Treidaaminen

Sijoittaminen treidaamalla on jo populaarikulttuurista tuttu tapa äkkirikastua ja käydä kauppaa osakkeilla. Tämä hektiseen toimintaan ja markkinoiden hermoilla pysymiseen perustuva sijoitustapa vaatii sijoittajalta kylmiä hermoja sekä taitoa. On totta, että harva meistä on huipputreidaaja verenperintönä, ja ryysyistä rikkauksiin -onnistumistarinoiden lisäksi olemassa on vähintään yhtä monta tarinaa, joissa osakesijoitukset ovat menneet täysin päin honkia. Tämän artikkelin tarkoituksena ei ole ihannoida tai demonisoida treidaamista, vaan kertoa siitä neutraalisti, jotta voit itse päättää, sopiiko treidaaminen juuri sinulle.

Mitä treidaaminen on?

Käytännössä treidaaminen on nopeaa kaupankäyntiä eri sijoitustuotteilla. Usein treidaustarinoissa korostuu etenkin osakkeiden ostaminen ja myyminen, mutta osakkeiden lisäksi treidata voi oikeastaan mitä tahansa sijoitustuotetta, jonka arvonmuutoksilla voi tehdä voittoa. Osakkeiden lisäksi yleisiä treidaustuotteita ovat esimerkiksi valuutat ja kryptovaluutat sekä indeksit, joissain tapauksissa myös raaka-aineet kuten öljy.

Treidaamisen tavoitteena on siis maksimoida tuotot mahdollisimman lyhyellä aikavälillä. Tämä vaatii treidaajalta kykyä ennustaa pörssin tapahtumia ja sijoittajamassojen liikkeitä. Täten treidaus eroaa pitkäjänteisestä sijoittamisesta hyvin oleellisesti; siinä missä osakesalkkuaan hitaasti kartuttava sijoittaja pyrkii ymmärtämään omistamansa yhtiön näkymiä pitkällä aikavälillä esimerkiksi osingonmaksukyvyn näkökulmasta, treidaaja keskittyy sijoitustuotteen lyhyen aikavälin hinnanmuutoksiin ja voittoa tehdään juuri sijoitustuotteen volatiliteetilla, eli sijoitustuotteen tuoton keskihajonnalla (kansan kielellä hinnan vaihtelulla). Käytännössä treidaaminen perustuu lyhyen aikavälin ennustuksiin kurssin korkeimmista ja matalimmista kohdista, joissa voitot maksimoidaan sijoitustuotetta myymällä ja ostamalla. Aivan kuten missä tahansa kaupankäynnissä, treidauksessa voittoa tehdään myymällä kallista ja ostamalla halpaa.

Treidaamisen riskitaso

Treidaaminen on suhteellisen riskialtis tapa sijoittaa. Ensinnäkin riskitasoa nostaa sijoittamisen nopea aikaväli. Pitkäjänteisessä sijoittamisessa ajallinen hajautus vuosille tai jopa vuosikymmenille madaltaa sijoittamisen riskiä, kun taas treidaamisessa sijoitustuotteista pyritään pääsemään eroon mahdollisimman pian mahdollisimman korkealla voitolla.

Tämän lisäksi treidaamisen riskitasoa lisää kaupankäynnin volyymi. Koska yksittäiset treidausvoitot eivät ole useinkaan kovin suuria, kauppaa käydään määrällisesti paljon voittojen maksimoimiseksi. Täten myös suuri kaupankäynnin volyymi nostaa osaltaan treidaamisen riskiä ajallisen hajautuksen vähyyden lisäksi.

Treidaamiseen liittyykin olennaisesti riskinhallinta, joka onnistuu erilaisia sijoitusstrategioita seuraamalla. Tämän lisäksi toki myös kokemus treidaamisessa laskee sijoitusmuodon riskiä. Riskinhallinnasta ja kokemuksesta huolimatta treidaus on riskialttiimpi tapa sijoittaa kuin pitkäjänteinen osakesijoittaminen. Toki korkeamman riskin kääntöpuolena on myös mahdollisesti korkeampi tuotto.

