Sijoittamisen aloittaminen

Haaveiletko tulevaisuudesta ilman rahahuolia? Innostaako ajatus passiivisesta tulosta? Vai onko tavoitteenasi vain selättää inflaatio ja saada säästöillesi hieman tuottoa? Mikäli vastasit kyllä yhteenkään näistä kysymyksistä, on asenteesi kohdallaan ja voit tämän artikkelin luettuasi ottaa ensiaskeleet kohti vauraampaa huomista. Sijoittamisen aloittaminen ei ole mitään ydinfysiikkaa, vaan onnistuu meiltä kaikilta.

Miksi sijoittaminen kannattaa?

“How many millionaires do you know who have become wealthy by investing in savings accounts? I rest my case”

– Robert G. Allen

Meistä jokainen tietää kyllä, että sijoittamisen aloittaminen kannattaa ja on pitkällä tähtäimellä viisas valinta. Mutta miksi? Sijoittamisen charmi piilee siinä, että kyseessä on tapa vaurastua melko passiivisesti. Meistä jokainen on törmännyt jossain vaiheessa sanontoihin “pistää raha poikimaan” ja “hankkia korkoa korolle”. Nämä fraasit ovat totisinta totta, ja kertovat sijoittamisen passiivisesta luonteesta suhteessa siitä seuraavaan vaurastumiseen. Moni mieltää sijoittamisen jonkinlaiseksi yläluokkaiseksi ja varakkaiden ihmisten harrastukseksi, mutta näin ei ole. Sijoittaminen on mahdollista kaikenlaisista lähtökohdista, oli kuukausittainen sijoitusbudjettisi sitten 20 euroa tai 20 000 euroa. Jokainen tulotasosta riippumatta ansaitsee oikeuden tehdä parempia taloudellisia päätöksiä ja vaurastua niiden seurauksena.  Vaikka rahapelaaminen ja etenkin netcasinot saattavat vaikuttaa hyvältä tavalta käyttää ylimäräiset rahat, ei se välttämättä ole järkevää!

Sijoittamisessa ei ole kyse pelkästään rahasta, vaan myös sen positiivisista lieveilmiöistä. Raha ei tee onnelliseksi – vai tekeekö? Yhdysvaltalaisen Michiganin yliopiston (Stevenson & Wolfers: Subjective well-being and income: is there any evidence of satiation?) tutkimusten mukaan tulojen kasvu todella kasvattaa myös onnellisuutta ja ilmiö on kansainvälinen. Me Finvesting.netissä uskallamme väittää, että sijoittaminen tuo elämään paljon hyvää ja tekee meidät onnelliseksi. Tätäkin on tutkittu; esimerkiksi osakeomistaminen lisää onnellisuutta Aalto yliopiston tutkimuksen mukaan kun verrataan samatuloisten osakeomistajien ja osakkeita omistamattomien onnellisuustasoa (Luotonen: Shiny, happy people holding shares? Exploring links between subjective well-being and stock market participation). 

Sijoittamisen passiivisen luonteen etulyöntiasemana on se, että se ei vaadi arkielämältä juurikaan uhrauksia, vaan yksittäiset hyvät päätökset mahdollistavat elämänlaadun parantamisen ja hyvinvoinnin pitkällä tähtäimellä. Sijoittaminen ei siis ryöstä arvokasta aikaasi perheesi parissa, kuten aktiivinen työnteko pitkien päivien muodossa. Rahan laittaminen sivuun sekä säästäminen eivät ole uhrauksia, sillä kontrolli on sinulla.

sijoittamisen aloittaminen

Sijoittamisen aloittaminen – Mihin sijoittaa?

Mitä sijoittaminen on? Sijoittaminen on teknisesti katsoen tavallisimmin jonkinlaisten rahoitusinstrumenttien ostoa ja niillä kaupankäymistä tavoitteena taloudellinen voitto. Toki sijoittaa voi vaikka kultaan tai taiteeseen, mutta keskitymme tässä artikkelissa rahoitusalaan ja etenkin rahastoihin ja osakkeisiin. Lukemalla eteenpäin saat selville, mihin kannattaa sijoittaa 2024.

