Mikä on DeFi?

Juuri nyt DeFi (suomeksi hajautettu rahoitusala) on yksi kryptomaailman suurimmista trendeistä: kaikki käyttävät sanaa ´DeFi´ (decentralized finance = hajautettu rahoitusala), mutta mitä se tarkoittaa? Finvestingillä yritämme selittää DeFin tarkoituksen mahdollisimman yksinkertaisesti. Voit pitää tätä oppaanasi DeFin salaisuuksiin.

Bitcoin on kryptovaluutta, joka luotiin sujuvoittamaan maksujen tekoa ympäri maailmaa, mutta rahansiirto on vain osa koko rahoitusjärjestelmästä. Käytämme useita palveluita, jotka liittyvät rahaan, kuten lainoja, säästösuunnitelmia, vakuutuksia, asuntolainoja ja sijoitusrahastoja muiden muassa.

Maailman rahoituslaitokset ovat hajautettuja tarkoittaen, että maailmanlaajuista talousmaisemaa valvovat vain muutamat viranomaiset. Olemassa olevan järjestelmämme keskitetty toiminta on alttiina useille heikkouksille, kuten petoksille, korruptiolle sekä huonolle hallinnalle.

Onneksi näihin asioihin voidaan puuttua, jos talousjärjestelmä on hajautettu lohkoketjuteknologian avulla.

Tässä kohtaa hajautettu talous astuu kehiin toimivalla ratkaisulla: DeFi on avoin rahoitusliike, joka tähtää avoimeen, vapaasti käytettävissä olevaan, säätiöttömään ja läpinäkyvään talousjärjestelmään, sekä lupaa poistaa kolmannet osapuolet, kuten vaihtopalvelut, välityspalkkiot ja pankit kokonaan.

Poistamalla nämä välikädet DeFi suoraviivaistaa rahoitusprosesseja sekä työnvirtaa nopeuden, kulujen ja saatavuuden osalta.

DeFi – Ominaisuudet

Ymmärtääksemme mitä DeFi on, tulee tietää, että hajautettu rahoitusala ei keskity uudelleenkeksimään, vaan pikemminkin mullistamaan olemassa olevan rahoitusalan maiseman poistamalla sen heikkoudet. Nämä DeFin kolme ominaisuutta tekevät juuri sen:

Yhteentoimivuus

Eri lohkoketjut voivat kommunikoida keskenään tai nähdä tietoja, saada pääsyn niihin tai jakaa niitä ilman välikäsien tarvetta, kuten esimerkiksi vaihdoissa. Tällainen tiedon vapaa eteneminen auttaisi kasvattamaan aikaväliäsi sekä vaikutustasi riippumatta mitä lohkoketjurunkoa käytät. Tämä sisältää myös todellisten varojen siirtämisen lohkoketjujen ekosysteemiin.

Koostuvuus

Yleisesti tunnettu nimityksellä rahalegot. Tämä toiminto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden vuorovaikuttaa monimutkaisten rahoitustuotteiden kanssa, jotka integroivat erilaisia DeFi-sovelluksia tai dAppseja. Voimme demonstroida tätä legopalikoiden avulla.

Legot ovat palikoita, joita käytetään rakentamiseen, mutta myöhemmin nämä rakennelmat voidaan yhdistää täysin erilaisen rakenteen luomiseksi, sillä legopalikoiden järjestystä on helppo muuttaa. DeFin tapauksessa olemassa olevia sovelluksia voidaan yhdistää jonkin täysin uuden luomiseksi.

DeFi käyttää koostuvuutta täyttääkseen usein protokollien ja niiden käyttäjien ainutlaatuiset käyttötapausvaatimukset. Jostain, jota alussa pidettiin outoutena, on nyt tullut yksi DeFin pääominaisuuksista.

Ohjelmoitavuus

Kryptovaluuttoja voidaan ohjelmoida suorittamaan prosesseja, toimintoja sekä rutiineja automaattisesti. Siksi on mahdollista rakentaa vaihtoja, vakuutusyhtiöitä, luotonantoja ja useita muita erilaisia hajautettuja rahoitussovelluksia. Luodaksemme hajautetun rahoitusjärjestelmän meidän tulee kehittää tai käyttää jo olemassa olevaa infrastruktuuria hajautettujen palveluiden pyörittämiseksi.

Käytämme Ethereumia pääsääntöisenä alustana kirjoittaaksemme hajautettuja rahoitusohjelmia tai sovelluksia, jotka tunnetaan myös nimellä dApps. Tämä johtuu Ethereumin ympärille DeFin sisällä luodusta ekosysteemistä alustan tarjousten joustavuuden vuoksi. Laajalle levinneen suosion vuoksi siitä on tullut standardi Defin ratkaisuille.

Vaikka muitakin alustoja, kuten Bitcoinia, voidaan käyttää DeFi-tuotteiden tekemiseen, sovelluksen teko Bitcoinilla on erittäin monimutkaista verrattuna Ethereumiin, joka tarjoaa helppokäyttöisyyttä ja joustavuutta. Mitä enemmän ohjelmoitavuutta on tarjolla, sitä mahdollisemmiksi kehittyneet ja paremmat sovellukset tulevat.

Näitä automatisoituja ohjelmia kutsutaan nimellä älysopimukset ‘, jotka toimivat puolueettomina automatisoituina välikäsinä, jotka vaihtavat arvoa vain, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Tämä tapahtuu hajautettuun tyyliin tarkoittaen, että voimme määrittää tietyt säännöt palvelun toimimiseen liittyen, mutta kun kyseiset säännöt otetaan käyttöön ei niitä voida enää muuttaa. Voit esimerkiksi luoda älysopimuksen rahan lähettämiseksi ystävällesi vain silloin, kun hänen lompakkonsa saldo on alle 100 dollaria.

On harvinaista, että DeFi-tuotteet hyödyntävät kaikkia kolmea hajautetun rahoitusalan ominaisuutta ja useimmat ratkaisut luottavat yleisesti ohjelmoitavuuteen älysopimusten kautta.

defi

DeFi:n tärkeimmät käyttötapaukset

Vaikka DeFin lähtökohdat ovat samat, kuin perinteisellä rahoitusalalla, on DeFillä joitain mielenkiintoisia käyttötapauksia. Vilkaisemme niistä tärkeimpiä.

1.   Luotonanto ja lainanotto

DeFi-luotonanto sallii koron ansaitsemisen staattisista kryptovaroistasi lainaamalla niitä ihmisille. Voit myös lainata tallettamalla kryptovaroja pantiksi ilman kolmansia osapuolia, kuten pankkeja.

Voit ottaa lainoja kryptovaroilla ilman tietojen luovuttamista tai pitkiä odotusaikoja toisin kuin perinteisissä pankeissa, jotka huomioivat useita yksityiskohtia korkeampien korkojen ohella ansaitakseen lainoja antaessaan. Tämä on ollut DeFin sekä kryptovaluutan yksi vahvimmista ja suosituimmista sovelluksista niiden perustamisesta lähtien.

DeFi-luotonanto toimii kuten tavallinen pankki myöntäessään luottoa yksityishenkilölle tai yritykselle, mutta prosessi on nopeampi eikä kysymyksiä kysytä, ja se voi tarjota paljon enemmän, kuin tavanomaiset lainausjärjestelyt. Alla listattuina löytyy muutamia mielenkiintoisia pointteja, joiden ansiosta DeFi-luotonanto- ja lainanotto ovat ylivoimaisia perinteiseen pankkijärjestelmään verrattuna.

  • Dynaaminen: Perinteiset lainajärjestelyt saavat kiinteän rahoituskustannusmallin ennakoita varten. Mielenkiintoista kyllä, tunnetuimmat DeFi-lainasopimukset tarjoavat nykyisin muuttuvia korkotasoja, jotka muuttuvat automaattisesti protokollan taloudellisen tilanteen mukaan.
  • Säätiötön ja varma: Koska luotonanto- ja lainanottoprosesseissa ei ole mukana ihmisiä, koko prosessi on säätiötön, sillä tieto tallennetaan lohkoketjuihin läpinäkyvästi eikä tietoja voida muuttaa lainanottajan tai luotonantajan toimesta. Suurin osa näistä protokollista tutkitaan huipputurvallisuusfirmojen toimesta tarkasti rahojen turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Vaivatonta: Koska kaikki toiminta tapahtuu älysopimusten kautta, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Passiivisesta tulosta tulee todellakin passiivista, kun korot kerätään (päivittäin tai tunneittain) automaattisesti eikä sinun tarvitse nostaa sormeasikaan.

