Osakesäästötili

Siintääkö haaveissasi vauraampi tulevaisuus ja haluaisit laittaa rahaa sivuun korkoa kasvamaan? Vai koetko vanhempana, isovanhempana tai vaikkapa kummina, että haluaisit avata osakesäästötilin lapselle pesämunaa kasvattamaan?

Oli tilin avaamisen taustalla syy mikä hyvänsä, me tulemme tässä artikkelissa kertomaan osaketilin toiminnan periaatteista sekä hyvistä ja huonoista puolista ja autamme sinut alkuun osaketilien parissa. Löydät artikkelin lopusta vielä usein kysyttyjä kysymyksiä tähän sijoitusmuotoon liittyen, joista voi olla apua, mikäli jotakin jäi vielä epäselväksi.

Mikä on osakesäästötili ja miksi se kannattaa?

Osakesäästötili on tili, joka mahdollistaa kotimaisten ja ulkomaisten pörssilistattujen osakkeiden myynnin ilman välittömiä verovaikutuksia, sillä osaketilin sisäiset osingot ja korot ovat tilin sisällä verovapaita. Tämän sijoitustavan kannattavuus ja vahvuus kulminoituukin juuri mahdollisten voittojen uudelleensijoittamisen verovapauteen niin kauan, kun voitto on osaketilissä sisällä. Osakesäästötilin verotus tulee siis ajankohtaiseksi vasta, kun tililtä nostetaan varoja. Tästä syystä tili on parhaimmillaan pitkän tähtäimen säästämisessä, jossa rahoja ei tarvitse likvidoida eli muuttaa käytettäväksi rahaksi kovin usein.

Osakesäästötili on suhteellisen uusi tulokas sijoittamisen maailmassa, sillä niiden kaupankäynti mahdollistettiin Suomessa vasta 1.1.2020. Sijoitustili tarjotaan vain yksityishenkilöille ja tilejä saa avata vain yhden henkilöä kohti. Jos sanonta “Aikainen lintu madon nappaa” pitää paikkaansa tässä yhteydessä, olet liikkeellä hyvissä ajoin ja toivottavasti suotuisin tuloksin! Anna kun kerromme lisää tästä tuoreesta sijoitustavasta.

Muista kuitenkin, että sinulla voi olla vain yksi osakesäästötili! Avaa osakesäästötili siis vasta silloin, kuin tiedät haluavasi aloittaa sijoittamisen.

Osakesäästötili

Osakesäästötilin hyvät puolet

Osakesäästötili on mukava tapa aloittaa pörssiosakkeisiin sijoittaminen, sillä kyseessä on varsin verotehokas tapa tutustua tähän sijoittamisen alueeseen. Osaketilin verotehokkuus perustuu pitkälti veronmaksun lykkäämiseen, sillä osingoista ja voitoista maksettava vero erääntyy maksettavaksi vasta sillä hetkellä, kun tililtä nostetaan rahaa tai se suljetaan.

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että siinä missä tilin ulkopuolella myyntivoitoista ja osingoista tulisi aina niiden maksuhetkellä maksaa veroa, tilin sisällä näin ei ole, vaan nämä muuten verottajalle maksettavat summat voidaan sijoittaa uudelleen ja näin ollen pääset näillä varoilla ruokkimaan korkoa korolle -ilmiötä. Jos korkoa korolle -ilmiö on sinulle vielä tuntematon, lyhykäisyydessään se tarkoittaa sitä, että sijoittamasi pääoman korot kasvavat korkoa alkupääoman lisäksi. Koko sijoittamisen idea pohjautuu paljolti tähän ilmiöön. Toki veroa tulee maksaa, mutta veronmaksusta on tehty joustavampaa ja sijoittajan kannalta kannattavampaa. Varojen noston tapauksessa tuotosta koituu maksettavaksi pääomatulonvero. Osaketulot voi vähentää verotuksessa vasta kun ne on myyty.

Osittain veronmaksun helpotuksista johtuen osakesäästötilille säästäminen on myös vaivattomampaa kuin osakkeiden hallinnointi irrallisina osina sijoitussalkkua. Ensinnäkin osaketilin kautta osakesijoittaessa veroilmoitukseen ei tarvitse täytellä mitään, ellet satu kyseisen verovuoden aikana nostamaan rahaa osaketililtäsi. Ja vaikka nostaisit rahaa, sinun ei tarvitse ilmoittaa jokaista tilin sisällä tehtyä kauppaa vaan lopputilanne riittää.