Treidaaminen

Eri treidaus-strategioita

Olemassa on useita eri treidaustyylejä ja -strategioita, joiden perusteella treidaaja ostaa ja myy sijoitustuotteita. Tulemmekin seuraavaksi kertomaan muutamista eri treidaustyyleistä lyhyesti aakkosjärjestyksessä ottamatta kantaa niiden paremmuusjärjestykseen.

 • Arbitraasi-strategia: Perustuu markkinoiden hinnoitteluvirheiden hyödyntämiseen. Arbitraasistrategiassa kohdetta ostetaan ja myydään samanaikaisesti eri hintaan ja sijoittajan voitto syntyy eri markkinapaikkojen hintaeroista.

 • Kontrakauppa-strategia: Perustuu trendinvastaiseen kauppaan, jolloin sijoittaja myy sijoitustuotetta äkillisen arvonnousun aikaan kun arvon odotetaan laskevan pian. Strategia perustuu siis ennustukseen osakkeen hetkellisestä yliostamisesta.

 • Momentum trade -strategia: Perustuu uutistin ja nousevien sekä laskevien trendien tunnistamiseen. Momentum trading voi olla esimerkiksi osakkeiden ostaminen positiivisten uutisten myötä.

 • Range trade -streagia: Perustuu teknisten analyysien sekä osakkeiden vastustus- ja tukitasograafien hyödyntämiseen, jotta treidaaja osaa ostaa osakkeita mahdollisimman matalaan hintaan ennen arvonnousua. Kerromme teknisen analyysin perusperiaatteista hieman myöhemmin.

 • Scalping-strategia: Skalppaus perustuu myymiseen mahdollisimman pian, kun arvo muuttuu voitolliseksi. Tämä on hyvin hektinen treudaustyyppi ja vaatii kaupankäyntiä kymmeniä kertoja päivässä.

Kuten voit näistä muutamasta esimerkistä päätellä, treidaamista voi lähestyä muutamasta eri tulokulmasta ja usealla eri streategialla. Usein sijoittaja valitseekin jonkin strategian joko aikajänteen, myyntihetken ja seuraamiensa parametrien perusteella. Toki jokaisessa sijoitusstrategiassa on mukana aina aimo annos sijoittajan omaa persoonaa ja harkintakykyä, joka vaikuttaa lopputulokseen varmasti yhtä paljon kuin omaksuttu strategia.

Ajalliset strategiat

Edellä mainittujen strategioiden lisäksi strategioita ja treidaustyylejä jaotellaan usein myös niiden nopeuden perusteella. Täten edellä esitettyjen strategioiden lisäksi lukija voi törmätä verkossa treidaustyyppien jaotteluun myös seuraavasti:

 • Positiotreidaaminen: Treidaustapa, jossa treidaaja säilyttää sijoitustuotteen salkussaan suhteellisen pitkään, yleensä kuukausia tai vuosia. Positiotreidaaminen on siten hyvin lähellä perinteistä osakesijoittamista. Sijoittamisen tukena on yleensä tekninen analyysi ja fundamenttianalyysi, ja yleisenä toimintatapana on myös lyhyeksi myyminen eli shorttaaminen. Shorttaaminen tarkoittaa osakkeiden myymistä ennen niiden omistamista.

 • Päiväkauppa: päivätreidaus on intensiivistä pörssin aukioloaikana tapahtuvaa treidaamista, jossa sijoitustuotteita ostetaan ja myydään tiheään tahtiin. Voitto koostuu siis useista pienistä summista, joista kertyy useiden treidausten myötä suuria puroja. Päiväkauppa onkin se yleinen kuva, joka monilla maallikoilla treidaamisesta on.