DeFin lainaustoiminto on ylivakuutettu tarkoittaen, että käydessäsi kauppaa omaisuuserällä, tässä tapauksessa kryptovaluutalla, raha on lukittuna älysopimuksessa, jota kutsutaan vakuudelliseksi velkasopimukseksi. Vastikkeena saatu raha on kuitenkin vähemmän, kuin vakuuden todellinen arvo. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että jos vakuuden arvo putoaa, talletettu krypto voidaan likvidoida devalvaation korvaamiseksi.

2.  Hajautetut vaihdot (DEXit)

Hajautetut vaihdot (DEXit) ovat keskitettyjen kryptovaihtojen vastakohtia. Niiden ansiosta kryptokaupankäynti voi tapahtua hajautetulla tai vapaasti käytössä olevalla tavalla eikä asiakkaiden tarvitse luovuttaa kolikoitansa kolmansien osapuolien huostaan.

Hajautetut vaihdot ovat linjassa kryptovallankumouksen alkuperäisen tavoitteen kanssa; täysi hajautus, jolloin vaihtojen tekemiseksi henkilöllisyyttä ei tarvitse varmentaa eikä kuluja tule. Suosittuja DEXejä ovat Bancor, IDEX, Binance DEX, Uniswap, SushiSwap, jne.

3.  Vakausvaluutta

Ymmärtääkseen DeFiä täysin, tulee olla tietoinen vakausvaluutasta sekä sen roolista alan kasvussa. Kryptovaluutta tunnetaan epävakaudestaan ja siksi monet epäröivät kryptomarkkinoihin sijoittamista. Kryptovaluutan epävakauden ehkäisemiseksi luotiin vakausvaluutta.

Nimi itsessään jo kertoo, että valuutta on vakaata ja tämä on mahdollista, sillä vakausvaluutan arvo sidotaan usein johonkin käsinkosketeltavaan, oikean maailman omaisuuserään, kuten Fiat-valuuttoihin tai jalometalleihin, kuten kultaan. Vakausvaluutta pyrkii toimimaan siltana krypto- ja Fiat-valuuttojen välillä ja tarjoamaan kuluttajille parhaat palat molemmista maailmoista. DeFiä on vaikea kuvitella ilman vakausvaluuttaa.

Olemassa on kolmea erilaista vakausvaluuttaa:

  • Fiat-vakuudellinen vakausvaluutta

Fiat-vakuudelliset vakausvaluutat säilyttävät Fiat-käteisvarantoja vakuuksina voidakseen luovuttaa kohtuullisen summan kryptokolikoita. Erityyppiset vakuudet voivat sisältää erilaisia jalometalleja, kuten kultaa tai hopeaa, tai käyttöhyödykkeitä, kuten öljyä. Suurin osa nykypäivän Fiat-vakuudellisista vakausvaluutoista käyttää Yhdysvaltain dollarin varantoja.

Näistä varannoista huolehtivat itsenäiset huoltajat tai valvojat, joiden varmistetaan noudattavan tarvittavia määräyksiä. Tether (USDT) ja TrueUSD ovat kaksi suosittua kryptovaluuttaa, jotka on kiinnitetty Yhdysvaltain dollariin.

  • Krypto-vakuudellinen vakausvaluutta

Nämä kolikot käyttävät kryptovaluuttaa vakuusvarantoina, mutta koska krypton luonne on epävakaa, ovat kyseiset kolikot ylivakuudellisia. Tämä tarkoittaa, että suurempiarvoista kryptovarantoa ylläpidetään, jotta vakausvaluutan arvo olisi matalampi.

Jos esimerkiksi talletat 1000 dollarin edestä Ethereumia, saatat saada kryptotuettua vakausvaluuttaa 500 dollarin arvosta. Vakautta ylläpidetään myös jatkuvien auditointien ja tarkkailun avulla. Maker DAOn DAI on kolikko, joka on kiinnitetty Yhdysvaltain dollariin ja on Ethereum-tuettu.