Osakkeet – Oikotie vaurauteen?  

Moni sijoittamisessa vielä aloittelija mieltää sijoittamisen ehkäpä juuri osakesijoittamiseksi, jossa sijoittaja ostaa osakkeita ja myy ne hyvällä voitolla. Tässä välissä seurataan kummallisia käppyröitä, jotka tunnetaan sijoituspiireissä nimillä pörssikurssit. Pörssikurssit kertovat osakkeiden hinnasta, joka on kysynnän ja tarjonnan mukaan nousu- tai laskusuhdanteinen. Näin homma pääpiirteissään meneekin; sijoittajat siis ostavat suoraan jonkin yhtiön osakkeita jossakin kauppapaikassa ja pyrkivät saamaa niistä voittoa, yleensä sekä osinkoina, että myyntivoittoina. Tähän perustuu myös osakesijoittamisen riski; jos arvonnousua ei tapahdu, voittoa myyntihetkellä ei tule, vaan sijoittaja jää tappiolle. Osakesijoittaminen tapahtuu pääsääntöisesti pörssissä, eli julkisella kauppapaikalla.   

Rahastot – Mitä ne ovat?

Rahastot, tai no tarkalleen ottaen sijoitusrahastot, ovat arvopapereista koostuvia rahastoja, joiden omistus hajautuu sijoittajien kesken heidän omistamiensa rahasto-osuuksien suhteen mukaisesti. Rahastoilla on oma rahastoyhtiönsä ja salkunhoitajansa, jonka tehtäviin kuuluu arvopaperien hallinta, eli niiden hankkiminen tai myyminen. Arvopapereita ovat esimerkiksi osakkeet, korkoinstrumentit tai johdannaiset. Sijoittaja tulee rahaston osakkaaksi ostamalla jonkin määrän rahaston osuuksia. Sijoittajan tavoitteena on tehdä rahastolla voittoa, joka on mahdollista osinkojen myötä rahaston hinnan kehittyessä paremmaksi ja myymällä rahasto-osuutensa voitolla. Rahastosijoittamiselle tyypillistä on pitkäjänteinen sijoittaminen ja osakkuus ja monen sijoittajan rahastosijoitusstrategia kulminoituu säästämiseen. 

Rahastoja voidaan jakaa eri tyyppeihin niiden eroavaisuuksien kautta. Eri kategoriointitapoja on lukuisia aina pörssilistatuista pörssilistaamattomiin, aktiivisesti ja passiivisesti hoidettuihin tai sijoituskohteen mukaan jaoteltuihin. Tämä voi sekoittaa sinua, jos sijoittamisen aloittaminen on vasta suunnittelun asteella, mutta jos rahastoja jaotellaan niiden sijoituskohteen mukaisesti, voidaan ne karkeasti jakaa seuraaviin ryhmiin:

 • Osakerahastot (sijoituskohteena osakkeet)
 • Korkorahastot (sijoituskohteena korkopaperit)
 • Yhdistelmärahastot (hajautettu sekä osake-, että korkomarkkinoille)

Osakerahastoissa sijoituskohteena ovat osakkeet, jolloin sijoitusten voittojen vaihteluväli on laajempi. Korkorahastojen tapauksessa rahaston varat on sijoitettu esimerkiksi valtioiden, yritysten tai pankkien korkopapereihin, joista voittoa saadaan korvauksena rahan “lainaamisesta”. Myös tässä tapauksessa voitot ja riskit voivat vaihdella paljon, sillä korkorahastotyyppejä on valtava määrä. 

Kannattaako siis valita osake vai rahasto?

