Mikä tekee hyvästä teknologiayrityksestä tulevaisuuden kunnianhimoa?

blog

Yrityksen kunnianhimo on elintärkeää positiivisen ja tuottavan työympäristön luomisessa. Se on voimakas ominaisuus, joka saa organisaatiot asettamaan tavoitteita ja keskittymään niiden saavuttamiseen. Ei vain tämä, vaan se voi myös olla ero yrityksen epäonnistumisen tai menestymisen välillä. Jotta yritykset voivat toteuttaa toivomansa tavoitteet, teknologialla on keskeinen rooli muutoksen, digitaalisen transformaation ja tavoitteiden toteutumisen mahdollistajana.

Nykypäivän kehittyvillä markkinoilla yritykset eivät pysty selviytymään ilman digitaalista muutosta ja investoimatta järjestelmiin, jotka kannustavat työntekijöitään olemaan tuottavia. Nämä työkalut voivat auttaa hallitsemaan päivittäisiä tehtäviä ja edistämään organisaatioiden tehokkuutta ja sujuvaa toimintaa. Teknologiaan tukemamme määrä on lisääntynyt merkittävästi hyvin lyhyessä ajassa, ja digitaaliset ohjelmistot vaikuttavat yritysten kommunikointiin ja toimintaan tavoitteidensa saavuttamiseksi. Teknologian kehityksen jatkuessa kasvussa tämä mahdollistaa työpaikkojen kunnianhimotason vain nousevan entisestään, mistä on hyötyä sekä yrityksille että niiden asiakkaille.

Tekoäly

Yksi teknologian edistysaskelista, jota monet yritykset ovat alkaneet omaksua saavuttaakseen tavoitteensa, on tekoäly (AI). Tekoäly mullistaa toimialoja, kuten casino, ja 84 % ihmisistä sanoo, että se auttaa heitä saavuttamaan kilpailuetua ja vaikuttamaan merkittävästi heidän toimintatapoihinsa. Tekoälyn käyttöönotto yksinkertaisissa ja toistuvissa tehtävissä antaa työntekijöille mahdollisuuden keskittyä aikansa ja vaivansa monimutkaisempiin tehtäviin, joista on tulossa yhä tärkeämpiä.

Teknologia voi auttaa lisäämään tuottavuutta, saavuttamaan korkeamman suoritustason ja nostamaan tehokkuutta. Ne, jotka eivät ota tekoälyä käyttöön, kohtaavat useita haasteita, kuten virtaviivaistettujen prosessien puutteen ja henkilöresurssien ehtymisen.

Lisäksi on hyvä, että yritykset käyttävät tekoälyä, mutta jos ne eivät mittaa ja seuraa sen edistymistä, nämä organisaatiot eivät pysty täysin ymmärtämään, lisääkö se tuottavuutta vai tehokkuutta ja siten saavuttaako sen äärimmäinen potentiaali.

Koneoppiminen

Tekoälyn tavoin koneoppiminen auttaa myös lisäämään kunnianhimoa yrityksessä. Joitakin tämän menetelmän varhaisia käyttäjiä on ollut, mukaan lukien IKEA, joka on hiljalleen tuonut robotteja organisaatioonsa yksinkertaisten huonekalujen rakentamiseksi. Tämä teknologinen kehitys voi parantaa toiminnan tehokkuutta ja tarkkuutta. Tehtävät, joita työntekijät voivat opettaa näille koneille, voivat jälleen säästää sekä aikaa että kustannuksia, jolloin tehtävät voidaan suorittaa niin sanotulla “älykkäämmällä” tavalla. Sen merkittävän potentiaalin ansiosta näemme todennäköisesti enemmän yrityksiä hyödyntävän koneoppimista vuonna 2019 saavuttaakseen tavoitteensa tulevina vuosina.

Lohkoketju

Yhä useammat yritykset ottavat lohkoketjujen käyttöön ja sillä on suuri vaikutus kunnianhimoihin ja niiden muutoshaluihin. Lohkoketju-teknologia mahdollistaa digitaalisen tiedon jakamisen, mutta ei muokkaamisen tai muuttamisen. Lohkoketju-sovelluksen avulla yritykset voivat tuntea olonsa itsevarmemmaksi jakaessaan tietoa, koska se on turvallinen prosessi, joka säästää rahaa ja lisää tehokkuutta. Organisaatiot voivat ottaa tämän työkalun käyttöön ja hyötyä siitä, jolloin ne voivat hyväksyä tavoitteensa luottavaisesti.

Ulkoiset- ja sisäiset tekijät

Edistyneen teknologian toteutusten lisäksi myös sisäiset tekijät, kuten tuottavuus, voivat edistää kunnianhimoa yrityksessä. Jotta organisaatiot voivat lisätä työntekijöidensä tuottavuutta, teknologiat, kuten viestintäalusta Slack ja projektinhallintatyökalu Trello, voidaan ottaa käyttöön edistämään etähenkilöstön yhteistyötä ja virtaviivaistamaan heidän työnkulkuaan.

Teknologia voi myös auttaa työntekijöitä toteuttamaan uratoiveensa ja jopa auttaa ihmisiä nousemaan uraportaille. Tuore tutkimus osoitti, että työntekijät, jotka ovat erittäin sitoutuneita ja tyytyväisiä rooliinsa, ovat todennäköisemmin tuottavia. Yritysten on tunnustettava teknologiaratkaisut ja tekniikat, jotka voidaan ottaa käyttöön työntekijöiden sitouttamiseksi.

Kuten tuottavuus, myös motivaatio auttaa yrityksiä toteuttamaan tavoitteensa. On olemassa joitain yksinkertaisia ratkaisuja, kuten Glasscubes, joita voidaan soveltaa auttamaan motivaatiotasoja, kuten kannustamaan yhteistyöhön. Kannustimet ja palkitsemisohjelmat ovat toinen tapa, jolla organisaatiot voivat motivoida henkilöstöä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *