what is cardano

Täydellinen opas Cardano

Cardano on tunnettu nimi kryptomaailmassa. CoinMarketCap sijoittaa Cardanon kuuden arvokkaimman kryptovaluutan, joiden markkina-arvo on yli 32 miljardia dollaria, joukkoon. Noin vuosi sitten Cardanon natiivirahakkeen, ADAn, myyntiarvo oli 0,02 dollaria, mutta sittemmin se on saavuttanut 1 dollarin pykälän ja nousee yhä.

Kryptomarkkinoita on dominoinut kaksi konkaria, Bitcoin ja Ethereum, jo yli vuosikymmenen ajan. Monet pitävät Bitcoinia ultimaattisena, lohkoketjupohjaisena digiomaisuutena, kun taas Ethereum on paras alusta hajautettujen sovellusten (dApps) kehittämiseen.

Ethereum-lohkoketjulla jo olevien sovellusten silkalla määrällä on varjopuolensa ja yksi niistä on korkeat palvelumaksut ruuhka-aikoina.

Cardano esittää itseään vaihtoehdoksi Ethereumille.

Kunnianhimoinen lohkoketjuprojekti, jossa on mukana tiimi insinöörejä, akateemikkoja sekä tietenkin yksi Ethereumin perustajista, Charles Hoskinson. Tiimi teki yhteistyötä luodakseen muita lohkoketjuja kestävämmän järjestelmän.

Noin vuosi sitten Cardanon natiivirahakkeen, ADAn, myyntiarvo oli 0,02 dollaria, mutta sittemmin se on saavuttanut 1 dollarin pykälän. Tämä herättää luultavasti ajatuksen, “Mikä tämä Cardano-juttu oikein on?”

No, Finvesting.net -tiimi loi tämän oppaan esitelläkseen Cardanon ja auttaakseen lukijaansa ymmärtämään, kuinka kyseinen lohkoketjualusta toimii.

Mikä Cardano on?

Cardano on avoimeen lähdekoodiin perustuva lohkoketjuprojekti, joka sallii kehittäjien rakentaa skaalautuvia ja turvallisia sovelluksia. Järjestelmä on rakennettu mahdollistamaan älysopimusten luominen.

Cardano-lohkoketju pyörittää proof-of-stake- konsensusalgoritmia mahdollistaen visionääreille maailmanlaajuisia, positiivisia muutoksia edistävien lohkoketjusovellusten luomisen.

Cardano, toisin kuin muut lohkoketjut, on yksi niistä utilitaristisista projekteista, joiden tavoitteena on tehdä maailmasta parempi paikka.

Projektia oli luomassa insinöörien ja ohjelmoijien lisäksi akateemikkoja Charles Hoskinsonin johdolla. Hoskinson oli alustan voittoa tavoittelemattomuutta koskevan kiistan päätteeksi jättänyt paikkansa Ethereumin perustajana.

Idea Cardanosta sai alkunsa vuonna 2015 yksittäisten henkilöiden ja organisaatioiden toimesta; huomattavampien joukkoon kuuluvat Cardano Foundation, Emurgo ja IOHK (Input-Output Hong Kong).

Nämä yhtiöt yhdistivät voimansa tavoitellessaan yhteistä päämäärää: suojella ja edistää Cardano-protokollaa, rakentaa maailmaa parantavaa teknologiaa ja tukea kehittäjiä, jotka haluavat luoda näitä kyseisiä utilitaristisia teknologioita.

Cardanon perustajan mukaan Bitcoin oli liian hidas ja jäykkä Ethereumin kärsiessä lukuisista suorituskykyongelmista, joiden vuoksi se ei ollut skaalautuva. Vuonna 2017 Cardanon lohkoketjualusta julkaistiin virallisesti. Sen nimi, Cardano, sisältää symboliikkaa. Alusta nimettiin italialaisen matemaatikon, Gerolamo Cardanon, mukaan ja natiivirahake ADA sai nimensä Augusta Adalta, brittiläiseltä matemaatikolta, jota pidetään yhtenä ensimmäisistä tietokoneohjelmoijista.

