Ethereum opas

Ethereum-lohkoketjun käyttöönotto on lisännyt merkittävästi lohkoketju- ja kryptovaluuttateknologian käyttöä ja se on ollut merkittävä tekijä lohkoketju- ja kryptovaluuttateknologian kehityksessä. Ethereum on myös tullut merkittäväksi osapuoleksi kryptovaluuttamarkkinoilla ja sen arvo on noussut merkittävästi viime vuosina.

Finvesting.net on tämän vuoksi koonnut oppaan, joka esittelee Ethereumin lohkoketjun auttaakseen ymmärtämään sen toimintaa.

Mikä Ethereum on?

Ethereum on avoimen lähdekoodin, hajautettu verkko, joka mahdollistaa smart contractien ja DAppsin (decentralized applications) toteutuksen. Ethereum perustuu lohkoketju-teknologiaan, joka on joukko lohkoketjuja, jotka muodostavat järjestelmän, jossa tiedot tallennetaan lohkoihin ja nämä lohkot liitetään toisiinsa ketjuksi. Ethereum-verkko on ollut olemassa vuodesta 2015 lähtien ja se on toinen suurimmista kryptovaluutoista maailmassa Bitcoinin jälkeen.

Ethereumia käytetään pääasiassa smart contractien toteuttamiseen. Smart contractit ovat ohjelmointikoodia, jotka täyttävät tiettyjä ehtoja ja suorittavat toimintoja automaattisesti. Ne ovat olennainen osa Ethereum-verkkoa ja niitä käytetään monissa eri tarkoituksissa, kuten esimerkiksi sopimusten solmimisessa, maksujen vastaanottamisessa ja tiettyjen toimintojen automatisoinnissa.

Ethereum-verkkoa käytetään myös DAppsien (decentralized applications) toteuttamiseen. DAppsit ovat sovelluksia, jotka toimivat hajautetusti ja ovat täysin riippumattomia yhdestä tahosta tai yrityksestä. Ne toimivat Ethereum-verkon päälle ja käyttävät smart contracteja toiminnoissaan. DAppsit ovat yleensä tarjolla verkossa ja ne tarjoavat monenlaisia palveluita, kuten esimerkiksi sosiaalisen median palveluita, pelipalveluita ja verkkokauppa-alustoja.

Ethereum-verkon käytöstä peritään maksuja, jotka maksetaan Ethereumin omaan kryptovaluuttaan, etheriin. Nämä maksut ovat tarpeen, jotta verkko pysyy toiminnassa ja turvallisena. Ethereum-verkossa käytetään myös Proof of Work -lohkoketjutekniikkaa, jossa verkon solmut ratkaisevat matemaattisia tehtäviä lohkon luomiseksi. Tämä tehtävä vaatii paljon laskentatehoa ja sen suorittamisesta peritään maksu, joka maksetaan etherissä.

Ethereum on tullut erittäin suosittu viime vuosina ja se on luonut monia uusia mahdollisuuksia verkon

Suosittuja Ethereumin käyttötapauksia

Ethereum on monipuolinen verkko, jota käytetään monissa eri tarkoituksissa. Tässä on muutamia suosittuja Ethereum-käyttötapauksia:

 • Smart contractit: Ethereumia käytetään laajasti smart contractien toteuttamiseen. Ne ovat ohjelmointikoodia, jotka täyttävät tiettyjä ehtoja ja suorittavat toimintoja automaattisesti. Smart contracteja käytetään esimerkiksi sopimusten solmimisessa, maksujen vastaanottamisessa ja tiettyjen toimintojen automatisoinnissa.
 • DAppsit (decentralized applications): Ethereum-verkkoa käytetään DAppsien (decentralized applications) toteuttamiseen. DAppsit ovat sovelluksia, jotka toimivat hajautetusti ja ovat täysin riippumattomia yhdestä tahosta tai yrityksestä. Ne tarjoavat monenlaisia palveluita, kuten esimerkiksi sosiaalisen median palveluita, pelipalveluita ja verkkokauppa-alustoja.
 • DeFi (decentralized finance): Ethereum on tullut erittäin suosittu DeFi-alalla (decentralized finance), jossa hajautetut finanssipalvelut tarjoavat uusia tapoja sijoittaa, lainata ja vaihtaa kryptovaluuttoja. DeFi-alalla Ethereumia käytetään monissa eri tarkoituksissa, kuten esimerkiksi kryptovaluuttojen vaihdossa, lainojen tarjoamisessa ja sijoituspalveluiden tarjoamisessa.
 • NFT (non-fungible tokens): Ethereumia käytetään myös NFT:n (non-fungible tokens) luomiseen ja käyttöön. NFT:t ovat yksilöllisiä, ei-vaihdettavia token-merkkejä, jotka voidaan käyttää esimerkiksi taiteen, pelien tai muun digitaalisen sisällön edustamiseen. NFT:t ovat tulleet erittäin suosituiksi viime vuosina ja Ethereum on yksi suosituimmista verkoista niiden luomiseen ja käyttöön.
ethereum

