyvien tapahtumien automatisointiin. Älysopimusten varjopuolena on niihin syötetty tieto; kuinka voimme olla varmoja tietojen tarkkuudesta? Älysopimukset, kuten mikä tahansa muukin teknologia, tuottaa sekä syöttää tietoa. Täydellinen esimerkki on roskat ulos- ja roskat sisään- tilanteesta.

Älysopimukset saavat tietonsa oraakkeleilta, jotka ovat ketjun ulkopuolisia tietolähteitä. Jos älysopimukselle syötetään tietoa haitalliselta tai epäluotettavalta oraakkelilta, älysopimus prosessoi koodin silti, mutta tuotos on epäluotettava ja erittäin arvaamaton.

Edellä mainittua kutsutaan nimityksellä “oraakkeliongelma” ja ChainLink auttoi sen ratkaisemisessa. ChainLink -tiimi, Sergei Nazarovin ja Steve Ellisin johdolla, löysi nerokkaan tavan noutaa ja jakaa tietoa oraakkeleilta riskeeraamatta lohkoketjualustan turvallisuutta.

He saivat tämän aikaan luomalla hajautetun lohkoketjun, joka toimi siltana oraakkelien ja älysopimusten välillä. ChainLink -järjestelmä toimii siis nimensä veroisesti.

Järjestelmä on ennen kaikkea kokoelma erillisiä noodeja, jotka keräävät ja varmistavat älysopimuksia yksilöllisesti. Tämän tuloksena ChainLink loi älysopimusinfrastruktuurin.

Kyseinen ChainLinkin infrastruktuuri antaa älysopimuksille pääsyn lähteisiin, jotka ovat varmistettavissa, kuten pankkitilitapahtumiin, tietosyötteisiin ja web-API:in. Älysopimuksilla on nyt mahdollisuus valita monista eri tietolähteistä yhteen lähteeseen tukeutumisen sijaan.

Useat uskovat ChainLinkin olevan teknologia, joka viimein valtaa älysopimukset ja koko lohkoketjuvaltavirran. Tämän teknologian avulla perinteiset lainvoimaiset sopimukset vanhentuvat ja ne korvataan älysopimuksilla, jotka ovat korruptoitumattomia sekä paikkaansapitäviä.

chainlink

Kuinka ChainLink toimii?

Prosessi on suoraviivainen: lohkoketju yhdistyy ulkoisiin sovelluksiin, jotka sijaitsevat oikeassa maailmassa. Nämä ulkoiset sovellukset ovat enimmäkseen tietosyötteitä ja web-API:ta. ChainLink -infrastruktuurin yksi pää yhdistyy lohkoketjuun, joka isännöi tietynlaisia älysopimuksia, kun taas toinen pää integroituu web-API:in.

Jotta ChainLink pystyy tähän, se jakaa toimintonsa kahteen prosessiin; ketjun ulkopuolisiin ja ketjulla oleviin prosesseihin.

Kuinka se toimii ketjussa

ChainLinkin luojat kehittivät ketjulla tapahtuvan prosessin Ethereum-verkostossa. Ketjulla tapahtuva prosessi sisältää kolme pääkomponenttia, joiden ansiosta se toimii: mainesopimus, tilaussopimus sekä kerääntyvä sopimus. Mainesopimus seuraa oraakkelin metriikkaa, tilaussopimus vastaanottaa huutoja kultakin noodilta älysopimuksen luojien asettamien yksimielisyyksien ja parametrien perusteella.

ChainLink on Ethereumin päälle rakennettu oracle -verkko. ChainLinkillä on oma tunnus nimeltään LINK. LINK -merkki on koko ChainLink -ekosysteemin kulmakivi ja sillä on ratkaiseva rooli ChainLink -toiminnassa. LINK -tunnusten enimmäismäärä on ennalta määrätty.

Käytännössä ChainLink toimii linkkinä älykkäiden sopimusten ja niiden tarvitsemien ketjun ulkopuolisten tietojen välillä. ChainLink tarjoaa täysin hajautetun alustan oraakkeleille, joilla on merkittävä rooli älykkäiden sopimusten luotettavuudessa. ChainLinkin kehittämässä järjestelmässä oraakkelien pitäisi tarjota korkealaatuista tietoa älykkäistä sopimuksista, sillä hyvin toimivat oraakkelit ansaitsevat LINK-tunnuksia suorituksestaan, kun taas heikosti toimivat oraakkelit menettävät rahakkeensa. LINK on valuutta, joka on rakennettu ChainLink -verkkoon, ja se on myös ainoa valuutta, jota ChainLink -verkon keskeiset toiminnot käyttävät.