Osakesäästötili käsittää myös paljon suorien osakeomistusten hyviä puolia ja tilin sisäinen osakeomistus antaa esimerkiksi samat oikeudet vaikuttaa omistusosakkeiden pörssiyhtiöissä kuin suorien osakesijoitusten tapauksessa. Voit siis halutessasi osallistua yhtiökokouksiin ja käyttää niissä äänioikeuttasi.

Toki osakesäästäminen osaketilille kannattaa muistakin syistä. Verohelppouden lisäksi osaketili laskee kynnystä aloittaa osakesäästäminen ja osakkeisiin sijoittaminen, etenkin jos sijoitussalkku koostui aiemmin vain rahasto-osuuksista. Tässä tapauksessa tällaisen tilin avaaminen laajentaa salkun hajautusta. Tämän lisäksi onnistuneilla osakekaupoilla voi myös päästä kiinni hyviin voittoihin ja tuottoon, jotka ovat parhaimmillaan matalariskisten rahastojen tuotto-osuuksia huomattavasti korkeampia. Osakesäästötilin hyviä puolia ovat siis ainakin seuraavat seikat:

 • Osakesäästötili madaltaa kynnystä aloittaa osakesijoittaminen
 • Mahdollisuus korkeahkoon tuottoon
 • Verotehokkuus
 • Mahdollisuus vaikuttaa omistamiinsa yrityksiin
 • Edistää hajautusta aiemmin vain rahastoihin sijoittaneissa salkuissa
 • Pääset nauttimaan korkoa korolle ilmiöstä

Osakesäästötilin huonot puolet

Osakesäästötilin huonoksi puoleksi voisi lukea hajautukseen liittyvän kankeuden. Hajauttaminen tarkoittaa sijoitusten jakamista eri osa-alueisiin esimerkiksi maantieteellisten, toimialapohjaisten tai sijoitusinstrumentteihin liittyvien kriteerien perusteella sijoitusriskin madaltamiseksi. Hajauttaminen on kuvainnollisesti munien jakamista mahdollisimman moneen eri koriin. Sijoittaja voi kyllä hajauttaa osakkeita osaketilin sisällä, mutta ongelma konkretisoituu vasta eri sijoitusmuotojen hajauttamisessa: tämä sijoitustili mahdollistaa sijoittamisen vain osakkeisiin, ei mihinkään muihin sijoitustapoihin tai arvopapereihin. Et voi tilin sisällä ostaa esimerkiksi rahastoja, joita vakaassa sijoitussalkussa olisi hyvä olla. Siispä yksinään osaketili ei välttämättä täytä vakaan sijoitussalkun kriteereitä.

Hajauttamisen ongelmaa sivuaa myös osakesijoitusten riskitaso, joka on usein rahastojen vastaavaa tasoa korkeampi. Osaketili voi siis kasvattaa sijoitussalkun riskitasoa, joskus sijoittajan huomaamatta. Riskeistä voi seurata tappiota, jonka verovähennyskelpoisuus voidaan samoin nähdä ongelmakohtana; tappiot voidaan vähentää vasta tilin lopettamisen yhteydessä.

Vaikka osaketilien taika perustuu juuri verotehokkuuteen, ovat jotkin verotukselliset epäselvyydet latistaneet etenkin ulkomaisiin osakkeisiin sijoittavien intoa. Uhkana on, että sijoitustilin osingoista voi joutua maksamaan veroa kahteen eri maahan; Suomeen, sekä pörssiyhtiön kotimaahan. Joidenkin maiden kanssa on kuitenkin tehty verotuksellisia sopimuksia sijoittamisen helpottamiseksi. Luonnollisesti suomalaisten osakkeiden tapauksessa tätä ongelmaa ei ole.

Paikoitellen ihmetystä on herättänyt myös osaketilin sijoituskatto, joka mahdollistaa varojen siirtämisen tilille vain 50 000 euroon asti. Omistusten arvo saa kuitenkin kasvaa tätä rajaa suuremmaksi. Tämä yläraja ei luonnollisestikaan käy kauhean hyvin yksiin suuremmilla hiluilla sijoittavan strategiaan.