Ethereum historia

Ethereum on avoimen lähdekoodin, hajautettu verkko, jonka perusti vuonna 2015 Vitalik Buterin. Buterin oli aikaisemmin mukana kehittämässä Bitcoin-verkkoa, mutta hän halusi luoda uuden verkon, joka olisi monipuolisempi ja jolla olisi enemmän käyttömahdollisuuksia kuin Bitcoinilla.

Buterin esitteli Ethereum-ideansa vuonna 2014 ja perusti Ethereum Foundation -säätiön, jonka tarkoituksena oli kehittää ja ylläpitää Ethereum-verkkoa. Vuonna 2015 Ethereum lanseerattiin ja sen ensimmäinen lohko, Genesis Block, luotiin 30. heinäkuuta.

Ethereum on saanut valtavan suosion viime vuosina ja se on tullut toiseksi suurimmaksi kryptovaluutaksi maailmassa Bitcoinin jälkeen. Ethereum-verkkoa käytetään laajalti smart contractien toteuttamiseen ja DAppsien (decentralized applications) toteuttamiseen. Se on myös tullut erittäin suosittu DeFi-alalla (decentralized finance) ja NFT:n (non-fungible tokens) luomiseen ja käyttöön.

Ethereum 2.0 ja miltä alustan tulevaisuus näyttää

Ethereum 2.0 on uusi versio Ethereum-verkosta, joka korvasi edellisen Ethereum 1.0 -verkon. Ethereum 2.0:n tavoitteena on parantaa verkon tehokkuutta, skaalautuvuutta ja turvallisuutta.

Ethereum 2.0:n keskeisimpiä uudistuksia ovat Proof of Stake -lohkoketjutekniikan käyttöönotto ja sharding-tekniikan käyttöönotto. Proof of Stake -tekniikka poikkeaa perinteisestä Proof of Work -tekniikasta siten, että lohkon luomisessa ei tarvita laskentatehoa vaan lohkon luojat ”panostavat” omaan ether-varastoonsa lohkon luomiseksi. Tämän lisäksi sharding-tekniikka mahdollistaa verkon skaalautuvuuden parantamisen jaotuttamalla verkon kuorma useisiin eri osiin.

Ethereum 2.0:n tulevaisuus näyttää lupaavalta ja sen odotetaan parantavan verkon tehokkuutta ja skaalautuvuutta merkittävästi. Se luo myös uusia mahdollisuuksia verkon kehittämiseen ja uusien sovellusten luomiseen. Ethereum-verkko on jo nyt yksi suosituimmista verkoista smart contractien ja DAppsien toteuttamisessa, ja Ethereum 2.0:n odotetaan vahvistavan tätä asemaa entisestään.

Ethereum VS Bitcoin

Ethereum ja Bitcoin ovat molemmat kryptovaluuttoja, mutta ne ovat myös erittäin erilaisia toisistaan. Tässä on muutamia tärkeitä eroja Ethereumin ja Bitcoinin välillä:

 • Käyttötarkoitus: Ethereum on tarkoitettu smart contractien ja DAppsien (decentralized applications) toteuttamiseen, kun taas Bitcoin on tarkoitettu ensisijaisesti maksuvälineeksi. Ethereum-verkko on monipuolisempi ja sen avulla voi toteuttaa erilaisia sovelluksia, kun taas Bitcoin-verkko on yksinkertaisempi ja se on tarkoitettu pääasiassa maksujen välittämiseen.
 • Lohkoketjutekniikka: Ethereum käyttää Proof of Work -lohkoketjutekniikkaa, jossa verkon solmut ratkaisevat matemaattisia tehtäviä lohkon luomiseksi. Tämä tehtävä vaatii paljon laskentatehoa ja sen suorittamisesta peritään maksu, joka maksetaan etherissä. Bitcoin käyttää myös Proof of Work -tekniikkaa, mutta se käyttää erilaista algoritmia. Ethereum 2.0 käyttää Proof of Stake -lohkoketjutekniikkaa, jossa lohkon luojat ”panostavat” omaan ether-varastoonsa lohkon luomiseksi.
 • Skaalautuvuus: Ethereum-verkko on tällä hetkellä vähemmän skaalautuva kuin Bitcoin-verkko. Tämä tarkoittaa, että Ethereum-verkko ei pysty käsittelemään yhtä paljon tapahtumia kuin Bitcoin-verkko. Ethereum 2.0:ssa käytetään sharding-tekniikkaa, jonka avulla verkon skaalautuvuutta pyritään parantamaan.
 • Kryptovaluutta: Ethereumin oma kryptovaluutta on ether, jota käytetään pääasiassa smart contractien ja DAppsien toteuttamiseen. Bitcoinin oma kryptovaluutta on Bitcoin, jota käytetään pääasiassa maksuvälineenä.
 • Markkina-arvo: Ethereum on toiseksi suurin kryptovaluutta maailmassa Bitcoinin jälkeen, mutta se ei ole yhtä suosittu tai arvokas kuin Bitcoin.

Ethereum hyvät puolet

Ethereum on avoimen lähdekoodin, hajautettu verkko, joka tarjoaa useita etuja verrattuna perinteisiin verkkoihin ja maksujärjestelmiin. Tässä on muutamia Ethereumin hyviä puolia:

 • Smart contractit: Ethereum tarjoaa mahdollisuuden smart contractien toteuttamiseen. Smart contractit ovat ohjelmointikoodia, jotka täyttävät tiettyjä ehtoja ja suorittavat toimintoja automaattisesti. Ne ovat olennainen osa Ethereum-verkkoa ja niitä käytetään monissa eri tarkoituksissa, kuten esimerkiksi sopimusten solmimisessa, maksujen vastaanottamisessa ja tiettyjen toimintojen automatisoinnissa.
 • DAppsit (decentralized applications): Ethereum-verkko tarjoaa mahdollisuuden DAppsien (decentralized applications) toteuttamiseen. DAppsit ovat sovelluksia, jotka toimivat hajautetusti ja ovat täysin riippumattomia yhdestä tahosta tai yrityksestä. Ne toimivat Ethereum-verkon päälle ja käyttävät smart contracteja toiminnoissaan. DAppsit ovat yleensä tarjolla verkossa ja ne tarjoavat monenlaisia palveluita, kuten esimerkiksi sosiaalisen median palveluita, pelipalveluita ja verkkokauppa-alustoja.
 • DeFi (decentralized finance): Ethereum on tullut erittäin suosittu DeFi-alalla (decentralized finance), jossa hajautetut finanssipalvelut tarjoavat uusia tapoja sijoittaa, lainata ja vaihtaa kryptovaluuttoja. DeFi-alalla Ethereumia käytetään monissa eri tarkoituksissa, kuten esimerkiksi kryptovaluuttojen vaihdossa, lainojen tarjoamisessa ja sijoituspalveluiden tarjoamisessa.
 • NFT (non-fungible tokens): Ethereum tarjoaa mahdollisuuden NFT:n (non-fungible tokens) luomiseen ja käyttöön. NFT:t ovat yksilöllisiä, ei-vaihdettavia token-merkkejä, jotka voidaan käyttää esimerkiksi taiteen, pelien tai muun digitaalisen sisällön edustamiseen. NFT:t ovat tulleet erittäin suosituiksi viime vuosina ja Ethereum on yksi suosituimmista verkoista niiden luomiseen ja käyttöön.