Hienoa, että sijoittamisen aloittaminen kiinnostaa sinua. Kun sijoittamisessa pääsee alkuun, ei ole enää kyse “joko-tai” -tyyppisestä sijoittamisesta, vaan sijoitussalkkuun eli ns. sijoitusportfolioon kannattaa sisällyttää mahdollisimman monenlaisia erilaisia sijoituskohteita. Tätä kutsutaan hajauttamiseksi, jonka tavoitteena on pienentää kokonaissijoitusten riskiä, kun kaikki munat eivät ole niin sanotusti samassa korissa, vaan korien määrä pyritään kasvattamaan suureksi ja monipuoliseksi. 

Jos tavoitteenasi on sijoittamisen aloittaminen, sillä on suuri merkitys, mihin koriin ensimmäiset munat sijoitetaan, eli mihin ensisijoitus tehdään. Osake vai rahasto? Siinäpä vasta kysymys. 

Osakesijoitukset ovat suoria sijoituksia pörssiosakkeisiin, jolloin oma osakesalkku koostuu osakkeista, joiden salkunhoitajana toimii sijoittaja itse. Tämä vaatii taitoa ja ymmärrystä sijoittamisesta ja osakkeista sekä niiden hintakehityksen taustalla vaikuttavista ilmiöistä. Suorien osakesijoitusten hyvänä puolena on se, että onnistuneiden sijoitusten tuotot voivat olla todella hyvät. Osakkeilla voi siis parhaassa tapauksessa rikastuakin, jos mukana on hyvää harkintakykyä ja yleensä myös onnenpotku. 

Suorissa osakesijoituksissa on kuitenkin myös suurempi riski. Yksittäisten osakesijoitusten hajautus jää usein vähäiseksi, jolloin riski tehdä tappiota kasvaa. Pahimmassa tapauksessa suuri tappio latistaa myös sijoitusinnon, jos sijoittamisen aloittaminen saa epäonnisen käänteen. Suora osakesijoittaminen vaatii siis aikaa ja yritysten taustojen sekä markkinatilanteen opiskelua. Lisäksi yksittäisten osakkeiden kaupankäyntikulut voivat paikoittain olla korkeita. Tästä syystä Finvesting suosittelee lämpimästi etenkin rahastosijoittamista, mikäli kokemusta sijoittamisen parissa ei vielä juurikaan ole ja sijoittamisen aloittaminen on vasta tähtäimessä. Voit palata suorien osakesijoitusten pariin aina myöhemmin.

Suorien osakesijoitusten hyvät puolet:

 • Parhaimmillaan mahdollisuus korkeisiin tuottoihin
 • Suuri vaikutusvalta omiin sijoituksiin
 • Vaikutusvalta yhtiöissä osakeomistusten suhteessa

Suorien osakesijoitusten huonot puolet:

 • Korkeahko riski
 • Vaatii perehtymistä ja aikaa
 • Vähäisempi hajautus 
 • Paikoittain suuret kulut pienten kauppojen yhteydessä

Rahastot voivat olla aloittelijan kannalta suotuisampi valinta, sillä rahastot ovat valmiiksi hajautettuja. Valmiin hajauttamisen positiivisia lieveilmiöitä ovat matalampi riski, eikä sijoittajan tarvitse olla yhtä valveutunut kuin suorien osakesijoitusten tapauksessa, jolloin yritysten seuraaminen vaatii aikaa ja vaivaa. Rahastoja on toki monenlaisia, mutta jos puhumme aloittajille sopivista rahastoista, on niiden tuotto melko vakaata, monessa tapauksessa n. 7% luokkaa. Jos tätä vertaa vaikka pankkitilillä makuutetun rahan n. 1-2% inflaatioon, eli rahan ostovoiman heikkenemiseen, jäädään maltillisessa rahastosäästämisessä jo mukavasti voitolle. Sijoittamisen aloittaminen rahastoissa on siis varteenotettava vaihtoehto.