Osaketilien ongelmakohtana voisi nähdä myös likvidoinnin eli rahan käytettävään muotoon muuttamisen ongelmat; osaketilit on suunniteltu pitkäaikaiseen säästämiseen, joten rahojen kotiuttaminen voi olla palvelusta riippuen kankeaa, sillä verotus konkretisoituu rahanostojen yhteydessä. Osakesäästötilin huonot puolet pähkinänkuoressa ovat:

 • Mahdollistaa vain osakkeisiin sijoittamisen: hajautukselliset ongelmat
 • Korkeahko riskitaso esimerkiksi rahastoihin verrattuna
 • Verotuksen epäselvyys ulkomaisten pörssiyhtiöiden osinkojen verotuksessa
 • Tilien talletusten maksimirajoitus
 • Jo olevia osakeomistuksia ei voi siirtää osakesäästötilille
 • Sinulla voi olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili

Osakesäästötili vs. arvo-osuustili

Miten osakesäästötili eroaa arvo-osuustilistä? Mitkä ovat sen hyödyt suhteessa arvo-osuustiliin? Arvo-osuustili, eli käytännössä osakesalkku, koostuu yleensä rahasto- ja osakeosuuksista. Osaketili pesee arvo-osuustilit tiettyyn pisteeseen asti verotehokkuudessaan tai verotuksen yksinkertaisuudessa, sillä hajautetussa osakesalkku koostuu yleensä sen verran verran useista eri arvopapereista, että verotus on haastavampaa. Pitkälti tästä johtuen korkoa korolle -ilmiö on osaketilillä keskimäärin voimakkaampi.

Arvo-osuustilin puolesta puhuu kuitenkin hankintameno-olettama, joka tarkoittaa sijoittajan kykyä hyödyntää 40% olettamaa sijoituksen kuluista osakkeiden osto- ja voitonhankintakulujen todellisen arvion laskemisen sijaan. Hankintameno-olettaman soveltamista rajaa kuitenkin se, että vähennystä voi hyödyntää vain yli 10 vuoden sijoituksissa. Täten myös arvo-osuustilillä on verotukselliset etunsa tietyn pisteen jälkeen; hankintameno-olettamaa ei voida hyödyntää osakesäästötilin tapauksessa.

Osakesäästötilillä sijoittamisen tapahtuessa vain osakkeisiin, kaventaa tämä vääjäämättä sijoitusten hajautusta kun sijoituskohteena ovat vain osakkeet. Osaketilin kautta ei voi sijoittaa rahastoihin tai ETF-rahastoihin, jotka ovat parhaimmillaan hyvin vakaita sijoituskohteita ja siten erinomainen tapa stabiloida omaa sijoitussalkkuaan. Haluamme kuitenkin korostaa, että joko-tai -tyyppinen asettelu ei näiden sijoitusmuotojen välillä kannata. Koska sijoitusten hajauttaminen riskin vähentämiseksi on ensisijaisen tärkeää, palvelevat nämä eri sijoitustavat toisiaan sijoitussalkun vakauttamisen muodossa. Siksi molempiin sijoitusmuotoihin, tai oikeastaan mahdollisimman moneen sijoitustapaan, tutustuminen kannattaa. Osakesäästötili, ETF ja rahastot sopivat samaan salkkuun sulassa sovussa.

Kenelle osakesäästötili sopii ja kenelle ei?

Osakesäästötilin hyöty korostuu etenkin aktiivisen osakesijoittajan tapauksessa, sillä välttämättömien veroseuraamusten puuttuessa kaupankäynti on huomattavasti joustavampaa. Näin myyntivoitot saadaan kiinni korkoa korolle -ilmiöön helposti ja nopeasti uusien sijoitusten muodossa. Osaketili on hyvä sijoitustili myös sellaiselle sijoittajalle, joka on päässyt kiinni runsaita osinkoja maksavien yritysten osakkeisiin. Jos osinkojen sijaan osakkeen sijoitusetu muodostuu sen arvonnoususta, osaketili ei tarjoa etua arvo-osuustiliin verrattuna. Tätä puoltaa myös arvo-osuustilin hankintameno-olettama, jota tosin voi hyödyntää vain yli kymmenen vuoden sijoituksissa.

