Chainlink opas

Mikä on Chainlink?

Chainlink on hajautettu orakeli network, jonka tarkoituksena on tarjota luotettavia ja tarkkoja tietoja eri lohkoketjujen välille. Se tekee tämän yhdistämällä lohkoketjut ja muut off-chain resurssit, kuten reaaliaikaiset tiedot ja muut tietolähteet. Näin se mahdollistaa lohkoketjujen käytön tapauksissa, joissa ne eivät yksin pysty tarjoamaan tarvittavia tietoja.

Chainlink toimii siis ”kääntäjänä” eri lohkoketjujen välillä, mahdollistaen niiden välisen vuorovaikutuksen. Se myös varmistaa, että lohkoketjuille saatavilla olevat tiedot ovat luotettavia ja ajantasaisia. Tämä tekee siitä erittäin hyödyllisen työkalun lohkoketjujen kehittäjille ja käyttäjille.

Chainlink on myös avoimen lähdekoodin projekti, jonka tarkoituksena on kehittää hajautettua orakelimenetworkia yhteisön voimin. Tämä takaa sen, että se on läpinäkyvä ja luotettava ratkaisu lohkoketjujen väliseen vuorovaikutukseen.

Chainlinkin käyttökohteita ovat esimerkiksi pörssikaupat, vakuutussovellukset, älykkäät sopimukset ja monet muut tapaukset, joissa tarvitaan luotettavia ja ajantasaisia tietoja lohkoketjujen ulkopuolelta. Se tarjoaa myös keinon välttää ”orakeliongelmaa” lohkoketjujen maailmassa, jossa tietojen luotettavuudesta ja ajantasaisuudesta voi olla vaikea olla varma.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Chainlink on merkittävä työkalu lohkoketjujen kehittäjille ja käyttäjille, joka mahdollistaa niiden välisen vuorovaikutuksen ja tarjoaa luotettavia ja ajantasaisia tietoja. Se on myös avoimen lähdekoodin projekti, jonka tavoitteena on kehittää hajautettua orakelimenetworkia yhteisön voimin.

Kuinka Chainlink toimii?

Chainlink toimii hajautetun orakeli networkin avulla, joka yhdistää lohkoketjut ja muut off-chain resurssit, kuten reaaliaikaiset tiedot ja muut tietolähteet. Tämä mahdollistaa lohkoketjujen käytön tapauksissa, joissa ne eivät yksin pysty tarjoamaan tarvittavia tietoja.

Chainlinkin toimintaperiaate perustuu siihen, että se käyttää hajautettuja orakeleita keräämään ja varmentamaan tietoja lohkoketjujen ulkopuolelta. Nämä orakelit ovat erillisiä toimijoita, jotka tarjoavat tietoja lohkoketjuille ja vahvistavat niiden luotettavuuden.

Kun lohkoketju tarvitsee tietoja ulkopuolelta, se tekee siitä kyselyt Chainlinkin orakeli networkille. Orakelit keräävät tämän jälkeen tarvittavat tiedot ja vahvistavat ne, minkä jälkeen ne lähetetään takaisin lohkoketjulle. Tämä tapahtuu usein vaiheittain, jolloin orakelit tarjoavat yhden osan tiedoista, jonka jälkeen seuraava orakeli vahvistaa sen ja tarjoaa seuraavan osan tiedoista.

Tämän prosessin avulla Chainlink mahdollistaa lohkoketjujen välisen vuorovaikutuksen ja varmistaa, että niille saatavilla olevat tiedot ovat luotettavia ja ajantasaisia. Se on siis ”kääntäjä” eri lohkoketjujen välillä, mahdollistaen niiden yhteistoiminnan.

Kuinka se toimii ketjussa

Chainlink toimii lohkoketjussa tarjoamalla luotettavia ja ajantasaisia tietoja eri lohkoketjujen välille. Se tekee tämän yhdistämällä lohkoketjut ja muut off-chain resurssit, kuten reaaliaikaiset tiedot ja muut tietolähteet. Näin se mahdollistaa lohkoketjujen käytön tapauksissa, joissa ne eivät yksin pysty tarjoamaan tarvittavia tietoja.

Chainlinkin toiminta lohkoketjussa tapahtuu hajautetun orakeli networkin avulla. Tämä network koostuu erillisistä orakeleista, jotka keräävät ja vahvistavat tietoja lohkoketjujen ulkopuolelta. Kun lohkoketju tarvitsee tietoja, se tekee siitä kyselyt Chainlinkin orakeli networkille, joka kerää tarvittavat tiedot ja vahvistaa ne. Tämän jälkeen tiedot lähetetään takaisin lohkoketjulle, jolloin se voi käyttää niitä tarvitsemassaan muodossa.

Chainlinkin käyttö lohkoketjussa mahdollistaa lohkoketjujen välisen vuorovaikutuksen ja varmistaa, että niille saatavilla olevat tiedot ovat luotettavia ja ajantasaisia. Se tarjoaa myös ratkaisun ”orakeliongelmaan”, jossa on vaikea olla varma tietojen luotettavuudesta ja ajantasaisuudesta lohkoketjujen maailmassa.

Kuinka se toimii ketjun ulkopuolella

Chainlink toimii myös ketjun ulkopuolella tarjoamalla luotettavia ja ajantasaisia tietoja lohkoketjuille. Se tekee tämän yhdistämällä lohkoketjut ja muut off-chain resurssit, kuten reaaliaikaiset tiedot ja muut tietolähteet. Näin se mahdollistaa lohkoketjujen käytön tapauksissa, joissa ne eivät yksin pysty tarjoamaan tarvittavia tietoja.

Chainlinkin toiminta ketjun ulkopuolella tapahtuu hajautetun orakeli networkin avulla. Tämä network koostuu erillisistä orakeleista, jotka keräävät ja vahvistavat tietoja lohkoketjujen ulkopuolelta. Kun lohkoketju tarvitsee tietoja ulkopuolelta, se tekee siitä kyselyt Chainlinkin orakeli networkille, joka kerää tarvittavat tiedot ja vahvistaa ne. Tämän jälkeen tiedot lähetetään takaisin lohkoketjulle, jolloin se voi käyttää niitä tarvitsemassaan muodossa.

Tällä tavoin Chainlink tarjoaa lohkoketjuille luotettavia ja ajantasaisia tietoja myös ketjun ulkopuolelta. Se toimii siis ”kääntäjänä” eri lohkoketjujen välillä, mahdollistaen niiden välisen vuorovaikutuksen ja tarjoamalla tarvittavia tietoja ketjun ulkopuolelta.

 
chainlink

Kuka loi Chainlinkin?

Chainlinkia on kehitetty yhdessä OpenAI:n kanssa ja se on avoimen lähdekoodin projekti. Tämä tarkoittaa, että kehitystyö tehdään yhteisön voimin ja kaikki kehitykseen osallistuneet ovat tehneet työtään vapaaehtoisesti.

Vaikka Chainlinkin kehitykseen ovat osallistuneet useat eri ihmiset ja yhteisöt, sen perustivat Sergej Nazarov ja Steve Ellis. He ovat myös johtaneet Chainlinkin kehitystä sen perustamisesta lähtien ja ovat edelleen mukana projektin johdossa.

ChainLink historia

Chainlink on avoimen lähdekoodin projekti, jonka perustivat Sergej Nazarov ja Steve Ellis vuonna 2014. Sen tarkoituksena oli alun perin tarjota luotettavia ja ajantasaisia tietoja eri lohkoketjujen välille.

Alkuperäisessä muodossaan Chainlink oli yksinkertainen hajautettu orakeli network, joka koostui erillisistä orakeleista, jotka keräsivät ja vahvistivat tietoja lohkoketjujen ulkopuolelta. Tämä mahdollisti lohkoketjujen käytön tapauksissa, joissa ne eivät yksin pystyneet tarjoamaan tarvittavia tietoja.

Vuosien varrella Chainlink on kehittynyt merkittävästi ja se on tänä päivänä hajautettu orakelimenetwork, joka tarjoaa monipuolisia työkaluja lohkoketjujen kehittäjille ja käyttäjille. Se on myös laajentanut toimintaansa muihin teknologioihin, kuten IoT:hen (Internet of Things) ja AI:hen (Artificial Intelligence), ja on nykyään yksi johtavista ratkaisuista lohkoketjujen väliseen vuorovaikutukseen ja tarjoamaan luotettavia tietoja ketjun ulkopuolelta.

$LINK -rahake

Chainlink $LINK on lohkoketjussa toimiva kryptovaluutta, jota käytetään Chainlink-palveluiden maksamiseen ja kannusteena orakeleille, jotka tarjoavat tietoja lohkoketjuille. Se on Ethereumin alustalle toteutettu ERC-677-standardin mukainen token.

Chainlink $LINK on listattu useille kryptovaluuttapörsseille, ja sen hinta vaihtelee reaaliaikaisen markkinatilanteen mukaan. Se on saavuttanut merkittäviä arvonsiirtoja kryptovaluuttamarkkinoilla ja on yksi suosituimmista kryptovaluutoista.

Käyttäjät voivat ostaa ja myydä Chainlink $LINK -tokeneita kryptovaluuttapörsseillä ja käyttää niitä maksaakseen Chainlink-palveluista tai pitääkseen ne sijoituskohteena. Huomioithan kuitenkin, että kryptovaluutat, kuten Chainlink $LINK, ovat volatiileja ja niiden arvo voi vaihdella merkittävästi markkinatilanteen mukaan. Siksi on tärkeää tehdä tarvittavat tutkimukset ennen kryptovaluutan hankkimista tai sijoittamista.

Chainlink – Yhteenveto ja tulevaisuus

Vuosien mittaan ChainLink on saavuttanut valtavan suosion kryptovaluutta-sijoittajien keskuudessa. ChainLinkin kasvava suosio johtuu useista eri tekijöistä, kuten ChainLinkin ainutlaatuisesta tekniikasta ja monista tunnetuista yhteistyösopimuksista. ChainLink mahdollistaa myös älykkäiden sopimusten luotettavuuden korjaamalla älykkäiden sopimusten oraakkeliongelman. Oraakkeliongelma tarkoittaa, että ennen ChainLinkiä oraakkelien tuottamat tiedot voivat usein olla epätarkkoja.

ChainLinkin tarjoamaa ratkaisua käytetään lähes kaikissa kryptovaluuttaprojekteissa, jotka edellyttävät oraakkelien tuottamaa tietoa. Voidaan sanoa, että ilman ChainLinkin oraakkeliratkaisua kryptovaluuttamarkkinoiden kehitys olisi ollut hitaampaa, ja suurin osa markkinoiden merkittävimmistä innovaatioista ei olisi ollut teknisesti mahdollista.

Tällä hetkellä ChainLinkin asema kryptovaluuttamarkkinoilla on vakaa. Jatkossa ChainLinkin menestys riippuu projektin kehityksestä ja älykkäiden sopimusten kasvavasta suosiosta. Teoriassa älykkäät sopimukset voivat tulevaisuudessa korvata kaikki digitaalisessa muodossa tehdyt sopimukset. Älykkäiden sopimusten potentiaali on valtava ja älykkäät sopimukset voivat muuttaa pysyvästi tapaa, jolla ihmiset tekevät sopimuksia. Älykkäiden sopimusten koko potentiaalin hyödyntäminen olisi erittäin haastavaa ilman ChainLinkin oracle -ratkaisua.

ChainLinkin LINK -tunnuksen menestys on suoraan verrattavissa siihen, onko ChainLinkin ratkaisulla mitään hyötyä. Jos älykkäiden sopimusten kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, myös LINK -tunnusten käyttö kasvaa. LINK -käytön lisääntyminen vaikuttaa luonnollisesti myös LINK:in hintakehitykseen. ChainLink tarjoaa toimivan ratkaisun älykkäiden sopimusten oraakkeliongelmaan, eikä sillä myöskään ole tällä hetkellä merkittäviä kilpailijoita. Joten ei ole ihme, että ChainLinkistä on tullut yksi markkinoiden suosituimmista kryptovaluutoista.

Usein kysytyt kysymykset

ChainLink on hajautettu ohjelma, joka on rakennettu Ethereumin päälle. ChainLinkillä on oma tunnus nimeltään LINK. LINK -merkki on koko ChainLink -ekosysteemin kulmakivi ja sillä on ratkaiseva rooli ChainLink -toiminnassa. LINK -tunnusten enimmäismäärä on ennalta määrätty.

ChainLinkin rahakkeita voidaan ostaa suurimmista vaihtopalveluista. Binance on paras kryptovaihtopalvelu $LINK:in ostamiseen.

ChainLinkin ekosysteemi sisältää satoja dAppseja, lohkoketjuja, noodioperaattoreita ja tietojen tarjoajia, sekä laajan anoin lähde- ja tutkimusyhteisön.