Toisaalta matalampi riski näyttäytyy optimitilanteen matalampana voittona, sillä rahastotuotot todella kalpenevat onnistuneiden osakesijoitusten rinnalla. Ongelmana voi nähdä myös tarjottujen rahastojen valtavan määrän, joka näyttäytyy valinnanvaikeutena. Lisäksi päätäntävallan ulkoistaminen rahaston salkunhoitajalle kaventaa omia mahdollisuuksia vaikuttaa sijoituksiinsa tai rahaston sijoitusstrategiaan, vaikkakin kääntöpuolena on helppous. Myös osa rahastoista käsittää korkean kulutason, etenkin joidenkin aktiivisesti hoidettujen rahastojen tapauksessa.

Rahastojen hyvät puolet:

 • Helppous
 • Vakaus
 • Matala riski hajautuksen vuoksi
 • Laaja valikoima
 • Edullisuus

Rahastojen huonot puolet:

 • Vähäinen vaikutusvalta 
 • Valinnanvaikeus
 • Matalahko tuotto (matalasta riskistä johtuen)
aloita sijoittaminen

Eli kumman valitsen?

Toivottavasti kummankin. Sillä on voi kuitenkin olla merkitystä, kummalla tavalla sijoittamisen aloittaminen tapahtuu. Me Finvesting.netissä suosittelemme aloittelijoita lähtemään sijoittamisessa liikkeelle matalariskisistä vaihtoehdoista, sillä pääset tällä tavoin ensin konkreettisesti harjoittelemaan sijoittamista. Koska rahastot ovat parhaimmillaan hyvin matalariskisiä ja niiden hajautus on laaja, suosittelemme sinua tutustumaan ensin rahastosijoittamisen perusteisiin. Pääset tällä tavoin kiinni sijoittamiseen ilmiönä ja tutustut sen mekanismeihin ja sanastoon. Saat näin tuntumaa ja arvokasta tietoa, jota voit soveltaa myöhemmin laajentaessasi salkkuasi myös mahdollisesti suurempiriskisiin sijoituksiin, joiden riskejä ja tuottopotentiaalia osaat oppimasi pohjalta arvioida paremmin. Sijoittamisen aloittaminen ja opin kartuttaminen onnistuu vain sijoittamalla, joten aloittaminen kannattaa mahdollisimman pian. Ota ensiaskeleesi esimerkiksi lukemalla nettisivumme artikkeleja eri sijoitusmahdollisuuksista, jonka jälkeen voit jo konkreettisesti aloittaa sijoittamisen ja säästämisen vauraamman tulevaisuutesi eteen.

Sijoittamisen riskit

Onko sijoittaminen minua varten? Kannattaako se? Pääsääntöisesti vastaus on kyllä. Matalariskisenä se on pääsääntöisesti aina säästötilille säästämistä fiksumpaa ja myös korkeampiriskiset ja siten -tuottoiset vaihtoehdot kannattavat, jos taustatiedot ja kokemus ovat kohdillaan. Finvesting suosittelee pitäytymään sijoittamasta kuitenkin niissä tapauksissa, joissa suunnittelet sijoittavasi rahalla, jota tarvitset päivittäisiin kuluihisi ja elämääsi. Vastuullinen sijoittaminen ja sijoittamisen aloittaminen perustuu oman taustatilanteen ymmärtämiseen ja näiden lähtökohtien optimoimiseen haukkaamatta liian suurta palaa heti alussa.