Kannattaako osakesäästötilin avaaminen lapselle? Korkoa korolle -ilmiön näkökulmasta katsottuna vastaus on kyllä, ehdottomasti. Osaketili on vanhemmalle tai vaikkapa isovanhemmalle verotuksellisesti helppo tapa kartuttaa pesämunaa koron sitä kasvattaessa. Verot erääntyvät maksettaviksi sijoitustilin varoja nostettaessa, johon voidaan luovuttaa oikeus esimerkiksi lapsen täysi-ikäistyessä. Toki lahjavero tulee osaksi kuviota 4999 euron rajalla tilin luovutuksen yhteydessä.

Osakesäästötilin puolesta puhuvat myös perinnölliset seikat: sijoittajan kuoleman tapauksessa tilin hallintaoikeus siirretään perijälle siten, että sijoitustilille kertyneitä tuottoja ei veroteta erikseen vaan osakkeiden arvo arvotetaan kuolinhetken käyvällä arvolla ja vero määräytyy perintöveron mukaan. Tuotot, eli osakesäästötilin osingot ja osakkeiden arvonnousu jäävät siis vain perintöveron alaiseksi koko osaketilin arvon verotuksen mukana. Osaketili voi siis olla hyvä valinta sijoituksille, jotka halutaan siirtää sukupolvelta toiselle.

osakesäästäminen

Miten osakesäästötilin perustaminen onnistuu?

Finvesting tulee seuraavaksi kertomaan, miten osakesäästötilin avaaminen käytännössä onnistuu. Kerromme eri palveluntarjoajista ja tarjoamme lopuksi vaihe vaiheelta etenevän ohjeen, jonka myötä pääset konkreettisesti aloittamaan osaketilille säästämisen.

Mitä kautta osakesäästötili kannattaa avata?

Osakesäästötilin ollessa vielä suhteellisen uusi juttu ja tämän sijoitusinnovaation rajautuessa maantieteellisesti Suomeen, valinnanvaraa on rajatusti, mutta riittävästi. Sopivinta osaketilin tarjoajaa valitessa kannattaa kiinnittää huomiota seikkoihin, kuten osaketilin avaamisen kustannuksiin sekä rahanostojen kuluihin, palvelun luotettavuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen. Jos kaikkien eri osaketilejä tarjoavien tahojen läpikahlaaminen ei innosta, Finvesting on koonnut sijoittajaa varten listan täysin luotettavista toimijoista, joista voit valita suosikkisi kriteeriesi tai esimerkiksi asiakkuushistoriasi perusteella. Palveluntarjoajia on alalla vielä valitettavan vähän johtuen tämän sijoittamistavan tuoreudesta. Huomaathan, että toimijoita ei ole tietenkään listattu minkäänlaiseen parhausjärjestykseen.

 • Suomessa toimivat pankit; Luotettavia osaketilin avausmahdollisuuden tarjoavia Suomessa toimivia pankkeja ovat tähän mennessä muun muassa DanskeBank, Nordea ja OP. Palveluntarjoajia pankkien saralla voi kuitenkin olla tulossa lisää. Kiinnitä kuitenkin huomiota palveluiden kuluihin, ne voivat vaihdella jonkin verran ja esimerkiksi asiakkuussuhteella voi olla niihin vaikutuksensa.
 • Nordnet: Pohjoismaiden suosituin osake- ja rahastovälittäjä, jolla on konttorinsa myös Helsingissä. Kansainvälisistä markkinoista huolimatta tarjolla on myös suomalainen osakesäästötili.

Osakesäästötilin avaaminen vaihe vaiheelta

Olet siis kiinnostunut tutustumaan osakesäästämiseen tai ehkäpä sinulla on siitä jo tuntumaa, mutta haluat nyt selvittää, mistä osakesäästötileissä on käytännössä kyse ja miten niihin säästämisessä pääsee alkuun. Pääset seuraavia vaiheita seuraamalla perustamaan oman osaketilisi ja aloittamaan sijoitustilille säästämisen.