Kuinka Cardano toimii

Cardanon tavoitteena on käydä käsiksi niin Bitcoinia, kuin Ethereumiakin vaivaaviin skaalautuvuus- ja infrastruktuuriongelmiin.

Cardano toimii kehittämällä lohkoketjua tieteellisellä lähestymistavalla, joka on alalla ensimmäinen laatuaan. Kiitos kokeneiden akateemikkojen ja insinöörien, alustaa myös vertaisarvioidaan.

Sen lohkoketju on muita lohkoketjuja ylivoimaisempi Cardanon erilaisen lähestymistavan ja mallin vuoksi. Lohkoketjussa on kaksi kerrosta: ratkaisukerros sekä laskennallinen kerros. Ratkaisukerros mahdollistaa käyttäjille ADAn lähettämisen ja vastaanottamisen yhdestä lompakosta toiseen. Laskennallinen kerros sallii käyttäjien aloittaa älysopimuksia verkostossa.

Cardanon toimintatavan vahvuutena ovat älysopimukset, joita voidaan muokata sopimaan loppupään käyttäjien tarpeisiin. Älysopimuksia voidaan luoda noudattamaan eri maiden varanhoitoasetuksia natiivirahakkeeseen (ADA) vaikuttamatta. Tämä johtuu siitä, että älysopimukset luodaan laskennallisessa kerroksessa ja rahakkeiden lähetys sekä vastaanotto tapahtuu rakennuskerroksessa.

Tiimi voi myös tehdä muutoksia laskennallisessa kerroksessa forkin avulla ilman huolta ADA-rahakkeiden lähettämistä ja vatsaanottamista käsittelevän rakennuskerroksen logiikan tahattomasta häiritsemisestä.

Tämä kaksikerros-teknologia omaa etuja, joiden ansiosta Cardano-lohkoketjua pidetään Ethereum-verkostoa parempana.

Cardanon konsensusprotokolla

Cardano hyödyntää Ouroboros-proof-of-stake-mallia konsensusalgoritmissaan. Verkkosivujensa mukaan Ouroboros-protokolla on “ympäristön kannalta kestävä, varmennettavissa oleva ja tiukat turvallisuustakuut omaava proof-of-stake-protokolla”.

Ouroboroksen protokolla on eräänlainen hybridi. Se tarjoaa PoW-konsensusmallin mukaisia turvallisuustakuita, jotka yhdistyvät PoS-mallin energiatehokkuuteen. PoS-malli on todistanut olevansa hieman parempi konsensusmallina. Se käyttää vähemmän energiaa verrattuna PoW-malliin, mutta tarjoaa heikomman turvallisuustakuun. Ouroboroksen hybridiprotokollan tavoitteena on ratkaista tämä pulma.

Cardanon verkkosivun mukaan Ouroboros käyttää hyväkseen kryptografiaa, kombinatoriikkaa sekä matemaattista peliteoriaa vastatakseen PoW-algoritmin tarjoamaa tietojen eheyttä.

Cardano: kolmannen sukupolven lohkoketju

Kolmannen sukupolven lohkoketju käyttää paljon kehittyneempää teknologiaa, kuin ensimmäisen ja toisen sukupolven lohkoketjut.

Ethereumia pidetään toisen sukupolven ketjuna. Charles Hoskinson, yksi Ethereumin perustajista, oivalsi toisen sukupolven lohkoketjuissa esiintyvän ongelmia, jotka hidastavat niiden kasvua pitkällä tähtäimellä.

Hänen erimielisyytensä koskien Ethereumin kehittämistä irtaannuttivat Hoskinsonin yhtiöstä ja saivat hänet luomaan Cardanon. Cardano ratkaisee kestävyyteen, turvallisuuteen ja skaalaavuuteen liittyvät ongelmat. On mainitsemisen arvoista kertoa, että nämä pulmat liittyvät ensimmäisen ja toisen sukupolven lohkoketjuihin.