  • Vakuudeton vakausvaluutta

Kyseiset kolikot eivät käytä minkäänlaisia varantoja, mutta toimivat keskuspankin tavoin, sillä ne ylläpitävät vakaan hintansa algoritmien avulla. Kolikkotarjonta riippuu kysynnästä, jota älysopimukset hallitsevat.

DeFillä on paljon muitakin käyttötarkoituksia, kuten vakuutukset, varojen hallinta sekä johdannaiskauppa.

Suositut DeFi-protokollat ja kuinka niiden avulla voi ansaita rahaa

Useita projekteja on ilmestynyt Defin maisemaan ja monet näyttävät lupaavilta, sillä sadat ihmiset käyttävät niiden kryptoa tehdäkseen rahaa passiivisella tavalla. Projektit, kuten Maker, Aave, Compund, Synthetix, QDAO ja muut muuttavat DeFiä lopullisesti. Nämä protokollat tarjoavat useita palveluita, kuten kaupankäyntiä DEXeillä, rahantekoa ´yield farmingilla´ tai vakausvaluuttaa sijoittamalla. Korkoja voi kerätä antamalla luottoa tai ottamalla lainaa ja asuntolainoja.

Saatavilla on satoja DeFi-projekteja, mutta osa tarjoaa parempaa tuottoa, kuin toiset. Vilkaisemme nyt käytetyimpiin DeFi-protokolliin sekä parhaimpiin DeFi-rahakkeisiin ja käymme läpi, kuinka niiden avulla voi ansaita:

Aave

Aave on avoin, vapaa protokolla, jossa voit ansaita korkoa talletuksistasi ja lainata varoja. Se on nykyään DeFin johtavien luotonantoprotokollien joukossa ja jopa ohitti Compundin elokuussa 2020 tullakseen DeFin ykkösluotontantoprotokollaksi TVL:n suhteen.

Aave tarjoaa päivittäisiä korkotuottoja talletetuille kryptovaroillesi, joita käytetään tuottamaan likviditeettiä luotonantopooleille. Poolien likviditeetin ja lainauskysynnän yhteys määrittää korkotason. Kun lainakysyntä kasvaa, vähentää se saatavilla olevaa likviditeettiä, nostaa lainakuluja ja sijoittajat saavat enemmän tuottoa.

Varoja talletettaessa saa ´aTokeneita´, Aaveen korollista vakausvaluuttaa, jotka on kiinnitetty 1:1 talletettuihin varoihin. Kun talletetut varat on nostettu, ansaittu korko kerätään ja maksetaan tilillesi automaattisesti.

Aave mahdollistaa 16 erilaisen EC-20-tokenin ja vakausvaluutan lainaamisen, jolloin korkoa kertyy ja se tulee maksaa lainauskauden lopussa. Vakaan ja vaihtuvan korkotason välillä on mahdollista valita.

Maker

MakerDAO on avoin DeFi-protokolla, joka on DAI:n takana (Ethereum-tuettu vakausvaluutta). Se sallii DAI:n luomisen sitomalla kryptovaroja vakuudeksi. Tällä hetkellä alusta tukee KNC, ZRX, MANA, wBTC, ETH, USDC-A, USDC-B, BAT, tUSD, jne. ja tämä lista kasvaa mitä todennäköisemmin tulevaisuudessa.

MakerDaolla ansaitseminen on helppoa; tee tili ja talleta kryptovaluuttaasi sille. Tehdyllä DAI:lla voi jopa ostaa kulutustuotteita MakerDaon ekosysteemissä kryptovaroja käyttämättä. Makerista tuli ensimmäinen DeFi-projekti, joka ylitti miljardi dollaria lukituskokonaisarvon suhteen (TVL).

Kryptoilla korkoa voidaan ansaita käyttämällä Makerin protokollaa Dai Savings Rate (DSR), joka sallii käyttäjien lukita krypto-omistuksensa vakuuksiksi, jotka voidaan avata milloin tahansa maksamalla Ethereum-verkostokulut.

Compound

Compound toimii samoin kuin Aave; vakuutesi vaihdetaan Compound-tokeneihin (cTokenit). Jos esimerkiksi talletetaan 100 dollarin arvosta ITH:ta Compoundissa saadaan 100 dollarin arvosta CEMT:tä takaisin. Aivan kuin Aave-protokolla, Compound-protokollakin maksaa käyttäjilleen heidän tarjoamastaan likviditeetistä, joko lainaamalla tai osuuksilla.