Teknisesti ChainLink -oraakkeli koostuu kahdesta eri osasta, joista toinen sijaitsee lohkoketjun sisällä ja toinen lohkoketjun ulkopuolella. Lohkoketjun sisällä olevaa osaa voidaan pitää oraakkelin ja älykkään sopimuksen välisenä tiedonsiirtosopimuksena. Lohkoketjun ulkoista kutsutaan solmuksi eli operaattoriksi. Solmut saavat palkinnon työstään LINK -tunnuksina.

Keräyssopimus kerää yksittäisten noodien antamia vastauksia ja laskee ultimaattisen vastauksen käyttäjän kysymykselle. Ketjulla tapahtuva prosessi on kolmiosainen sisältäen:

  • oraakkelivalinnan
  • tietojen raportoinnin ja
  • lopulliset vastaukset yhteen kerättyinä.

Kuinka se toimii ketjun ulkopuolella

Ketjun ulkopuolinen prosessi on ChainLinkin loistavin ominaisuus. Verkosto on myös osana ketjun ulkopuolista prosessia, joka yhdistää jokaisen noodin ChainLinkin arkkitehtuurissa. Nämä noodit keräävät tietoa ketjun ulkopuolelta yhdistymällä ketjun ulkopuolisiin varantoihin.

Kaikki tämä tapahtuu API:n välityksellä. Tavoitteena on kerätä vastauksia jokaiseen älysopimuksen sopimukseen. Ne voivat myös yhdistyä kolmannen osapuolen API:in kerätäkseen lisää tietoa, joka sitten yhdistetään älysopimuksille.

Mutta kuinka ChainLink lukee ketjun ulkopuolista dataa? ChainLinkin ydinohjelmisto kääntää ketjun ulkopuolisen datan niin, että se pystytään lukemaan ketjulla.

Ketjulla tapahtuvan ja ketjun ulkopuolisen prosessin synergia on saumaton. Ketjulla tapahtuva prosessi auttaa luomaan oraakkelirekisteriä ennen yksimielisyyden toteuttamista ketjun ulkopuolella ja ketjulle olevalle infrastruktuurille raportoimista.

 

Kuka loi ChainLinkin?

ChainLinkin loi yhtiö nimeltään SmartContract. Se oli vielä startup-vaiheessa laittaessaan alulle ajatuksen kyseisen projektin kehittämisestä ja nyt se on markkina-arvoltaan yksi 10 suurimmasta kryptovaluuttaprojektista.

Sergey Nazarov on yksi projektin perustajista ja sen toimitusjohtaja. Steve Ellis on myös ollut mukana perustamisessa ja toimii yhtiön teknologiajohtajana. He loivat yhtiön vuonna 2014, mutta ChainLinkin white paper julkistettiin vasta 2017.

Ari Juelsia pidetään yhtiön kolmanneksi tärkeimpänä hahmona. Hän kirjoitti ChainLinkin white paperin yhdessä kahden muun perustajan kanssa.

Andrew Miller, entinen tietokonekäsittelyopin professori, toimii ChainLinkin neuvonantajana.

Hudson Jameson, joka on merkittävä Ethereum-kehittäjä, toimii tiimin neuvonantajana.

ChainLink historia

ChainLinkin historia ulottuu vuoteen 2014, jolloin voittoa tavoittelematon järjestö SmartContract Ltd perustettiin. SmartContract Ltd on ketjun takana oleva organisaatio. SmartContract Ltd: n toimitusjohtaja on Sergey Nazarov, yksi kryptovaluuttamaailman tunnetuimmista ihmisistä. ChainLink -projektia kehitettiin hiljaa useiden vuosien ajan, kunnes vuonna 2017 se järjesti joukkorahoituksen eli ICO:n, jolloin hankkeen rahoitus rahoitettiin 32 miljoonalla dollarilla.

ChainLink aloitti toimintansa Ethereum -lohkoketjussa vuonna 2019. 2019 oli vakaa vuosi ChainLinkille. Samana vuonna ChainLink sai monia merkittäviä kumppanuuksia (Google, Oracle ja Microsoft), ja se oli myös listattu maailman suurimpiin kryptovaluuttapörsseihin.

Vuosi 2020 oli myös vakuuttava ChainLinkille. ChainLink vakiinnutti asemansa maailman johtavana oracle -ratkaisuna ja yhtenä maailman suurimmista kryptovaluutoista markkina-arvoltaan.

Chainlink $LINK -rahake

LINK -rahake on ERC_20 -rahake ERC-223 -toiminnallisuudella. Tämä tarkoittaa, että älysopimuksen voidaan sallia vastaanottavan ja käsittelevän rahakkeita yhdessä ainoassa tapahtumassa.