Sijoittaminen käsittää aina riskinsä. Tätä tosiasiaa ei kannata kuitenkaan pelästyä; loppujen lopuksi elämä on sarja erilaisia päätöksiä, tietoisia ja tiedostamattomia, joihin liittyy omat riskinsä. Päätösten tekeminen tietoisesti hyvien pohjatietojen perusteella vähentää riskiä, ja juuri tällaiseen tilanteeseen sijoittaessa pyritään. Vasta-alkajan kannalta on kuitenkin suositeltavaa lähestyä sijoittamisen aloittamista matalariskisempien vaihtoehtojen kautta, jolloin matkan aikana kokemus karttuu ja omaa sijoitussalkkua voi laajentaa myös tuottopotentiaaliltaan korkeampiin sijoituksiin. Meistä jokainen on sijoittajatyyppinä erilainen, ja ainoa tapa selvittää oma sijoittajatyyppisi on aloittaa sijoittaminen ja kehittyä siinä.

Sekin on ihan okei, jos suuret riskit eivät ole sinun juttusi. Muista kuitenkin, että moni elämän upea asia saa alkunsa hieman sen oman mukavuusalueen ulkopuolelta, ja sääntö pätee myös sijoittamiseen. Sijoittamista voi harjoittaa monenlaisella riskitasolla. Myös rahojen makuuttamiseen säästötilillä sisältyy inflaation riski, joka on todellinen. Mikset siis ottaisi pientä riskiä inflaation taltuttamiseksi ja taloutesi parantamiseksi? 

“Kaikista suurin riski on olla ottamatta riskejä”

– Mellody Hobson

Sijoittamisen aloittaminen

Olet siis kiinnostunut sijoittamisesta, hienoa! Toisin kuin moni luulee, sijoittamisen aloittaminen ei ole vaikeaa, eikä vaadi kuukausien mittaista pitkäjänteistä omaopiskelua. Itse asiassa paras tapa aloittaa sijoittaminen on ryhtyä siihen heti kuin mahdollista, eli vaikkapa juuri nyt tämän artikkelin sekä sivustomme tarjoamien pohjatietojen avulla. Kun lähdet liikkeelle matalariskisistä sijoituksista pienillä pääomilla, saat ilmaisen koulutuksen sijoittamisen lyhyestä oppimäärästä ja pääset matkan varrella kehittymään aivan huomaamattasi. Kiinnostuksen kääntäminen konkreettisiksi teoiksi onnistuu esimerkiksi seuraavia vaiheita seuraamalla.

Sijoittamisen aloittaminen vaihe vaiheelta:

 1. Selvitä, minkälainen summa kuukaudessa sinulla liikenee sijoitettavaksi. Laske aluksi, että pystyt kattamaan kaikki päivittäiset ja arkiset kulusi ja jätä budjettiin liikkumavaraa, sillä kaikkia säästöjä ei kannata sijoittaa sijoitusten haasteellisen likvidoinnin, eli konkreettiseksi rahaksi muutettavuuden vuoksi. Vaikka budjetti antaa periksi isompiinkin kuukausisijoituseriin, voit aluksi kokeilla sijoittamista pienillä summilla, vaikka parillakympillä tai jopa kympillä kuussa. 
 2. Kuinka usein sijoitat? Kuukausittain säästäen vai jollakin muulla aikajänteellä? 
 3. Ota sijoittamisen perusteet haltuun. Joku meistä lainaa kirjastosta kasan opuksia, toinen varaa ajan pankin sijoitusneuvontaan. Me Finvesting.netissä pyrimme osaltamme tarjoamaan laadukasta ja aloittelijalle arvokasta tietoa sijoittamisen alkutaipaleelle. 
 4. Päätä, mihin haluat sijoittaa. Luo sijoitussuunnitelma, kuinka paljon sijoitat ja kuinka usein? On totta, että osa sijoituskohteista on aloittelijan kannalta turvallisempia matalariskisyytensä vuoksi. Ostatko sijoitussalkkuusi aluksi vain rahastoja vai kokeiletko myös suoraa osakesijoitusta jollakin rahasummalla? Aloittelijan kannalta on tärkeää hajauttaa sijoitukset laajasti epäonnisten sijoitusten välttämiseksi, jotka voivat lannistaa koko sijoitusmotivaation. Ei siis kaikkia munia yhteen koriin!
 5. Avaa käyttäjätunnus johonkin sijoituspalveluita tarjoavaan palveluun, jonka kautta osakkeiden ja rahasto-osuuksien ostaminen onnistuu. Kerromme näistä palveluista edempänä tässä artikkelissa. Näin helppoa sijoittamisen aloittaminen on!