 1. Saavuta riittävät pohjatiedot osakesäästötilille säästämiseen liittyen esimerkiksi tämä artikkeli läpi lukemalla. Suosittelemme myös Osakesijoittamisen perusteet -artikkelimme lukemista, sillä osakkeiden toiminnan ymmärtäminen tukee myös osaketilin toiminnan periaatteiden ymmärtämistä.
 2. Tee sijoitussuunnitelma. Mikä on alkusijoitussummasi? Millä summalla ja kuinka usein haluat säästää rahaa osaketilille? Muista, että osaketili on vain osa hyvin hajautettua salkkua. Mihin muihin sijoituksiin haluat hajauttaa salkkusi? Kuinka suuren osuuden salkustasi haluat osaketilin kattavan? Täydennätkö salkkua rahasto-osuuksilla? Aiotko ryhtyä säännölliseksi osakesäästäjäksi?
 3. Avaa käyttäjätunnus edullisessa ja tarpeisiisi vastaavassa osaketilioption tarjoavassa palvelussa. Jotta valinta osuu oikeaan, lue lisää eri tarjoajista, joita listasimme aiemmin.
 4. Kartoita mihin osakkeisiin haluat sijoittaa. Tämä vaihe on onnistuneiden osakekauppojen kannalta tärkein. Tutustu osakkeen taustalla toimivaan yritykseen hutiostojen välttämiseksi, jotta olet kartalla osakkeen hinnan kehityksestä ja tuottopotentiaalista. Yritys voi olla kotimainen tai ulkomainen.
 5. Suorita ensimmäinen ostosi. Tässä vaiheessa sinun tulee syöttää se osakemäärä, jonka haluat ostaa. Tunnistat oikean osakkeen sen kirjainsymbolista. Kirjaintunniste kannattaa tarkastaa muutamaan kertaan aivan varmuuden vuoksi ennen ostotapahtuman päättämistä, sillä näppäilyvirhe tässä vaiheessa voi tulla kalliiksi.
 6. Suuntaa ajatuksesi kohti osakesalkkusi hajauttamista ja mieti, mitkä osakkeet tai muut sijoitusmuodot stabiloisivat sijoitussalkkuasi ja ryhdy toimiin salkun tasapainottamiseksi.
 7. Onnittelut, näin helppoa sijoitustilin avaaminen ja ensimmäisten osakkeiden ostaminen on! Nyt on hyvä hetki miettiä omaa pitkän tähtäimen sijoittamissuunnitelmaa ja suhteuttaa se omiin tavoitteisiinsa; miten tästä eteenpäin? Minkälaisilla summilla haluan jatkaa sijoittamista vaikkapa kuukaudessa?

Jos avaat osaketilin toisen henkilön (esimerkiksi lapsen tai lapsenlapsen) puolesta, nämä vaiheet voivat olla hieman erilaiset.

Sijoittamisen riskit

‘Osakesäästötili’-sanaan piilotettu ‘säästötili’ voi maalata joillekin sijoittajille valheellisen kuvan sijoitustavan passiivisesta luonteesta. Näin ei kuitenkaan ole, vaan aina osakkeilla kauppaa käytäessä on huomioitava osakesijoittamisen riskit. Näillä tileillä kaupankäynnin yksikkönä ja kohteena ovat osakkeet. Aivan kuten suorien osakesijoitusten tapauksessa, osaketilin sijoitusten tuottoa ja menestystä tulee tarkkailla ja tilin osakejakaumaa ohjata tuoton säilyttävään tai tuottoa kasvattavaan suuntaan. Hallinnoimaton ja unohdettu tili voi jättää jälkeensä isot tappiot. Itse asiassa tappioiden minimointi on verotuksen kannalta osaketilin tapauksessa ensisijaisen tärkeää, sillä tappiollisen tilin sulkemisen tapauksessa luovutustappion voi vähentää vasta kun kaikki tilin kaikki osakkeet on myyty ja varat kotiutettu. Tappioita ei huomioida vähennyskelpoisina yksittäisten nostojen aikana.

Osakkeiden riski on vääjäämättä maltillisia rahastoja ja ETF-rahastoja korkeampi, joten Finvesting muistuttaa jälleen, että sijoitusten hajauttaminen on valtavan tärkeää ja osaketilin lisäksi salkkua kannattaa hajauttaa myös maltillisemmilla ja siten riskeiltään matalammilla sijoituksilla. Varoituksen sanoista huolimatta emme halua latistaa intoasi kokeilla osakesijoittamista, sillä osakesäästötili on erinomainen tapa aloittaa tämän sijoitusmuodon parissa. Osakesijoittaminen mahdollistaa parhaimmillaan hyvän, joskus erinomaisen tuoton, joiden rinnalla rahastot tuottoineen kalpenevat. Muista, että sijoitusmuotoja valittaessa kyseessä ei ole kuitenkaan joko-tai, vaan sekä-että. Osakesäästötili, rahastot ja ETF sopivat samaan salkkuun erinomaisesti.