 • Swing-treidaus: Tämä treidaustyyppi eroaa edellä mainituista strategioista siinä, että kyseessä on keskipitkällä aikavälillä tapahtuvaa treidaamista, jossa positiota voidaan pitää auki jopa muutamista päivistä kuukausiin. Treidausmuoto on siis nopeatahtisen treidaamisen ja pidemmällä aikavälillä tapahtuvan sijoittamisen välimuoto. Swing-treidaaja pyrkii hyötymään hintojen vaihteluista markkinoilla yleensä muutamien viikkojen säteellä. Swing-treidaajan työkaluna on tekninen analyysi, jolla ennustetaan kurssiliikkeitä sijoitustuotteen kurssigraafia seuraamalla. Kurssigraafeista etsitään esimerkiksi ostopaineesta kieliviä kynttilöitä, muodostelmia ja ennakkomerkkejä kurssien tulevista suunnista.

Kuten voit huomata, treidaaminen on mahdollista monella eri tavalla. Edellä mainitut treidausstrategiat ovat vain muutamia tapoja lähestyä treidaamista, eivätkä treidausstrategiat ole aina joko tai. Yllä esitetyistä käsitteistä osa on esimerkiksi osittain päällekkäisiä, ja treidaajan lopullinen sijoitusstrategia on yleensä loppujen lopuksi sekoitus eri metodeja. Osa käsitteistä limittyy myös muiden sijoitustyyppien kanssa, sillä esimerkiksi swing-treidaus voi olla monelle sijoittajalle tuttu tapa sijoittaa ilman, että he ovat edes tietoisesti swing-treidanneet.

Opas: Aloita treidaaminen näin!

Aloittelijan näkökulmasta treidaaminen saattaa näillä eväillä kuulostaa hyvin hankalalta. Pahimmillaan treidaamisesta kiinnostunut hylkää ajatuksen treidaamisesta jo hankalan termistön ja hienon kaluston puuttuessa. Todellisuudessa treidaamisen aloittaminen vaatii kyllä taustatietojen kartoittamista, mutta pränikkää monitorisettiä ja viimeisintä tietokonetta ei niinkään. Perusvarma tietokone, vakaa nettiyhteys ja halu oppia uutta vievät jo hyvin pitkälle. Kuten sijoittamisen tapauksessa aina, treidaamaankin oppii parhaiten sitä käytännössä harjoittelemalla, vaikka toki alussa on hyvä olla varovainen.

Lyhykäisyydessään treidaamisen voi aloittaa seuraavia vaiheita seuraamalla:

 1. Hanki aiheesta mahdollisimman paljon tietoa, minkä oletkin jo tämän artikkelin lukemisen myötä aloittanut. Olemassa on lukuisia treidaamisesta kertovia kirjoja, verkkomateriaaleja ja jopa podcasteja. Jos lähipiiriisi kuuluu treidaajia, kannattaa myös muiden kokemuksista pyrkiä hyötymään. Tämän lisäksi hyvä sivistys ja uutisten seuraaminen auttaa aina, sillä talous ja sijoitustuotteet seuraavat loppujen lopuksi maailman tapahtumia.

 2. Mieti, millainen treidaaja haluat olla? Tämä auttaa sinua määrittelemään sijoitusstrategiaasi. Mieti myös tavoitteesi treidaamiselle.

 3. Valitse sijoitusalusta. Finvesting on arvioinut nettisivuillaan useita eri treidaamiseen sopivia sijoitusalustoja. Paras treidausalusta on sellainen, joka mahdollistaa myynnit ja ostot edullisesti ilman liian korkeita sivukuluja. Aloittelijan kannalta erinomainen sijoitusalusta on myös sellainen, joka tarjoaa mahdollisuuden testata sijoittamista aluksi ilmaiseksi demo-tilassa. Demo-tila mahdollistaa treidaamisen harjoittelemisen täysin riskittä.