Missä osakkeiden- ja rahasto-osuuksien ostaminen tapahtuu? 

Nykyaikana kaiken tapahtuessa verkossa myös osakkeiden ja rahasto-osuuksien ostaminen tapahtuu netissä. Aloittelijalla saattaakin mennä sormi suuhun valtavan valikoiman äärellä. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä huono juttu, sillä se kertoo palveluntarjoajien kilpailusta, joka puolestaan aiheuttaa kehitystä kohti sijoittajan kannalta suotuisia hintoja esimerkiksi välityspalkkioissa. 

Sopivaa palvelua valitessasi sinun kannattaa pohtia, millaisia sijoituksia päädyt salkkuusi ostamaan, sillä sijoitussalkkua on helpoin hallinnoida yhdestä sijainnista. Varmista siis, että valitsemasi palvelu tarjoaa mahdollisuuden laajasti hajautettuihin sijoituksiin, kilpailukykyiset hinnat, sinulle luontevimmat kielivaihtoehdot ja käyttäjäystävällisen ohjelmiston. Yleisiä osakkeiden ja rahastojen kauppapaikkoja ovat esimerkiksi: 

 • Oman pankkisi sijoituspalvelut; Luotettavia palveluja Suomessa toimivien pankkien tapauksessa ovat muun muassa Aktia, DanskeBank, Handelsbanken, Nordea ja OP. Kiinnitä kuitenkin huomiota rahastojen kuluihin, ne voivat vaihdella paljonkin ja esimerkiksi asiakkuussuhteella voi olla vaikutusta hintatasoon.
 • Nordnet: Pohjoismaiden suosituin osake- ja rahastovälittäjä, jolla on konttorinsa myös Helsingissä. 
 • Degiro: Hollantilaislähtöinen, vuodesta 2013 toiminut osake- ja rahastovälittäjä. Palvelu on saatavilla myös suomenkielisenä.
 • eToro: Globaali, vuodesta 2007 toiminut sijoitusvälittäjä, joka tarjoaa palvelunsa myös suomeksi.
 • Plus500: Britanniasta käsin toimiva vuodesta 2008 toiminut yritys, joka tarjoaa verkkokaupankäynnin palveluita, myös suomen kielellä.

Sijoittaminen ja verotus

Moni skeptikko tyrmää ajatuksen sijoittamisesta verotuksellisiin syihin vedoten. Todellisuudessa sijoitusvoitto ja -tulot verotetaan pääsääntöisesti pääomatuloverona. Pääomatuloveron alaiseksi tuloksi katsotaan sellaiset tulot, jotka kertyvät varallisuuden, eli tässä tapauksessa sijoitetun summan kerryttämänä. Pääomatulonvero on vuodesta 2016 ollut 30% 30 000 euroon asti ja tästä ylöspäin 34%. Pääomatulonvero on siis usein huokeampi kuin ansiotulonvero. Pääomatulon verotuksessa tunnetaan myös erilaisia vähennyksiä, kuten yksityishenkilön pörssiyhtiön osingoissa 15% verovapaan tulon alue, jolloin yllä mainitut veroprosentit laskevat teoriassa arvoihin 25,5% tai 29% tuloryhmästä riippuen. 

Sijoittajan kannattaa ymmärtää verotusta myös verotehokkuuden kannalta; osa sijoitusmenetelmistä on verotuksen kannalta suotuisempia kuin toiset. Esimerkiksi rahastojen tapauksessa verotuksen kannalta parempi vaihtoehto on sellainen, joka ei jaa tuotto-osuuksia vaan sijoittaa ne suoraan uudelleen. Näin veroa tulee maksettavaksi vain myyntitilanteessa voitto-osuudesta. Summa summarum: verotus ei ole syy lykätä sijoittamisen aloittamista, sillä vaurastuminen on mahdollista myös Suomen verotuksen piirissä ja monen mielestä myös todennäköisempää sijoittamalla kuin työtä tekemällä.

