Helsingin pörssi

Helsingin pörssi (tunnetaan myös Nasdaq Helsinki) on markkinapaikka suomalaisille arvopapereille kuten osakkeille, optioille, warranteille sekä joukkovelkakirjalainoille. Pörssi on siis se paikka, jossa arvopaperinvälittäjät kohtaavat arvopaperien ostajat. Nykyisin pörssi toimii verkossa, mikä tekee arvopaperien ostamisesta huomattavasti helpompaa kuin aiemmin, jolloin sijoittamiseen on helppo päästä käsiksi. Mutta mistä pörssissä on todella kyse ja miten se toimii pääpiirteissään?

Historiaa: OMX ja Nasdaq

Helsingin pörssi perustettiin vuonna 1912. Pörssin omistussuhteissa on tapahtunut muutoksia sen yli satavuotisen historian aikana, ja nykyään pörssi kuuluu ruotsalaiseen OMX-konserniin. OMX Helsinki siirtyi myöhemmin yhdysvaltalaisen Nasdaq-arvopaperipörssin alle, josta muodostui NASDAQ OMX Group vuoden 2008 aikana. Omistussuhteiden muutos on käynyt varsin näkyvästi ilmi pörssin nimestä, mutta vaikka nimi on muutamaan otteeseen muuttunut, pörssin funktio suomalaisen sijoittamisen keskuksena on säilynyt ennallaan.

Pörssikaupan muuttuessa 1990-luvulla täysin sähköiseksi, Helsingissä Fabianinkadulla kivijalassa sijainnut vuonna 1912 valmistunut pörssitalo muuttui NASDAQ-toimistotiloiksi sekä Pörssisäätiön, että Pörssiklubin tiloiksi. Siispä pörssin muuttuva nimi ei ole ainoa mainitsemisen arvoinen muutos pörssin toiminnassa, sillä vaihdannan siirtyminen verkkoon on muuttanut kaupankäyntiä huomattavasti, eivätkä Wolf of Wallstreet -tyypiset kuvaukset pörssin toiminnasta ole enää aivan tätä päivää, vaikkakin rahaa liikkuu yhä edestakaisin yhtä intensiivisesti kuin ennenkin.

pörssi helsinki

Pörssi ja osakekauppa verkossa

Verkkoon siirtynyt pörssi mahdollistaa arvopaperikaupan helpommin kuin koskaan aiemmin. Osakkeet, rahastot ja muut sijoitusinstrumentit ovat nyt kaikkien saatavilla sähköisesti verkossa ja transaktiot hoituvat kuin itsestään sijoittajan, arvopaperin välittäjän ja pörssin välillä reaaliaikaisesti. Vaikka osakekauppa tapahtuu nykyään sähköisesti, on Helsingin pörssi edelleen auki vain arkipäivisin ja klo 10:00 – 18.20 välisen ajan.

Millaisia sijoitustuotteita Helsingin pörssi tarjoaa?

Pörssissä vaihdetaan siis arvopapereita kuten osakkeita, optioita, warrantteja sekä joukkovelkakirjalainoja. Erilaisten sijoitustuotteiden joukossa on kuitenkin muutamia sijoituskohteita, jotka kiinnostavat etenkin piensijoittajia. Niistä merkittävimpiä ovatkin osakkeet.

Osakkeet

Osakkeet ovat ehkä se näkyvin sijoitustuote Helsingin pörssissä. Mutta millaisia osakkeita tarjolla onkaan? Ensinnäkin, Helsingin pörssin osakkeet on jaettu vuodesta 2006 alkaen kolmeen eri ryhmään niiden yhtiöiden perusteella:

  • Suuret (Large Cap) yhtiöt

  • Keskisuuret (Mid Cap) yhtiöt

  • Pienet (Small Cap) yhtiöt

Jaottelun tavoitteena on selkeyttää osakkeiden tuottomahdollisuuksien sekä riskien vertailua, sillä käytännössä suurempi yritys tarjoaa enemmän konkreettisia todisteita yhtiön menestyksestä ja siten myös sen näkymistä, kun taas esimerkiksi pienen ja uuden startup-tyyppisen yrityksen tapauksessa näin ei ole, vaikkakin pienen yhtiön kasvupotentiaali voi olla hyvin suuri. Tällaisia osakkeita voi vaihtaa esimerkiksi pörssin First North -yhtiölistan avulla.

Indeksit

Pörssin ja osakekurssien kehityksen seuraaminen on mahdollista eri indeksejä seuraamalla. Indeksit ovat eräänlaisia osakkeiden hinnan ja tuottokehityksen mittareita. Niistä on siis paljon apua sijoituspäätöksiä tehtäessä ja oman sijoitussalkun kehitystä seurattaessa. Näitä indeksejä pörssissä ovat:

  • OMXH (OMX Helsinki), joka käsittää kaikki pörssiin listatut osakkeet

  • OMXH CAP, jossa yksittäisen osakkeen painoarvona on 10%

  • OMXH Helsinki 25, joka käsittää vaihdetuimmat 25 yhtiötä

Näiden indeksien lisäksi sijoittajan kannattaa pitää tähtäimessä myös Yhdysvaltojen sekä Kiinan indeksit, joiden merkittävät heilahtelut näkyvät myös paikallisissa indekseissä, joskin ajoittain viiveellä kuten vaikkapa globaalin finanssikriisin tapauksessa.

Suosituimmat sijoituskohteet Helsingin pörssissä

Sijoittajien toimintaa ja sijoittamiskäyttäytymistä pääsee tarkkailemaan pörssin nousijat ja laskijat -listoilta. Näistä listoista käyvät ilmi kulloinkin kuumimmat ja epäsuosituimmat osakkeet. Listojen tarkastelun aikaväli vaikuttaa melko oleellisesti siihen, millaisia yhtiöitä listaukselta löytyy. Usein päivän nousijat -listaus voi käsittää esimerkiksi uusia pienempiä yrityksiä tai esimerkiksi vasta listautuneita yrityksiä lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna.

Yleensä pidemmällä aikavälillä suosittujen osakkeiden listaus käsittää puolestaan varsin vakiintuneita Suomen mittapuulla merkittäviä yhtiöitä kuten Nordea, Nokia sekä Fortum ja suosittujen yhtiöiden toiminta-aloina korostuvat finanssi-, teknologia-, tuotanto- ja metsäalat. Vaihdetuimmat yhtiöt käsittävätkin usein vuodesta toiseen samat kärkiyritykset, joiden sijoitukset listauksessa voivat pysyä hyvinkin samankaltaisina vuodesta toiseen.

Pörssin laskijat käsittävät puolestaan usein sellaisia yhtiöitä, joiden tulos ja toiminta on vaarantunut syystä tai toisesta, jolloin yhtiö voidaan nähdä sillä hetkellä tai pitkällä aikavälillä riskisijoituksena tai kannattamattomana. Sijoittajien käytös ei kuitenkaan aina kuvaa yhtiön tai osakkeen todellisia tulevaisuudennäkymiä, sillä sijoituspäätökset perustuvat aina sijoittajan kulloisenkin hetken parhaaseen arvioon yhtiön tulevasta suorituksesta.

Kuten jo tiesitkin, suorat osakesijoitukset eivät ole ainoa tapa sijoittaa yrityksiin. Yhtiöistä voi nimittäin omistaa osuuksia myös erilaisten rahastojen kautta, joissa sijoittajan riskiä on hajautettu ja hänen vastuutaan vähennetty jonkin muun tahon tai salkunhoitajan määrittäessä, mitä yhtiöitä rahastoon päätyy. Etenkin ETF-rahastot (engl. Exchange Traded Fund) ovat olleet kuluttajien ja aloittelevien sijoittajien suosiossa. Siis myös rahastoilla voi käydä kauppaa pörssissä.