Cardanon natiivirahake, ADA

Cardano, kuten Bitcoinkin, omaa loputtoman natiivirahakevaraston. Bitcoinin kokonaisvaraston ollessa 21 miljoonaa BTC:tä, ADA ohittaa sen omalla 45 miljoonallaan.

ADA on Cardanon natiivirahake ja sitä käytetään alustan vertaisrahansiirroissa sekä steikkauksessa. Rahakkeen haltijat toimivat varmistajina alustalla; haltijat toimivat steikkausnodeina PoS-protokollan vuoksi.

Tämän artikkelin kirjoittamisen aikaan yksi ADA vastaa 1,06 dollaria, joka on monumentaalinen hinnannousu verrattuna vuoden takaiseen, jolloin sen arvo oli vähemmän kuin yksi sentti.

Miksi Cardano on älysopimusalustojen tulevaisuus

Cardano on lohkoketjujen sekä älysopimusten tulevaisuus useistakin syistä. Tässä niistä tärkeimpiä:

Parannettu turvallisuus

Cardano lupaa olla turvallisempi, kuin yksikään saatavilla oleva lohkoketju. Tämän mahdollistaa Ouroborokosen konsensusprotokolla, joka hyödyntää kryptografiaa sekä matemaattista peliteoriaa.

Se tarjoaa alustalle eheyttä, jollaista ei ole ennen nähty millään olemassa olevalla lohkoketjualustalla.

Parempi suorituskyky ja skaalautuvuus

Lohkoketju-järjestelmien nykyinen sato ei ole kestävä kryptojen valtavirtaistamiseen. Esimerkiksi Ethereum prosessoi vaivaiset 15 rahansiirtoa sekuntia kohti (TPS).).

Jotta krypto saavuttaa valtavirta-aseman, tarvitaan korkeampi rahansiirtonopeus. Cardano pystyy prosessoimaan jopa 257 rahansiirtoa sekuntia kohti.

Tämä jää kuitenkin yhä keskitettyjen maksuteknologioiden jalkoihin. Esimerkiksi VISA pyörittää yli 1700 rahansiirtoa sekuntia kohti.

Energiatehokkuus

Ouroborokosen PoS-mekanismi varmistaa vielä suuremman energiatehokkuuden verrattuna muiden lohkoketjuverkostojen PoS-protokolliin, tai Bitcoin-lohkoketjun PoW-protokollaan.

Selkeämmän kuvan saamiseksi voidaan kuvitella valtion kokonaisenergiankulutus, jota sitten verrataan yhden talouden kulutukseen.

Yhteentoimivuus

Cardanon tavoitteena on luoda linkki tai verkosto, jossa jokainen olemassa oleva rahake (joita on tuhansia) voi yhteentoimia. Tämä johtaisi lopulta saumattomaan ja tehokkaampaan arvonsiirtoon lohkoketjujen välillä.

UKK

Kuinka Cardano eroaa Bitcoinista?

Näiden kahden lohkoketjun ero on hiuksenhieno. Cardanon järjestelmässä älysopimukset jo toimivat, mutta Bitcoin ei välttämättä ikinä saavuta tätä ominaisuutta.

Bitcoinin TPS on 4,6 rahansiirtoa sekuntia kohti, Cardanon 257 TPS. Cardano on nopeampi, skaalautuvampi sekä energiatehokkaampi, kuin Bitcoin.

Missä voin steikata Cardanoa?

Käyttämällä Yoroi-lompakkoa on mahdollista steikata Cardanoa ja ansaita kuukausittaista, tai vuotuista voittoa.

Mitä samaa Cardanossa ja Ethereumissa on?

Cardanossa ja Ethereumissa on joitain samankaltaisuuksia, mutta Cardano on parempi. Useat ovatkin kutsuneet Cardanoa ”Ethereumin tappajaksi”.

Kummallakin on älysopimusominaisuus, niille voidaan rakentaa hajautettuja sovelluksia ja niiden luojana, ainakin osittain, on toiminut sama henkilö.