Mihin sijoittaa?

Mitä sijoittaminen on? Sijoittaminen on teknisesti katsoen tavallisimmin jonkinlaisten rahoitusinstrumenttien ostoa ja niillä kaupankäymistä tavoitteena taloudellinen voitto. Toki sijoittaa voi vaikka kultaan tai taiteeseen, mutta keskitymme tässä artikkelissa rahoitusalaan ja etenkin rahastoihin ja osakkeisiin. Lukemalla eteenpäin saat selville, mihin kannattaa sijoittaa 2024.

Sijoittamisen aloittaminen – Sinustako sijoittaja?

Oletko valmis aloittamaan matkasi kohti sijoittamisen ihmeellistä maailmaa? Matka tulee olemaan antoisa ja opettavainen. Tulevaisuutesi on omissa käsissäsi ja sijoittamalla voit tehdä siitä valoisamman ja vauraamman; ehkä haaveenasi on eläköityä aiemmin tai kasvattaa varojasi haaveidesi toteuttamiseksi? Yksi asia on varmaa – vain sinä voit toteuttaa nämä unelmasi, sillä olemme kaikki oman onnemme seppiä. Älä siis kasvata kynnystä aloittaa liiallisen korkeaksi, sillä se ei ole tarpeen. Finvesting auttaa sinua mielellään matkallasi, ja löydät sivuiltamme monia matkan varrella hyödyllisiä artikkeleita eri sijoitustavoista sekä muuta hyödyllistä tietoa. Tee vuodesta 2021 sijoittamisen aloittamisen vuosi!

Sijoittamisen aloittaminen – Vertaile eri sijoitusalustoja

Finvesting on koonnut kattavan artikkelin eri sijoitusalustoista, joita suomalaiset sijoittajat suosivat. Lue lisää ja valitse itsellesi sopivin!

Sijoitusalustat vertailussa

Usein kysytyt kysymykset

Tämä riippuu sijoitusstrategiastasi. Sijoittamisen aloittaminen onnistuu kuitenkin hyvin pienilläkin summilla, sillä niitä voi vapaasti kasvattaa myöhemmin.

Korkoa korolle tarkoittaa, että sijoittamasi pääoman korot kasvavat korkoa alkupääoman lisäksi. 

Sijoittamisen riskitaso riippuu siitä, mihin rahaa sijoitetaan. Riski voi olla hyvinkin pieni, jos sijoittamisen aloittaa esimerkiksi matalariskisillä rahasto-osuuksilla, joka voi olla aloittelijan kannalta suotavaa.

Osakkeita ja rahasto-osuuksia voi ostaa netissä toimivista sijoituspalveluista. Olemme listanneet esimerkkipalveluita tähän artikkeliin ja näet ne ylempänä tällä sivulla.

Rahastojen osuudet ovat joustavasti myytävissä ja ostettavissa pörssin aukiolon ajan, joka voi tosin hieman vaihdella. Tämä on hyvin joustavaa esimerkiksi sijoitusrahastoihin verrattuna, joissa myyntiaika on hyvin rajattu.

Tämä riippuu omasta sijoitusstrategiastasi. Rahastosijoittaminen on kuitenkin pääsääntöisesti matalariskisempää ja voi siten sopia aloittelijalle paremmin. Myöhemmin salkkuun voi hajauttaa sekä rahastoja, että suoria osakeomistuksia.

Sijoitusten voitoista maksetaan pääomatulonveroa, jota maksetaan esimerkiksi rahasto-osuuksien myynnin tai osinkojen maksun yhteydessä.