Osakkeiden ja rahastojen lisäksi Helsingin pörssi tarjoaa toki monia muitakin sijoitustuotteita kuten joukkovelkakirjat, optiot ja futuurit ja niin edelleen. Osakkeet ja rahastot tarjoavat kuitenkin hyvin mielenkiintoisen tarkasteluikkunan suomalaiseen sijoittamiseen, ja näistä sijoitusmuodoista on hyvä lähteä liikkeelle.

Sijoittamisen aloittaminen

Jos olet vielä täysin aloittelija sijoittamisen parissa, käykäämme seuraavaksi läpi sijoittamisen lyhyet perusteet. Kuten olet tähän mennessä jo oppinut, pörssin ollessa vain sijoitustuotteiden kauppapaikka, sen lisäksi sijoittaja tarvitsee vielä sijoitustilin valitsemallaan sijoitusalustalla, jonka kautta Helsingin pörssin tuotteiden ostaminen onnistuu. Vaikka tämä saattaa kuulostaa ylimääräiseltä välivaiheelta, jokainen tarvitsee tällaisen käyttäjätunnuksen oman sijoitussalkkunsa kokoamiseksi. Tunnus voi olla esimerkiksi pankin arvo-osuustili tai vaikkapa osakesäästötili. Finvesting tarjoaa erilaisia sijoitusalustavaihtoehtoja arvosteluineen, jotta voit varmistaa, että löydät juuri sinulle parhaan palvelun sijoittaa.

Kun sijoitustili on avattu, voit ostaa sijoitustuotteita esimerkiksi pitäen mielessäsi aiemmin kuvaillut indeksit sekä sijoitustuotteet. Sijoittamisen tavoitteena on tehdä voittoa, jota voi saada käytännössä kahdella eri tavalla: osingoista tai arvoltaan nousseiden sijoitustuotteiden myynnistä. Jotta tällaiseen tulokseen päästään, kannattaa sijoittajan tehdä sijoitus- ja ostopäätöksissään mahdollisimman informoituja liikkeitä, eli toimialaa kannattaa seurata sen lasku- ja nousutrendit tunnistaen. Tarkemmat ohjeet sijoittamisen aloittamiseen löydät sivustomme Sijoittamisen aloittaminen -artikkelista.

Yhteenvetona Helsingin pörssi

Helsingin pörssin ollessa kaikille tuttu nimi jo sanomalehden talousuutisista työpaikan kahvipöytäkeskusteluihin, on se voinut silti jäädä etäiseksi käsitteeksi. Maamme pörssin kehitys heijastelee yhteiskuntaamme ja sen merkittäviä tapahtumia ja pörssikurssien laskut ja nousut elävät mukana yhteiskunnallisia ilmiöitä. Sijoittajan kannalta pörssi on siis arvopaperien myyjien ja ostajien kohtaamispaikka, mutta tämän lisäksi tärkeä informaation lähde kurssinousuineen ja laskuineen. Esimerkiksi jo OMXH Helsinki 25 kertoo huomattavasti kulloinkin markkinoiden kuumimmista yhtiöistä. Pörssin ollessa monimutkainen talouden kuhinan mekka, sijoittaja löytää sieltä kyllä etsimänsä kun tietää, mitä etsiä loputtomien numeroiden viidakosta huolimatta.

Usein kysytyt kysymykset

Pörssi on siis se paikka, jossa arvopaperinvälittäjät kohtaavat suomalaisten arvopaperien ostajat. Tällaisia arvopapereita ovat esimerkiksi osakkeet, optiot, warrantit sekä joukkovelkakirjalainat.

Tällä hetkellä pörssi kuuluu ruotsalaiseen OMX-konserniin. OMX Helsinki siirtyi myöhemmin yhdysvaltalaisen Nasdaq-arvopaperipörssin alle, josta muodostui NASDAQ OMX Group vuonna 2008.

Helsingin pörssin kehitystä voi seurata seuraavien indeksien perusteella: OMX Helsinki, joka käsittää kaikki pörssiin listatut osakkeet, OMXH CAP, jossa yksittäisen osakkeen painoarvona on 10% sekä OMXH Helsinki 25, joka käsittää vaihdetuimmat 25 yhtiötä.