 4. Aloita treidaamisen harjoittelu!

Kuten voit huomata, treidaamisen aloittaminen näin palasiksi pilkottuna tekee sen aloittamisesta paljon helpompaa. Paras tapa päästä kiinni treidaamiseen on siis ryhtyä toimeen ja opiskella ja harjoitella treidaamista siinä sivussa. Näitä on hyvä idea tehdä rinnakkain, jotta oppimisen käyrä on mahdollisimman korkea. Finvesting muistuttaa kuitenkin, että alussa treidata kannattaa kuitenkin maltilla, sillä tappion riski on sitä suurempi, mitä kokemattomampi sijoittaja on. Siksi alussa liikenteeseen on hyvä lähteä riittävän pienellä pääomalla. Hyvää taustoitusta treidaamiseen ovat myös muut sijoitusmuodot ja etenkin osakesijoittaminen, jota voi ensin kokeilla pidemmällä tähtäimellä.

Treidausalusta

Kuten aiemmin esitetyistä vaiheista voi huomata, treidaajan tulee löytää sijoittamiseen sopiva kauppapaikka. Koska treidaus on varsin nopeatempoinen tapa sijoittaa, tulee treidaajan valita intuitiivinen ja itselleen toimiva treidausalusta ja sijoitustuotteiden kauppapaikka – esimerkiksi suomalainen Nordnet.

Treidaajan onneksi erilaisia vaihtoehtoja on pilvin pimein, ja treidaus onnistuu useilla nettisivuillamme esitellyillä kaupankäyntialustoilla. Valintaa tehdessäsi on hyvin oleellista miettiä, millä sijoitustuotteilla haluat kauppaa käydä. Jos kyseessä ovat pelkät osakkeet, suurin osa kauppapaikoista sopii sinulle. Jos haluat treidata myös esimerkiksi kryptovaluutoilla tai jollain muulla harvinaisemmalla sijoitustuotteella, rajaa tämä valikoimaa jonkin verran.

Tämän lisäksi muista tarkistaa sinua kiinnostavien tuotteiden treidauksen kulut. Tämä on tärkeää, sillä kulut kumuloituvat nopeasti isoiksi menoiksi, kun kauppaa käydään tiheään tahtiin.

Treidauskalusto- ja ohjelmistot

Myös kymymys kaluston riittävyydestä on varsin relevantti. Aloittelevan treidaajan ei kuitenkaan tarvitse vielä vuokrata omaa toimitilaa seitsemällä monitorilla, vaan vähemmälläkin pääsee alkuun.

Usein erilaista kalustoa enemmän treidaaja hyötyy eniten erilaisista ohjelmistotuotteista, jotka eivät nekään kyllä ole pakollisia. Olemassa on esimerkiksi automaattisia kaupankäyntiohjelmia, jotka suorittavat kaupankäynnin ennalta määritettyjen parametrien perusteella. Sijoittaja voi tällaisen sovelluksen avulla asettaa eri positioita sekä käyttää ominaisuuksia kuten stop loss ja take profit. Tämä luonnollisesti vähentää treidaajan omaa vaivannäköä. Tämän lisäksi tarjolla on toki myös monenlaista analyysityökalua, kurssihälytintä ja vaikka mitä muuta. Toki treidaaja voi tutustua myös ilmaisiin palveluihin, joista saa niin ikään paljon tietoa ja apua.

Tieto on treidauksen kannalta välttämätöntä. Treidaajien työpisteillä usein tavatut lukuisat näytöt ovat varsin tarpeellinen työkalu, sillä näin treidaaja voi seurata useita eri graafeja ja tietolähteitä tehdäkseen mahdollisimman informoituja sijoituspäätöksiä. Aloittelijan ei kannata kuitenkaan stressata vielä alkuvaiheessa näistä hankinnoista, sillä omat tarpeet selviävät homman vakiintuessa ja lähtiessä rullaamaan omalla painollaan. Treidaus onnistuu kyllä, kun käytössä on vakaa nettiyhteys, toimiva tietokone ja ideaalitilanteessa pari näyttöä.