LINK -rahakkeella maksetaan noodioperaattoreille ChainLink -verkostossa. ChainLink on tällä hetkellä yksi tuottavimmista kryptovaluutoista, jota jokaisen kryptosijoittajan tulisi pitää hallussaan myymisen sijaan. Tämän artikkelin kirjoittamisen aikaan LINK -rahakkeen arvo on yli 26$ ja se on markkina-arvoltaan yhdeksänneksi suurin krypto.

LINK -rahake kerää arvonsa useilta verkoston ketjun ulkopuolella työskenteleviltä verkostoilta. Kyseisen lohkoketjualustan lukuisat käyttötapaukset vaikuttavat myös LINK -rahakkeen arvon nousuun.

LINK -rahakkeen kokonaismäärä on 1 miljardia kolikkoa, joista yhtiö pitää 30 % jatkuvan kehityksen ja henkilöstön hyvinvoinnin takaamiseksi.

Virallisella verkkosivustolla olevan tiedon mukaan “35 % rahakkeista omistettiin ICO:lle. Jäljelle jäävä 35 % rahakkeista (eli 350 miljoonaa rahaketta) tulevat olemaan saatavilla verkoston kannustukseen, toisin sanoen noodioperaattoreiden maksuihin.”

ChainLink – Yhteenveto ja tulevaisuus

Vuosien mittaan ChainLink on saavuttanut valtavan suosion kryptovaluutta-sijoittajien keskuudessa. ChainLinkin kasvava suosio johtuu useista eri tekijöistä, kuten ChainLinkin ainutlaatuisesta tekniikasta ja monista tunnetuista yhteistyösopimuksista. ChainLink mahdollistaa myös älykkäiden sopimusten luotettavuuden korjaamalla älykkäiden sopimusten oraakkeliongelman. Oraakkeliongelma tarkoittaa, että ennen ChainLinkiä oraakkelien tuottamat tiedot voivat usein olla epätarkkoja.

ChainLinkin tarjoamaa ratkaisua käytetään lähes kaikissa kryptovaluuttaprojekteissa, jotka edellyttävät oraakkelien tuottamaa tietoa. Voidaan sanoa, että ilman ChainLinkin oraakkeliratkaisua kryptovaluuttamarkkinoiden kehitys olisi ollut hitaampaa, ja suurin osa markkinoiden merkittävimmistä innovaatioista ei olisi ollut teknisesti mahdollista.

Tällä hetkellä ChainLinkin asema kryptovaluuttamarkkinoilla on vakaa. Jatkossa ChainLinkin menestys riippuu projektin kehityksestä ja älykkäiden sopimusten kasvavasta suosiosta. Teoriassa älykkäät sopimukset voivat tulevaisuudessa korvata kaikki digitaalisessa muodossa tehdyt sopimukset. Älykkäiden sopimusten potentiaali on valtava ja älykkäät sopimukset voivat muuttaa pysyvästi tapaa, jolla ihmiset tekevät sopimuksia. Älykkäiden sopimusten koko potentiaalin hyödyntäminen olisi erittäin haastavaa ilman ChainLinkin oracle -ratkaisua.

ChainLinkin LINK -tunnuksen menestys on suoraan verrattavissa siihen, onko ChainLinkin ratkaisulla mitään hyötyä. Jos älykkäiden sopimusten kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, myös LINK -tunnusten käyttö kasvaa. LINK -käytön lisääntyminen vaikuttaa luonnollisesti myös LINK:in hintakehitykseen. ChainLink tarjoaa toimivan ratkaisun älykkäiden sopimusten oraakkeliongelmaan, eikä sillä myöskään ole tällä hetkellä merkittäviä kilpailijoita. Joten ei ole ihme, että ChainLinkistä on tullut yksi markkinoiden suosituimmista kryptovaluutoista.

Usein kysytyt kysymykset

ChainLink on hajautettu ohjelma, joka on rakennettu Ethereumin päälle. ChainLinkillä on oma tunnus nimeltään LINK. LINK -merkki on koko ChainLink -ekosysteemin kulmakivi ja sillä on ratkaiseva rooli ChainLink -toiminnassa. LINK -tunnusten enimmäismäärä on ennalta määrätty.

ChainLinkin rahakkeita voidaan ostaa suurimmista vaihtopalveluista. Binance on paras kryptovaihtopalvelu $LINK:in ostamiseen.

ChainLinkin ekosysteemi sisältää satoja dAppseja, lohkoketjuja, noodioperaattoreita ja tietojen tarjoajia, sekä laajan anoin lähde- ja tutkimusyhteisön.

FI_Free_stocks