Kryptovaluuttojen verotus

Kiinnostaako kryptovaluuttoihin sijoittaminen, mutta verotuskiemurat saavat pääsi pyörälle? Vai ehditkö kenties jo kotiuttaa mukavia Bitcoin-voittoja ja veroilmoituksen täyttäminen sai pienen paniikin päälle? Älä huoli, pyrimme tässä artikkelissa avaamaan Suomen verotusta kryptovaluutoille vuonna 2024 ja kerromme joitakin tärppejä, jotka kryptoihin sijoittavan on hyvä tietää. Keskitymme tässä artikkelissa kryptovaluuttojen oston ja myynnin sekä louhinnan verotuspohjaan. Kryptovaluuttojen verotus muotoutuu edelleen vuosi vuodelta ja tässä artikkelissa kuvattu tilanne pätee tämän vuoden verotuksessa, kun ensi vuonna tilanne voi olla jo hyvin erilainen.

Kryptovaluuttojen verotus – Taustat

Virtuaalivaaluttojen verotus perustuu lohkoketjun perusluonteeseen, eli käyttäjien välisiin sopimuksiin, joiden seurauksena kryptojen verotus eroaa virallisista valuutoista ja arvopapereista. Vero.fi linjaa, että tuloverolakeja soveltaessa kryptot nähdään “muuna, erikseen määrittelemättömänä ei-fyysisenä välineenä, jonka käyttäminen perustuu osapuolten väliseen sopimukseen.” Melko monimutkaista, eikö vain? Käytännössä tämä tarkoittaa, että kryptovaluuttojen käyttäjien väliset sopimukset luovat suuntalinjat sille, missä vaiheessa virtuaalivaluuttojen käyttöä ja niiden omistamisen elinkaarta veroa maksetaan.

kryptovaluuttojen-verotus

Transaktioverotus

Kryptovaluuttojen verotuksessa on kaksi päälinjaa; siirtojen eli transaktioiden verotus, sekä louhimisesta saadun tulon verotus. Mitä tulee transaktioiden verotukseen, yleisimmin kysytty kysymys kuuluu: “Täytyykö jokainen tapahtuma eritellä verotukseen?” Lyhykäisyydessään, kyllä. Tämä lannistaa monen kryptoista kiinnostuneen sijoittajan, mutta kyseessä ei suinkaan ole mikään mission impossible. Suurena apuna tässä toimii kätevä kryptovaluuttalompakko, joka tarjoaa statistiikkaa, jota voi sellaisenaan käyttää pohjana transaktioiden eli siirtojen erittelyille. Mitä tulee virtuaalivaluuttojen käyttöön, arvonnousu realisoidaan verotuksessa seuraavanlaisten siirtojen tapauksessa:

  1. Kryptovaluutta vaihdetaan viralliseen valuuttaan, tai
  2. Kryptovaluutasta luovutaan joko valuuttasiirtona tai käyttämällä sitä vaihdannan välineenä hyödykkeitä tai palveluita ostettaessa, tai
  3. Kryptovaluutta vaihdetaan toiseksi kryptovaluutaksi.

Transaktioista maksettava vero on pääomatuloveroa, eli voittoihin sovelletaan varallisuuden kartuttaman tulon verotusta. Veroa tulee maksaa siis aina joka transaktiolta, joka saattaa kuulostaa työläältä, mutta toisaalta vaatii niistä yhteenvedon toimittamista verottajalle vain kerran verovuodessa. Transaktiopohjaisessa verotuksessa on kuitenkin ainakin se etu, että siinä pystyy huomioimaan mahdolliset luovutustappiot. Luovutustappioiden lisäksi kryptovaluuttoja verottaessa voi soveltaa myös hankintameno-olettamaa, joka tarkoittaa kiinteää vähennettevää kulua ja on 20% luovutushinnasta (jos sijoitus on ollut sijoittajan hallinnassa alle 10 vuotta, kuten kryptojen tapauksessa yleensä on). Verosuunnittelua tehdessään sijoittajan tulee siis laskea, tuleeko hankintameno-olettama todellisia tappioita edullisemmaksi. 

Louhintaverotus

Mikäli louhit virtuaaluvaluuttoja, on tilanne verotuksen kannalta hieman erilainen. Louhimisen tapauksessa louhintavoitot tulevat veronalaiseksi tuloksi, kun louhinnan saanto päätyy kryptolouhijan hallintaan esimerkiksi kryptovaluuttalompakkoon tai pankkitilille. Tulon määrän arviointi tapahtuu joko valuutan päivittäisen tai kuukausittaisen keskikurssin mukaan, ja päätös kurssin valinnasta jää louhijalle itselleen. Kurssina tulee kuitenkin käyttää samaa lähdettä koko verovuoden ajan. Verottaja voi halutessaan pyytää louhijaa perustelemaan valintaa jaksotuksesta ja louhijan valitsemasta kurssista, joten valintaperusteet pitäisi osata perustella tarvittaessa. Louhintatulot nähdään verotuksessa ansiotulona, ja siitä maksetaan ansiotuloveroa. Muista vähentää tuloista välittömät louhintakulut, kuten laitteisto ja sen sähkönkulutuksen, jotka nähdään verotuksessa ansiotulon hankkimisesta aiheutuvina menoina!

Kryptovaluuttojen verotus – muista ainakin nämä!

  • Ilmoitus kryptovaluuttatuloista on tehtävä verottajalle oma-aloitteisesti!
  • Kryptovaluuttatransaktioista maksetaan pääomatuloveroa. Verotuksessa voi vähentää valinnan mukaan luovutustappiot tai hankintameno-olettaman. 
  • Louhintatuloista maksetaan ansiotuloveroa. Verotuksessa voi vähentää tulonhankintamenoja, kuten sähkönkulutusta ja laitteistomenoja.
  • Haasteellisissa tapauksissa ota yhteyttä vero.fi-asiakastukeen, jossa osataan vastata haastaviinkin kysymyksiin! Älä epäröi yhteydenottoa, sillä verohallinnolla on omat kryptovaluuttojen verotukseen erikoistuneet asiantuntijansa. 

Usein kysytyt kysymykset

Kyllä täytyy. Kryptovaluuttojen verotus on siitä ikävää, että veroilmoitus on tehtävä itse!

Kryptovaluuttojen myynti verotetaan Suomessa pääomatuloverona ja kryptovaluuttojen louhinta verotetaan ansiotuloverona.