Curve

Curve on hajautettu vaihto- ja likvidointipooli, joka sallii käyttäjien käydä kauppaa vakausvaluutalla. Se hyväksyy tällä hetkellä seuraavat: DAI, BUSD, sUSD, TUSD, USDC, USDT sekä BTC. Curvella on 7 likviditeettipoolia ja voit ansaita CRV-tokeneita (Curven natiivihallintotokenit).  Talletettuasi varasi vastaanotat vastapuolen likviditeettitokeneita. Palkintoja on mahdollista kasvattaa jopa 2,5 kertaisesti äänestyslukitsemalla CurveDAOssa.

Synthetix

Synthetix on ensisijaisesti hajautettu vaihtopalvelu, joka tekee kauppaa ja liikkelle laskee synteettisiä varoja. Se pitää yllä myös panostuksen kannustinjärjestelmää. Synthetix ei vaadi minkäänlaista henkilökohtaista tunnistautumista.

Synthetixin valtava etu on se, että se pystyy luomaan markkinat oikean maailman varoille, kuten osakkeille maailman ekosysteemissä. Tallettamalla ekosysteemissä likviditeettipooliin lyödään uusia syntetisaattoreita, joilla käydään kauppaa vaihtopalvelussa ja osa kauppakuluista jaetaan palkintoina likviditeetin tarjoajille.

Toivottavasti DeFin olemus ja käyttö on nyt selkeämpää ja voit lähteä mukaan DeFin ekosysteemiin ansaitsemaan ehkä jopa omaa rahaa.

Mitkä ovat DeFi:n huonot puolet?

  • Vaihtelevat transaktioprosentit Ethereum -lohkoketjussa tarkoittavat, että aktiivinen kaupankäynti voi tulla kalliiksi.

  • Riippuen siitä, mitä dApp -laitteita käytät ja miten käytät niitä, sijoituksesi voi kokea suurta volatiliteettia – tämä on loppujen lopuksi uutta tekniikkaa.

  • Sinun on pidettävä omaa kirjanpitoa verotusta varten. Voit lukea lisää kryptovaluuttojen verotuksesta Suomessa täältä.

Usein kysytyt kysymykset

Tähän kysymykseen ei tällä hetkellä ole tarkkaa vastausta, mutta tulevaisuus näyttää valoisalta DeFille, sillä siitä on tulossa pikkuhiljaa osa valtavirtaa. DeFin teknologiset edistysaskeleet tapahtuvat nopeammin kuin koskaan, sillä uusia innovatiivisia ideoita pulpahtelee pintaan päivittäin. Vuosi 2021 näyttää hyvältä vuodelta DeFille viimeaikaiset kehitysaskeleet huomioiden.

Kyllä, lähes kaikkien DeFin projektien tai protokollien tulee noudattaa taloudellisten sääntelytoimenpiteiden lisenssejä toimiakseen, olivat ne hajautettuja tai keskitettyjä. DeFin ansiosta taloudelliset vahtikoirat (kuten SEC) ovat alkaneet kiinnittää kryptomaailmaan huomiota enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Kyllä, digitaalinen lompakko on edellytys DeFin parissa puuhastelulle. Olemassa on useita lompakkovaihtoehtoja, joita voi käyttää DeFi-sovellusten kanssa vuorovaikuttamiseen — MetaMask, WalletConnect, TrustWallet ja Argent kaikista suosituimpina.

Kyllä, tarvitset kryptovaluuttaa ottaaksesi osaa DeFiin. Koska Ethereum on sen valittu alusta, suurin osa DeFin projektitokeneista perustuvat ERC-20-standardeille. Siksi olisi hyvä omistaa Ethereitä helppouden vuoksi.

Kyllä, lähes jokainen protokolla käy läpi älysopimusten auditointeja, joilla varmistetaan koodipohjan turvallisuus, ja että niissä ei ole bugeja tai heikkouksia. Suurin osa suosituista protokollista on ottanut käyttöönsä tiukat turvallisuustoimenpiteet varmistaakseen asiakkaiden kryptovarojen turvallisuuden. On kuitenkin järkevää tehdä omaa pohjatutkimusta ennen mihinkään projektiin sijoittamista.