Treidauksen verotus

Sijoituksista tulee aina maksaa veroa ja täten myös treidaajan tulee huomioida sijoituksissaan verotus. Sijoitusvoittojen verotus kirjoitushetkellä on 30% pääomatuloista, mikäli pääomatuloja on maksimissaan 30 000 euroa vuoden aikana. Jos tämä raja ylittyy vuodessa, nousee veroprosentti arvoon 34%. Sijoittajan onneksi sijoituspalvelut ovat tehneet verojen raportoimisesta ja maksamisesta mukavan helppoa, sillä verottajan vaatimat dokumentit on suhteellisen helppo tulostaa ulos palvelusta. Käytännössä sijoittajan tarvitsee tarkistaa veroilmoituksensa sitä tarvittaessa muuttaen. Älä anna verotuksen olla syy lykätä sijoittamisen aloittamista.

Mikäli treidaaminen tapahtuu kryptovaluutoilla, on verotus ja tulojen raportointi hieman mutkikkaampaa, sillä kirjanpito tulee hoitaa itse. Tähänkin on kuitenkin olemassa erilaisia verkkopalveluita ja työkaluja, joiden myötä homma helpottuu. Muista myös, että veroja maksavana kansalaisena sinulla on aina oikeus myös soittaa verottajan asiakaspalveluun, jonka työntekijä vastaa kysymyksiisi joko heti tai asian selvitettyään.

Treidaaminen ja osakesäästötili

Vastikään suomalaisille tutuksi tullut verotehokas osakesäästötili on varsin relevantti keksintö myös treidauksen näkökulmasta. Treidaaja pyrkii hyötymään aina verotehokkaimmasta tavasta sijoittaa, ja osakesäästötili on tässä suhteessa varsin käypä keksintö. Osakesäästötilin ideana on se, että tilin sisäisistä kaupoista ei tarvitse maksaa veroa. Täten veroseuraamukset tulevat voimaan vasta, kun varoja ollaan nostamassa pois tililtä.

Koska osakesäästötilille voi tallettaa 50 000 euroa, riittää se monen aloittelevan treidaajan tarpeisiin. Toki tilin arvo saa nousta yli tämän arvon, mikäli tilin sisäiset kaupat ovat onnistuneita ja treidaaja onnistuu kartuttamaan pääomaa sijoituksillaan. Toki osakesäästötilin rajoituksena on se, että treidaus voi sen puitteissa tapahtua vain osakkeilla kun treidaus on mahdollista myös muilla sijoitustuotteilla.

osake-treidaaminen

Kenelle treidaaminen sopii

On totta, että treidaaminen ei sovi kaikille. Treidaus on paljon aktiivisuutta vaativa tapa sijoittaa, ja se vaatii treidaajalta aikaa ja vaivaa sekä etenkin ajan hermoilla olemista. Onnistuneiden treidausten takana on yleensä hyvä arvio markkinoista, joka edellyttää valveutuneisuutta ja usein vaivaa aina tekniseen analyysiin asti. Moni treidaaja ei koe tätä kuitenkaan vaivaksi, sillä markkinoiden ja pörssin seuraaminen on parhaimmillaan hyvin mielenkiintoista ja antoisaa, etenkin jos se on myös rahallisesti palkitsevaa.

Jos olet kuitenkin enemmän osta ja unohda -tyyppinen sijoittaja, ei treidaaminen ole todennäköisesti sinun juttusi. Sijoittaa voi monella erilaisella strategialla ja aikajänteellä. Nämä ovatkin lähinnä mieltymys- ja persoonallisuuskysymyksiä, eikä siihen ole objektiivista tai yksiselitteistä vastausta, mikä sijoitusstrategia on paras. Pääasia on, että ylipäätään sijoitat.