Ethereum huonot puolet

Vaikka Ethereum on monipuolinen verkko, sillä on myös joitakin haittoja verrattuna muihin verkkoihin ja maksujärjestelmiin. Tässä on muutamia Ethereumin huonoja puolia:

 • Skaalautuvuus: Ethereum-verkko on tällä hetkellä vähemmän skaalautuva kuin monet muut verkot. Tämä tarkoittaa, että verkko ei pysty käsittelemään yhtä paljon tapahtumia kuin esimerkiksi Visa-verkko. Ethereum 2.0, kuitenkin käyttää sharding-tekniikkaa, jonka avulla verkon skaalautuvuutta parannetaan.
 • Hintavaihtelut: Ethereum, kuten muutkin kryptovaluutat, kokee merkittäviä hintavaihteluita. Hintavaihtelut johtuvat usein markkinoiden epävakaisuudesta ja ne voivat olla suuria ja nopeita. Tämä tarkoittaa, että Ethereumin arvo voi vaihdella merkittävästi lyhyessä ajassa, mikä tekee siitä epävakaan sijoituksen.
 • Huijaukset ja varkaudet: Ethereum-verkkoa on käytetty monissa huijauksissa ja varkauksissa. Esimerkiksi vuonna 2016 hajautetun finanssipalvelun DAO:n (Decentralized Autonomous Organization) smart contract oli haavoittuvainen ja se johti merkittävään varkauteen. Tällaiset tapahtumat ovat harvinaisia, mutta ne ovat mahdollisia Ethereum-verkon hajautettujen luonteensa vuoksi.
 • Monimutkaisuus: Ethereum-verkko on monimutkainen ja se vaatii tiettyä teknistä osaamista sen käyttöön. Esimerkiksi smart contractien luominen ja käyttö vaatii ohjelmointitaitoja, ja DAppsien käyttö vaatii tietoa Ethereum-verkosta ja smart contracteista. Tämä tekee Ethereum-verkosta haasteellisemman käyttäjille, jotka eivät ole teknisesti osaavia.
 • Lohkoketjun nopeus: Ethereum-verkon lohkoketjun hitaus on yksi sen huonoista puolista. Tämä tarkoittaa, että tapahtumat vievät kauemmin kuin esimerkiksi Visa-verkossa. Tämä voi olla haittaa erityisesti silloin, kun tapahtumien nopeus on tärkeää, kuten esimerkiksi maksujen kohdalla.

Tulevaisuus ja yhteenveto

Ethereum on avoimen lähdekoodin, hajautettu verkko, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia smart contractien ja DAppsien toteuttamiseen. Se on tullut erittäin suosittu DeFi-alalla (decentralized finance) ja NFT:n (non-fungible tokens) käytössä.

Ethereum 2.0 on uusi versio Ethereum-verkosta, joka korvasi entisen Ethereum 1.0 -verkon. Ethereum 2.0:n tavoitteena on parantaa verkon tehokkuutta, skaalautuvuutta ja turvallisuutta. Ethereum 2.0:n keskeisimpiä uudistuksia ovat Proof of Stake -lohkoketjutekniikan käyttöönotto ja sharding-tekniikan käyttöönotto. Ethereum 2.0:n lanseerattiin syksynä 2022.

Ethereum-verkko ei ole täysin viaton ja sillä on myös joitakin haittoja, kuten skaalautuvuusongelmat ja lohkoketjun hitaus. Myös hintavaihtelut ja huijaukset ja varkaudet ovat mahdollisia Ethereum-verkossa. Kuitenkin Ethereum-verkko on edelleen yksi suosituimmista verkoista smart contractien ja DAppsien toteuttamisessa ja sen tulevaisuus näyttää lupaavalta.

Usein kysytyt kysymykset

Suurin ero kummankin teknologian välillä on käytön laajuus. Bitcoin luotiin mullistamaan pankinala sekä liiketapahtumat, mutta Ethereumin käyttötapaukset ovat moninaisempia. Tulee ottaa huomioon, että Ethereum luotiin täydentämään Bitcoinia, ei kilpailemaan sen kanssa. Ethereum on alusta, joka käy läpi mullistusta ja jopa Microsoft on ottanut sen käyttöönsä azure-alustalleen.

Ethereitä voidaan hankkia aivan kuten muitakin kryptovaluuttoja, eli käymällä kryptokauppaa internetissä. Tarvitaan vain tili halutulta kryptokauppa-alustalta, digilompakko, varojen siirtäminen Ethereumiin ja siinä se. Binance on maailman suurin ja suosituin kauppapaikka, joten suosittelemme kokeilemaan!

Ethereumin perustaja on Vitalik Buterin. Ethereumin hinnan nousun takia hän on nykyisin yksi maailman rikkaimmista henkilöistä!