vertaislainat

Yritys- ja vertaislainat sijoituskohteena

Yritys- ja vertaislainat ovat suhteellisen uusi tulokas sijoitusmarkkinoilla ja niihin tutustuminen kannattaa ehdottomasti. Aihe on herättänyt mielenkiintoa ja eriäviä mielipiteitä, ja tulemme tässä artikkelissa käsittelemään aihetta useista eri näkökulmista. Päädyit sitten tähän artikkeliin mitä kautta tahansa tai mistä syystä hyvästä, Finvesting tulee kertomaan sinulle tarvittavat pohjatiedot yritys- ja vertaislainojen toimintamekanismeista, miksi niihin sijoittaminen kannattaa, miten sijoittamisessa pääsee alkuun ja miksi aihe kohauttaa. Tervetuloa sukeltamaan tämän sijoitustavan perusteisiin!

Mitä vertaislainat ovat?

Vertaislainat, eli englanniksi peer-to-peer -lainat (p2p) perustuvat joukkorahoitukseen siten, että yksityishenkilö voi hakea lainaa laajalta joukolta kanssaihmisiä, jotka ovat sijoittaneet varansa vertaislainoihin muiden lainattavaksi. Sen lisäksi, että lainaa hakeva taho saa tarvitsemansa lainan, lainattavaksi varojansa myöntävä taho hyötyy lainasta koron muodossa. Yrityslainat ovat puolestaan käytännössä sama asia kuin vertaislainat, mutta lainarahoitusta vastaanottavana osapuolena on yritys. Vertais- ja yrityslainoja tarjoavat erilaiset joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelut, joiden suosio on kasvanut pankkien lainaehtojen tiukennuttua etenkin reaalivakuuksien ja takaajien kohdalla. Yritys- ja vertaislainojen puitteissa lainansaajat ja lainanantajat kohtaavat siis ilman välikätenä toimivaa pankkia.

Vertaislainat ja niiden hyvät puolet

Tiesitkö, että pankkisi hyödyntää pankkitililläsi makaavia rahoja lainaamalla niitä eteenpäin pankille tuottoisalla lainakorolla samalla kun talletuskorkosi taso on käytännössä nolla? Kuulostaako tämä mielestäsi epäreilulta? Tämä on monelle vertaislainoihin sijoittavalle hyvä motivaattori laittaa raha poikimaan korkoa korolle hieman tuottoisammalla tavalla ilman pankkia välikätenä. Voit kuvitella itsesi eräänlaisena pienpankkiirina, kun otat ohjat omiin käsiisi ja lainaat rahasi itse eteenpäin yritys- ja vertaislainoja tarjoavan palvelun avulla.

Vertaislainojen hyvänä puolena on vakaa kuukausittainen korkotuotto sijoitetun omaisuuden arvon vaihtelematta. Jos korkotuotto yltää esimerkiksi 4-5% arvoon, on kyseessä huomattavasti talletuskorkoa parempi tuotto. Paikoittain sijoittajat ovat päässeet jopa yli 10% tuottoihin kiinni, joka on esimerkiksi rahastoihin verrattuna hyvä tuottoprosentti, mutta tässä sijoitustavassa bonuksena on vielä se, että omaisuutesi arvo pysyy vakiona. Tämän lisäksi vertaislainoilla voi päästä mukavasti kiinni korkoa korolle -ilmiöön, jos korot sijoittaa uusiin lainoihin. Toki tämän sijoitusmuodon hyvänä puolena on myös sijoitussalkkua hajauttava vaikutus, sillä niin kauan kuin vertaislainan hakijalla on maksukykyä, on sijoituksella salkkua vakauttava vaikutus.

Jos yritys- ja vertaislainoihin sijoittamista vertaa esimerkiksi osakesijoittamiseen, on sijoitusmuoto sijoittajan kannalta siinä mielessä helpompi, ettei hänen tarvitse olla perillä esimerkiksi tiettyjen yritysten kehityksestä ja taloudellisesta tilasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Tässä suhteessa sijoitustapa on jonkin verran vaivattomampi kuin moni muu tapa vaurastua. Pähkinänkuoressa sijoitusmuodon hyviä puolia ovat:

 • Vakaa ja kilpailukykyinen tuotto
 • Suhteellisen matala riski, jos lainat on hyvin hajautettu ja lainaehdot ovat realistiset
 • Omaisuuden arvo pysyy vakiona
 • Sijotussalkkua hajauttava vaikutus
 • Parhaimmillaan suhteellisen passiivinen tapa sijoittaa
vertaislainat

Vertaislainat ja niiden haasteet

On päivänselvää, että sijoittamiseen liittyy aina riskinsä. Velkojen tapauksessa velkojan riskinä on luonnollisesti velansaajan maksukyvyn heikkeneminen, jota tapahtuu vääjäämättä aina välillä. Tätä varten myös vertais- ja yrityslainoissa on ensisijaisen tärkeää hajauttaa sijoituksiaan ja myönnettyjä lainoja. Palveluntarjoajien tapauksessa lainat jaetaankin usein niin pieniin osiin, että hajautus tapahtuu lainantarjoajan näkökulmasta automaattisesti. Hajautukseen kannattaa toki kiinnittää huomiota myös oman salkun tasolla.