Osakesäästötili 2024

Vuosi 2024 voisi olla osakesijoittamisen vuosi – mitä sanot? Vaikka osakesäästötili on vielä alalla varsin tuore sijoitusmuoto, tarjoaa se vääjäämättä mielenkiintoisia mahdollisuuksia osakesijoittamisen aloittamiseen. Vaikka osaketilirintamalla voi vielä tapahtua muutoksia ja maailmassa vain muutos on pysyvää, olettakaamme, että muutokset ovat suotuisia. Ehkä ulkomaisiin pörssiyhtiöihin sijoittamisen verotehokkuus paranee? Ehkäpä useampi pankki intoutuu tarjoamaan mahdollisuuksia osaketilille säästämiseen? Ehkäpä sinussa piilee todellinen osakesijoittajamestari?

Muista, että sijoittamisessa paras liike on aloittaa se ja suurin riski on olla aloittamatta lainkaan. Vaikka osakesäästötili ei olisi sinun juttusi, aiheeseen syventyminen ja sen kokeileminen tulee olemaan opettavaista. Ainoa tapa selvittää millainen olet sijoittajana, on ryhtyä toimeen ja tässäkin kontekstissa aika on rahaa ja vitkuttelu ja empiminen maksavat. Siksi Finvesting suositteleekin sinua ryhtymään toimeen saman tien. Kynnystä aloittaa ei kannata kasvattaa liian isoksi, sillä tekemällä oppii. Jos osaketili ei kuulostanut sinulle parhaalta tavalta aloittaa, tutustu toki muihin sijoitustapoihin keskittyviin artikkeleihimme. Sijoitussalkku ei ole koskaan valmis, vaan muuttuu matkan varrella opin ja kokemuksen karttuessa. Jos aloitat pienin pääomin, riski on matala, mutta oppimiskäyrä sama kuin isommillakin paukuilla. Onnea matkaan! Toivomme, että sisältömme auttaa sinua matkan varrella.

Usein kysytyt kysymykset

Kyseessä on tili, joka mahdollistaa sekä kotimaisten, että ulkomaisten yritysten pörssilistattujen osakkeiden ostamisen ja myymisen ilman välittömiä verovaikutuksia.

Hajauttaminen tarkoittaa sijoitusten jakamista eri osa-alueisiin esimerkiksi maantieteellisten, toimialapohjaisten tai sijoitusinstrumentteihin liittyvien kriteerien perusteella sijoitusriskin madaltamiseksi. Hajauttaminen on kuvainnollisesti munien jakamista mahdollisimman moneen eri koriin.

Et. Yksi henkilö saa omistaa kerrallaan vain yhden tällaisen tilin, eikä niitä saa siis avata esimerkiksi useampaan eri pankkiin. Rikkomuksista seuraa rangaistus.

Korkoa korolle -ilmiön näkökulmasta katsottuna vastaus on kyllä. Osaketili on vanhemmalle tai vaikkapa isovanhemmalle verotuksellisesti helppo tapa kartuttaa lapselle pesämunaa koron sitä kasvattaessa. Verot erääntyvät maksettaviksi sijoitustilin varoja nostettaessa, ja tilin hallinnointioikeus voidaan luovuttaa lapselle hänen täysi-ikäistyessään. Toki lahjavero tulee huomioida (alarajana 4999 euroa) tilin luovutuksen yhteydessä.

Osaketili on osakepiensijoittajien kannalta verotehokkaampi tapa sijoittaa osakkeisiin, sillä tilin sisällä tapahtuneesta vaihdannasta ei tarvitse maksaa veroa, vaan vero koituu maksettavaksi vasta tilin sisältöä realisoidessa. Suorien osakesijoitusten tapauksessa pääomatulonveroa tulee maksaa yksittäisten myyntien yhteydessä.

Hankintameno-olettama tarkoittaa sijoittajan kykyä hyödyntää 40% olettamaa sijoituksen kuluista osakkeiden osto- ja voitonhankintakulujen todellisen arvion laskemisen sijaan. Hankintameno-olettamaa voidaan hyödyntää arvo-osuustilin tapauksessa, mutta osakesäästötilin tapauksessa ei.

Korkoa korolle tarkoittaa, että sijoittamasi pääoman korot kasvavat korkoa alkupääoman lisäksi.