Hyvä puoli sijoittamisessa on se, että se ei vaadi maisteritutkintoa tai syväluotaavaa tietämystä taloudesta. Sen sijaan sijoittamisessa kuten treidaamisessa voi menestyä kuka tahansa, jos pääkopasta löytyy intoa oppia uutta ja kiinnostusta taloutta ja rahoitusalaa kohtaan. Se, onko treidaus sinun juttusi selviää oikeastaan vain kokeilemalla.

Treidaamisen kritiikki

Kuten mikä tahansa sijoitustapa, myös treidaaminen on saanut osakseen kritiikkiä. Ensinnäkin kyseessä on suhteellisen haastava sijoittamisen muoto, eikä aivan keltanokan kannata lähteä ensimmäisinä sijoituksinaan shorttaamaan osakkeita varsinkaan velkavipua käyttämällä.

Treidaaminen saa osakseen kritiikkiä myös tuottojensa perusteella, sillä treidaamalla on mahdollista saada varsin erilaisia tuottoja. Tämä johtuu olennaisesti treidaamisen riskistä, joka on monia muita sijoitustapoja korkeampi.

Mitä tulee aikavälitarkasteluun, toisin kuin esimerkiksi rahastojen tapauksessa, nopeasti vaihdetut sijoitustuotteet eivät tuo sijoittajalle kumuloituvaa pasiivista tuloa, vaan sijoittajalta vaaditaan aktiivisuutta. Tällöin sijoittaja ei välttämättä pääse esimerkiksi nauttimaan korkoa korolle -ilmiön täydestä potentiaalista. Toki yhden päivän otannalla päiväkauppaa käytäessä treidaus erottuu tuotoissa edukseen, etenkin jos kyseisen päivän aikana tulos on ollut positiivinen. Lyhyellä aikavälillä kuten yhden päivän sisällä treidaus voikin mahdollistaa huomattavasti paremmat voitot kuin moni muu sijoitustapa.

Kaikille sijoitustuotteille yhteisenä kritiikkinä voidaan esittää myös sijoittamisen riski. Mikään sijoitustuote ei ole riskitön, ja siksi Finvesting.net ei anna lukijoilleen sijoitusvinkkejä, vaan pyrkii välittämään hyvät eväät sijoittamisen aloittamiseen. Hyvä tietotaito sijoittamisesta on paras tapa pienentää sijoittamisen riskiä. Muista kuitenkin, että myös sijoittamisen aloittamatta jättäminen on aina riski. Jos haluat aloittaa sijoittamisen, voit käyttää Finvesting.netin ilmaisia materiaaleja. Sijoittaminen kannattaa aloittaa ennemmin tänään kuin huomenna, oli tavoitteenasi sitten ostaa osakkeita tai vielä opiskella aiheesta lisää materiaaliemme avulla ennen varsinaisten sijoituspäätösten tekemistä.

Usein kysytyt kysymykset

Käytännössä treidaaminen on nopeaa kaupankäyntiä eri sijoitustuotteilla, yleisimmin osakkeilla. Osakkeiden lisäksi treidata voi esimerkiksi valuutoilla ja kryptovaluutoilla, indekseillä ja vaikkapa raaka-aineilla. Treidaamisen tavoitteena on maksimoida tuotot mahdollisimman lyhyellä aikavälillä. Tämä vaatii treidaajalta kykyä ennustaa pörssin tapahtumia ja sijoittajamassojen liikkeitä.

Osakkeilla treidaus eroaa perinteisestä osakesijoittamisesta pitkälti aikajänteen perusteella. Perinteisessä osakesijoittamisessa osakkeita ostetaan usein osakkeen arvonnousun sekä osakkeen tuoman osingon vuoksi arvon maksimoimiseksi pitkällä aikavälillä, kun taas osakkeita treidattaessa voittoa tehdään pelkällä osakkeen arvon muutoksella.

Shorttaaminen tarkoittaa osakkeiden myyntiä ennen niiden varsinaista omistamista. Shorttaaminen on siis varsin ripeää treidaamista, jonka voitto on se hintaero, joka muodostuu myynnin ja ostamisen välissä.