Moni kokee tämän sijoitustyypin heikkoudeksi myös sen vakiintumattomuuden suurten pankkien ja rahoituspalveluiden palveluksi. Tämä tarkoittaa, että alalla on paljon toimijoita, joista moni on myös suhteellisen uusi tulokas. Tästä syystä samanlaisia vakiintuneita asiakkuussuhteita ei ole välttämättä vielä ehtinyt syntyä kuin vanhojen rahoituslaitosten kanssa. Tästä syystä vertaislainoihin sijoittavan kannattaa eri välittäjäpalveluiden tapauksessa kiinnittää huomiota etenkin omiin oikeuksiinsa, mikäli palvelu ajautuu vaikeuksiin. Tarkista myös esimerkiksi varojesi säilytyskatto, joka helpottaa teoreettisessa hankalassa tilanteessa omien rahojen nostamista.

Tämän sijoitustavan ongelmana voi nähdä myös sijoittamiensa varojen likviditeetin, eli sijoittajan mahdollisuuden muuttaa sijoitukset jälleen rahaksi. Vaikka rahansa saa yleensä ulos suhteellisen nopeasti, aivan heti se ei yleensä kuitenkaan onnistu, sillä oma laina tulee ensin myydä toiselle sijoittajalle. Tässä on toki jonkin verran eroja eri palveluntarjoajien välillä, mutta joissakin palveluissa tähän voi mennä jopa kuukausia.

Tämän sijoitusmuodon yhteydessä on puhuttu myös eettisestä ongelmasta; lainantarjoajan on helppo unohtaa lainaa ottaneen näkövinkkeli ja elämäntilanne; kun vertaislainoja pilkkoo konkreettisiksi yksittäisiksi lainoiksi, on mukana vakuudettomia kulutusluottoja ja muita kalliita lainoja, joilla paikataan jo valmiiksi huonoa taloustilannetta. Sijoittajana olet siis osaltaan tukemassa tällaista kehitystä. Toisaalta tämä eettinen ongelma ei ole välttämättä yhtä suuri yrityslainojen tapauksessa. Vertaislainojen huonoiksi puoliksi voisi siis lukea ainakin seuraavat:

 • Yritys- ja vertaislainojen riski riippuu velansaajien maksukyvystä
 • Palveluntarjoajat ovat usein sijoittajalle entuudestaan tuntemattomia
 • Likviditeetti
 • Eettisyys

Kenelle vertaislainoihin sijoittaminen sopii?

Finvesting näkee, että yritys- ja vertaislainoihin sijoittaminen kannattaa, jos haluat hajauttaa jo olevaa sijoitussalkkua, ja sinulla on jo jonkin verran tuntumaa osake– ja korkosijoittamisesta, sillä tässäkin yhteydessä tuotto perustuu koroista saatuun tuloon. Monia sijoittajia viehättää myös ajatus tietynlaisesta “omavaraisuudesta”, kun omien lainoina jaettujen sijoitusten ja lainansaajan väliset välikädet ovat vähäisiä, sillä pankit tai rahoituslaitokset eivät ole viemässä osaansa välistä. Toki vertaislainoja tarjoava palvelu käsittää aina kulunsa. Mikäli tämä suhteellisen uusi sijoitustapa kiinnostaa, sijoittamista voi lähteä kokeilemaan aluksi vaikka hieman matalammalla summalla, mutta kuitenkin niin, että sijoitus tulee riittävästi hajautetuksi.

Missä vertaislainoihin voi sijoittaa?

Kuten aiemmin kerroimme, yritys- ja vertaislainoihin sijoittaminen onnistuu erilaisissa joukkorahoituksiin erikoistuneissa palveluissa. Tällä hetkellä sijoittaminen esimerkiksi seuraavien yritysten lainoihin on mahdollista:

 • Fellow Finance Oyj: Tämä suomalainen yritys tarjoaa yritys- ja vertaislainoja. Yritys tunnetaan vertaislaina-alan korkeista, jopa 12% koroista sijoittajalle. Yritys tarjoaa lainoja ilman vakuuksia ja takauksia ja sijoittajat voivat hajauttaa lainat jopa 25 euron summiin riskin laskemiseksi.
 • Fixura: Yritys tarjoaa asiakkailleen n. 2-4% korkotuottoa vuodessa vertaislainojen parissa. Sijoittajan lainat hajautetaan sijoittajan määrittämän riskiprosentin perusteella. Yrityksen lainat koostuvat vakuudettomista ja takaamattomista kulutusluotoista.

Koska kyseessä on suhteellisen uusi tapa sijoittaa ja yritys- ja vertaislainojen alan sijoituspalveluntarjoajat eivät ole vielä ehtineet vakiinnuttaa samanlaista asemaa kuin yleisimmät rahoituslaitokset, muista olla tarkkana valitessasi sinulle sopivinta alustaa. Tutustu palveluntarjoajan taloudelliseen tilanteeseen, käyttäjäarvioihin ja oikeuksiisi mahdollisissa ongelmatilanteissa. On myös hyvä tietää, millaiset yrityksen lainan myöntämisehdot ovat, sillä tämä kielii sijoitusten riskitasosta. Onko lainansaajilla realistinen mahdollisuus maksaa lainansa takaisin? Tämän jälkeen sijoittajan tulee selvittää, minkälaisia palvelukuluja palvelu veloittaa. Koska vertaislainayrityksiä ei valvota viranomaisten taholta samalla tavalla kuin pankkeja tai vakiintuneita rahoituslaitoksia, suosittelemme sijoittajia lähestymään palveluntarjoajan valintaa maalaisjärjellä ja terveellä skeptisyydellä.

vertaislainat

Sijoittaminen vertaislainoihin 2021: kannattaako se?

Koska yritys- ja vertaislainojen tuotto on yhteydessä lainanottajien maksukykyyn, saattaa moni vertais- ja yrityslainoista kiinnostunut sijoittaja pohtia, kannattaako tällainen sijoitus esimerkiksi taantuman aikaan tai globaalisti hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Lopullinen riskiarvio jää toki aina sijoittajalle itselleen, mutta on totta, että hyvällä hajauttamisella pääsee jo pitkälle.

On totta, että yritys- ja vertaislainoilla voi parhaimmillaan päästä mukaviinkin tuottoihin. Jos tämä sijoitustapa kiinnostaa, toivotamme sinulle onnea ja menestystä sijoitustesi parissa. Jos kuitenkin tuntuu, että tämä sijoitustapa ei sovi sijoitusstrategiaasi tai -salkkuusi ja avaisit mieluummin jonkin toisenlaisen sijoitustilin, Finvesting tarjoaa sinulle tietoa ja ohjeita myös moniin muihin sijoitustapoihin liittyen ja antaa sinulle hyviä vinkkejä siitä, mihin sijoittaa. On totta, että yritys- ja vertaislainat eivät ehkä ole paras ensisijoitus, vaan liikkeelle kannattaa lähteä jostakin tutummasta ja turvallisemmasta aluevaltauksesta, joista kerromme sinulle mielellämme lisää. Finvesting.net toivottaakin sinulle antoisia ja vauraita hetkiä sijoittamisen parissa!

Yritys- ja vertaislainat UKK

Mitä on vertaislainat?

Vertaislainat perustuvat joukkorahoitukseen siten, että yksityishenkilö voi hakea lainaa laajalta joukolta kanssaihmisiä, jotka ovat sijoittaneet varansa vertaislainoihin muiden lainattavaksi. Sen lisäksi, että lainaa hakeva taho saa tarvitsemansa lainan, lainaan varojansa myöntävä taho hyötyy lainasta koron muodossa.

Mikä on yrityslaina?

Yrityslainat ovat käytännössä sama asia kuin vertaislainat, mutta lainarahoitusta vastaanottavana osapuolena on yritys.

Mitä korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa ja miten yritys- ja vertaislainoilla pääsee kiinni tähän ilmiöön?

Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa, että sijoittamasi pääoman korot kasvavat korkoa alkupääoman lisäksi. Yritys- ja vertaislainoissa korkoa korolle ilmiöön pääse parhaiten käsiksi, kun lainoista saatu korko sijoitetaan uusiin lainoihin.

Mitä sijoitusten hajauttaminen tarkoittaa?

Hajauttaminen tarkoittaa sijoitusten jakamista erilaisiin osa-alueisiin esimerkiksi toimialan, maantieteellisen alueen tai sijoitusmenetelmien perusteella sijoitusriskin madaltamiseksi. Hajauttaminen on kuvainnollisesti munien jakamista mahdollisimman moneen eri koriin.